Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta numeroina

LSV:n tilikauden 2021 liikevaihto oli 1 241 611 EUR. Valtaosan LSV:n toiminnasta muodosti hanketyö, jota rahoittivat kotimaiset ja ulkomaiset toimijat. LSV:n itse ja yhdessä hankekumppanien kanssa toteuttamat kehitysyhteistyöhankkeet olivat edelleen rahallisesti suurin toimintamuoto muodostaen 82% LSV:n liikevaihdosta (2020 73%). Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 12% (2020: 17 %) ja muun toiminnan 4% (2020: 10 %).

Kehitysyhteistyöhankkeet

Vuonna 2021 LSV toteutti kehitysyhteistyöhankkeita Somaliassa, Keniassa, Nepalissa, Intiassa ja Beninissä. Kehitysyhteistyöhankkeiden kokonaiskulut olivat 1 019 824 euroa (82% liikevaihdosta). Hallintokuluja kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdistui 86 293 euroa, joka vastaa 8% kehitysyhteistyöhankkeiden kuluista. LSV:n hankeryhmissä toimivat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset tekivät kehitysyhteistyöhankkeissa vapaaehtoistyötä 32 290 euron edestä.

Kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katetaan kotimaisilta ja kansainvälisiltä tahoilta saatavilla hankeavustuksilla sekä LSV:n itse keräämällä omarahoituksella. Merkittävin rahoittaja on ulkoministeriö, jonka kehitysyhteistyöhankkeille myöntämiä hanketukia käytettiin vuonna 2021 yhteensä 796 496 euroa. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – rahastolta Somalian tuberkuloosityölle saatua avustusta käytettiin 61 574 euroa. YK:n väestörahasto UNFPA:n myöntämää hanketukea koronapandemian vastaiselle työlle Somaliassa käytettiin 88 567 euroa. Loput kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin pääosin lahjoitusvaroilla ja suomalaisten lääkärien tekemällä vapaaehtoistyöllä.

Kotimaan hankkeet ja muu toiminta

LSV:llä oli vuonna 2021 käynnissä useita kotimaan hankkeita. STEA:n avustuksella toteutettiin paperittomien terveydenhuoltoon keskittyvää PapeTe-hanketta, ja ICAN- verkoston kautta toteutettiin ydinasekieltoon liittyvä tiedotushanke. Kestävä Lahti -säätiöltä ja ympäristöministeriöltä saatujen rahoitusten avulla toteutettiin kahta ympäristökysymyksiin keskittyvää hanketta. Näiden kotimaisten hankkeiden yhteenlasketut kulut, 148 292 euroa, muodostivat 12% LSV:n liikevaihdosta. Kotimaan hankkeille kohdistui hallintokuluja 14 811 euroa, joka vastaa 10%:ia kotimaisten hankkeiden kuluista. Yhdistyksen yleiset, hanketyön ulkopuoliset, toiminta- ja hallintokulut olivat 29 319 eur (2,4% liikevaihdosta), ja jaostojen toimintakulut (mukaan luettuna Global Clinicin lahjoitusvaroilla tehtävä työ) olivat 20 238 euroa (1,6% liikevaihdosta). Yhdistyksen tilikauden liikevoitto oli 2% liikevaihdosta.

Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2022