Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

KUU-hanke

Yhteiskuntamme tarvitsee rakentavaa, toisiamme ymmärtävää keskustelua, jotta voisimme hyvin, pysyisimme terveenä ja yhteiskuntamme toimivana. Mielentämiskyky eli kyky ymmärtää oman ja toisen mielen sisältöä on edellytys sille, että pystymme keskustelemaan rakentavasti ja hyväksymään erilaiset mielipiteet.

Kuu-hankkeessa LSV ja Psykologin sosiaalinen vastuun (PSV) edistävät hyvää keskustelua ja kutsuvat mukaan muutkin asiantuntijat. Koska hyvä keskustelu lähtee itsestä, vahvistetaan sitä työssämme ja lähiympäristössämme. Hankkeen kautta tuotamme tietoa, kirjoitamme blogeja ja teemme podcasteja. Lisäksi järjestämme KUU kiertää – ideointi-iltoja paikallisten kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa eri kaupungeissa.

KUU-hanke osallistuu Ylen ja Erätaukosäätion Hyvin sanottu – bra sagt. Kunnioittavasti keskusteleva Suomi hankkeeseen. Näin vaikutamme yhdessä yli 120 toimijan kanssa suomalaiseen keskustelukulttuuriin. #hyvinsanottu

Video Petri Asikainen

KUU- hankkeessa puhumme paljon mielentämisestä. Ellei ole tottunut tarkastelemaan oman mielensä sisältöä, se saattaa tuntua yhtä oudolta ja kiehtovalta kuin haaleat revontulet magneettimyrskyn riehuessa Etelä – Suomen taivaalla. Tutustuminen kuitenkin kannattaa, sillä se antaa tilaa tarkastella itseään ja toista rauhallisesti myös vuorovaikutusten myrskyissä. Silloin ei tarvitse olla äkillisten tunteidensa riepoteltavana, vaan voi rauhassa valita mitä sanoo ja miten toimii ja tällä tavalla elää arvojensa mukaan. Tämä tuo rauhaa mieleen, vuorovaikutukseen ja toinen toistaan ymmärtävää keskustelua tarvitsevaan yhteiskuntaan.

Mielentämisellä (mentalisaatio) tarkoitetaan siis kykyä yhtäaikaa olla selvillä oman mielen ja toisen mielen sisällöstä ja kykyä ymmärtää molempia. Tunteiden tunnistaminen ja säätely, omien ajatusten ja tarpeiden tunnistaminen ovat sellaista mielen sisältöä, joiden molemminpuolinen ymmärtäminen itsessään ja toisessa mahdollistaa hyvän, molemminpuolisen vuorovaikutuksen yksilöiden välillä. (Matti Keinänen ja Minna Martin. Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. 2019. )

Kukaan ei pysty aina olemaan mielentävä, mutta mielentämisen tilaan voi aina palata mielentämiskatkoksen jälkeen, kunhan vain huomaa mitä tapahtui. Mielentäminen on taito, jota voi oppia ja kehittää koko elämän ajan. Mielentämiskyky kehittyy ja sitä voidaan vahvistaa vuorovaikutuksessa. Mielentämiskykyä vahvistaa nimenomaan sellainen vuorovaikutus, jossa ihminen kokee tulevansa aidosti nähdyksi ja kuulluksi kaikkine tunteine, ajatuksineen, tarpeineen, pulmineen ja puolineen. (Keinänen & Martin 2019)

Aito vuorovaikutus syntyy, kun toinen kuuntelee keskittyneesti ja osoittaa myös sanattomalla viestinnällä että on rauhassa läsnä eikä kiirehdi eteenpäin keskustelussa. Erityisen vahvistavaa on jos peilaa takaisin toisen tunneviestintää sellaisenaan – ymmärsinkö oikein, että tarkoitit – ilman omia neuvojaan tai käsityksiään tilanteesta. Tämä vahvistaa ihmisen itsekokemusta ja ymmärretyksi tuloa. Vasta kun toinen tulee kokonaan kuulluksi lisäkysymysten ja vastausten jälkeen voidaan vaihtaa osia ja kuunnella toista keskustelijaa. Tällainen keskustelu vahvistaa kummankin keskustelijan mielentämiskykyä (Keinänen & Martin 2019)

Kuva: Petri Asikainen

Tulevat tapahtumat:

Tutustu hankkeen kautta kirjoitettuihin blogeihin:

Videot:

Kuu-hankkeesta muualla:

Menneet tapahtumat: