Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Työmme tuloksia

Lääkärin sosiaalinen vastuu tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä sekä Suomessa että maailmalla.

Vuoden 2019 toiminnassa korostuivat rauhantyö, terveysalan kehitysyhteistyö sekä terveyspoliittinen hanke- ja vaikuttamistyö, mukaan lukien paperittomien terveydenhuollon edistäminen.

Kehitysyhteistyö vuonna 2019

LSV:llä oli vuonna 2019 kaksi kehitysyhteistyöhanketta: Somalian tuberkuloosiohjelma (2019-22) ja Somalian mielenterveyshanke (2019-22).

Somalian tuberkuloosiohjelmaa tuki vuonna 2019 kaksi päärahoittajaa: ulkoministeriö ja Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Yhteensä vuoden aikana LSV:n klinikoilla hoidettiin yli 9000 potilasta, joista 660 todettiin tuberkuloosi, kun vuonna 2018 tapauksia oli 663. Yhteensä 1 potilaalla todettiin tuberkuloosin ohella HIV-tartunta (9 potilasta vuonna 2018). Potilaista, joiden hoito päättyi vuoden 2019 aikana, 84% hoidettiin menestyksekkäästi (82,5% vuonna 2017). Vuoden 2019 aikana tehtiin yhteensä 5635 GeneXpert-testiä (1 846 vuonna 2018). GeneXpertillä löydettiin 61 rifampisiinille vastustuskykyistä 10 tapausta (154 vuonna 2017). Näitä ei pystytty testaamaan yhtä paljon kuin edellisvuonna reagenssien puutteen vuoksi.

Somalian mielenterveyshankkeen rahoittajana on Suomen ulkoministeriö. Yhteistyökumppanina toimii General Assistance and Volunteer Organisation (GAVO), jolla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä Somalimaassa. Yhteistyötä tehtiin myös Somalimaan terveysministeriön kanssa. Vuoden 2019 aikana aloitettiin yhteisössä toimivien mielenterveystyöntekijöiden kouluttaminen. Lisäksi on koulutettu poliiseja, yksityisten ja perinteisten mielenterveysklinikoiden, vankiloiden ja julkisen sektorin työntekijöitä. Maailman mielenterveyspäivän aikaan järjestettiin koko viikon ajan tapahtumia ja tiedotusta (radio ja tv) yhdessä muiden järjestöjen ja terveysministeriön kanssa. Somalimaan terveysministeriön kapasiteettia tuettiin osallistumalla aktiivisesti “Somaliland Mental Health Policyn 2020” päivittämiseen, sekä mielenterveyspalvelujen koordinointiin ja suunnitteluun.

Terveyspoliittisen jaoston toiminta vuonna 2019

Terveyspoliittisen jaoston toiminta painottui PapeTe-työhön. PapeTe-työn neljännellä toimintakaudella keskityttiin Global Clinicin vapaaehtoisten sitouttamiseen, päivitettiin perehdytysmateriaalia ja perehdytysmallia sekä kehitettiin tukitoimia julkisiin palveluihin ohjaamisessa. Tehtiin tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa sekä useiden muiden kuntien kanssa paperittomien hoidon toteutumisen helpottamiseksi. Jatkettiin terveydenhuollon opiskelijoiden kouluttamista.

Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2017