Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta numeroina

LSV:n tilikauden 2022 liikevaihto oli 1 429 492 EUR. Valtaosan LSV:n toiminnasta muodosti hanketyö, jota rahoittivat kotimaiset ja ulkomaiset toimijat.  LSV:n itse ja yhdessä hankekumppanien kanssa toteuttamat kehitysyhteistyöhankkeet olivat edelleen rahallisesti suurin toimintamuoto muodostaen 75 % LSV:n liikevaihdosta (2021: 78 %). Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 8 % (2021: 12 %) ja muun toiminnan 16 % (2021: 11 %). Tilikauden tulos taipui hieman tappiolliseksi ollen -3 704 euroa.

Kehitysyhteistyöhankkeet

Vuonna 2022 LSV toteutti kehitysyhteistyöhankkeita Somaliassa, Keniassa, Nepalissa, Intiassa ja Beninissä. 

Kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin kotimaisilta ja kansainvälisiltä tahoilta saatavilla hankeavustuksilla sekä LSV:n itse keräämällä omarahoituksella. Merkittävin rahoittaja on ulkoministeriö, jonka kehitysyhteistyöhankkeille myöntämiä hanketukia käytettiin vuonna 2022 yhteensä 883 552 euroa.

YK:n väestörahasto UNFPA:n myöntämää hanketukea koronapandemian vastaiselle työlle Somaliassa käytettiin 112 563 euroa. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -rahastolta Somalian tuberkuloosityölle saatua avustusta käytettiin 65 329 euroa.

Loput kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin pääosin lahjoitusvaroilla ja suomalaisten lääkärien tekemällä vapaaehtoistyöllä. Vapaaehtoistyötä lääkärit tekivät yhteensä 77 960 euron edestä.

Kotimaan hankkeet ja muu toiminta

Vuoden 2022 merkittävin kotimaan hanke LSV:llä oli STEA:n avustuksella toteutettu paperittomien terveydenhuoltoon keskittyvää PapeTe-hanke, johon rahaa kului 114 338 euroa. Sen lisäksi saatettiin loppuun Lahden kaupungin rahoittama 5 000 euron suuruinen ympäristökysymyksiin keskittyvä hanke.

Näiden kotimaisten hankkeiden yhteenlasketut kulut 119 338 euroa ja muodostivat 8 % LSV:n liikevaihdosta. Lisäksi Helsingissä toimivan Global Clinicin toimintaa tuettiin LSV:n keräysvaroilla yhteensä 11 530 euron edestä.

Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2022