Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta numeroina

LSV:n tilikauden 2023 liikevaihto oli 1 422 697 EUR. Valtaosan LSV:n toiminnasta muodosti hanketyö, jota rahoittivat kotimaiset ja ulkomaiset toimijat.  LSV:n itse ja yhdessä hankekumppanien kanssa toteuttamat kehitysyhteistyöhankkeet olivat edelleen rahallisesti suurin toimintamuoto muodostaen 75 % LSV:n liikevaihdosta (2022: 75 %). Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 10 % (2022: 9 %) ja muun toiminnan 16 % (2022: 16 %). Tilikauden tulos oli 25 948 euroa.

Viime vuosien reipas kasvu taittui vuonna 2023 lievään -0,5 % laskuun eli liikevaihto laski
6 796 euroa.

Kehitysyhteistyöhankkeet

Vuonna 2023 LSV:llä oli seitsemän kehitysyhteistyöhanketta. Hankkeita oli Somaliassa, Keniassa, Nepalissa, Intiassa ja Beninissä.

Kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katetaan kotimaisilta ja kansainvälisiltä tahoilta saatavilla hankeavustuksilla sekä LSV:n itse keräämällä omarahoituksella. Merkittävin rahoittaja on ulkoministeriö, jonka kehitysyhteistyöhankkeille myöntämiä hanketukia käytettiin vuonna 2023 yhteensä 973 964 euroa. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -rahastolta Somalian tuberkuloosityölle saatua avustusta käytettiin 62 139 euroa. Loput kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin pääosin lahjoitusvaroilla ja suomalaisten lääkärien tekemällä vapaaehtoistyöllä. Vapaaehtoistyötä lääkärit tekivät yhteensä 82 116 euron edestä.

Kotimaan hankkeet ja muu toiminta

Vuoden 2023 merkittävin kotimaan hanke LSV:llä oli STEA:n avustuksella toteutettupaperittomien terveydenhuoltoon keskittyvä PapeTe-hanke, jonka kulujen kattamiseenkäytettiin 133 764 euroa. Lisäksi toteutimme oikeusministeriön rahoittaman 3 000 euronsuuruisen rauhanjaoston viestintähankkeen. Näille kotimaisille hankkeille saadutavustukset ovat yhteensä 136 764 euroa ja muodostivat 10 % LSV:n liikevaihdosta. Lisäksi Helsingissä toimivan Global Clinicin toimintaa tuettiin LSV:n keräysvaroilla yhteensä 6 371 euron edestä.

Talouslukuja 2023