Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta numeroina

Vuonna 2019 kehitysyhteistyöhankkeiden osuus LSV:n kokonaiskuluista oli 67%. Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 23% ja muun toiminnan 11%.

Kehitysyhteistyöhankkeet

Kehitysyhteistyöhankkeet muodostavat valtaosan LSV:n vuotuisesta budjetista. Vuonna 2019 LSV:llä oli kaksi kehitysyhteistyöhanketta Somaliassa. Kehitysyhteistyöhankkeiden kokonaiskulut olivat 484 403 euroa (67% LSV:n kokonaiskuluista). Tästä Somaliassa käytettiin 305 158 euroa, ja hankkeita tuettiin Suomesta käsin tehtävällä työllä, tiedotuksella, monitoroinnilla ja evaluoinneilla 110 315 eurolla. Hallintokuluja kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdistui 39 511 euroa, joka vastaa 6% LSV:n vuoden 2019 kokonaiskuluista. Tämän lisäksi LSV:n hankeryhmissä toimivat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset tekivät kehitysyhteistyöhankkeissa vapaaehtoistyötä 29 420 euron edestä.

Kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katetaan kotimaisilta ja kansainvälisiltä tahoilta saatavilla hankeavustuksilla sekä LSV:n itse keräämällä omarahoituksella. Merkittävin rahoittaja on ulkoministeriö, jonka kehitysyhteistyöhankkeille myöntämiä hanketukia käytettiin vuonna 2019 yhteensä 333 421 euroa. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -rahastolta Somalian tuberkuloosityölle saatua avustusta käytettiin 92 142 euroa. Tuberkuloosityötä tuki myös kotimainen Nummelan Parantolan lääketieteellinen tutkimussäätiö. Loput kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin pääosin lahjoitusvaroilla ja suomalaisten lääkärien tekemällä vapaaehtoistyöllä. Lahjoitusvaroja käytettiin kehitysyhteistyöhankkeisiin 21 360 euroa.

Kotimaan hankkeet ja muu toiminta

LSV:llä oli vuonna 2019 käynnissä useita kotimaan hankkeita: STEA:n rahoittama paperittomien terveydenhuoltoon liittyvä PapeTe-hanke, ulkoministeriön rahoittama viestintä- ja globaalikasvatushanke, ja tätä hanketta täydentävä EU-rahoitteinen Frame, Voice & Report -hanke. Lisäksi Otto A Malm säätiön rahoituksella toteutettiin pienimuotoinen podcast-hanke sekä ICAN-verkoston kautta ydinasekieltoon liittyvä mielipidekysely. 

Näiden toimintojen yhteenlasketut kulut, 163 406 euroa, muodostivat 23% kaikista LSV:n kuluista. Kotimaan hankkeille kohdistui hallintokuluja 21 684 euroa, joka vastaa 3%:ia LSV:n vuoden 2019 kokonaiskuluista.

Muusta kuin hanketoiminnasta aiheutui kuluja yhteensä 65 305 euroa, joka sisältää 3 223 euroa muulle toiminnalle kohdistuneita hallintokuluja.

Kokonaistasolla hallintokuluja oli 64 422 euroa. Tämä vastaa 9%:ia LSV:n 2019 kokonaiskuluista.

Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2019