Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta numeroina

LSV:n tilikauden 2020 liikevaihto oli 758 475 EUR. Valtaosan LSV:n toiminnasta muodosti hanketyö, jota rahoittivat kotimaiset ja ulkomaiset toimijat.  LSV:n itse ja yhdessä hankekumppanien kanssa toteuttamat kehitysyhteistyöhankkeet olivat edelleen rahallisesti suurin toimintamuoto muodostaen 73 % LSV:n kokonaiskuluista (2019: 68 %). Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 17 % (2019: 23 %) ja muun toiminnan 10 % (2019: 11 %).

Kehitysyhteistyöhankkeet

Vuonna 2020 LSV toteutti kehitysyhteistyöhankkeita Somaliassa mielenterveyteen-, tuberkuloosin ja koronapandemiaan keskittyen, sekä toteutti kehitysyhteistyön tiedotushanketta Suomessa. Kehitysyhteistyöhankkeiden kokonaiskulut olivat 559 799 euroa (73 % LSV:n kokonaiskuluista). Hallintokuluja kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdistui 43 643 euroa, joka vastaa 6 % LSV:n vuoden 2020 kokonaiskuluista. LSV:n hankeryhmissä toimivat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset tekivät kehitysyhteistyöhankkeissa vapaaehtoistyötä 27 878 euron edestä.

Kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katetaan kotimaisilta ja kansainvälisiltä tahoilta saatavilla hankeavustuksilla sekä LSV:n itse keräämällä omarahoituksella. Merkittävin rahoittaja on ulkoministeriö, jonka kehitysyhteistyöhankkeille myöntämiä hanketukia käytettiin vuonna 2020 yhteensä 374 062 euroa. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -rahastolta Somalian tuberkuloosityölle saatua avustusta käytettiin 93 363 euroa. YK:n väestörahasto UNFPA:n myöntämää hanketukea koronapandemian vastaiselle työlle Somaliassa käytettiin 40 327 euroa. Loput kehitysyhteistyöhankkeiden kulut katettiin pääosin lahjoitusvaroilla ja suomalaisten lääkärien tekemällä vapaaehtoistyöllä.

Kotimaan hankkeet ja muu toiminta

LSV:llä oli vuonna 2020 käynnissä useita kotimaan hankkeita. STEA:n avustuksella toteutettiin paperittomien terveydenhuoltoon keskittyvää PapeTe-hanketta, Otto A Malm säätiön rahoituksella jatkettiin pienimuotoista podcast-hanketta ja ICAN-verkoston kautta aloitettiin ydinasekieltoon liittyvä tiedotushanke. Lisäksi Ympäristöministeriön avustuksella toteuttiin nk. Kokeilun paikka -hanke.

Näiden toimintojen yhteenlasketut kulut, 127 684 euroa, muodostivat 17 % kaikista LSV:n kuluista. Kotimaan hankkeille kohdistui hallintokuluja 17 555 euroa, joka vastaa 2 %:ia LSV:n vuoden 2020 kokonaiskuluista.

Muusta kuin hanketoiminnasta aiheutui kuluja yhteensä 46 927 euroa.

Kokonaistasolla hallintokuluja oli 66 004 euroa. Tämä vastaa 9 %:ia LSV:n 2020 kokonaiskuluista.

Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2021