Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Raportti webinaarista: Mikä auttaa auttajaa?Mielentäminen lääkärin voimavarana 11.4.2022

Share

Järjestäjät:

LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Tuikku Asikainen, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Kuu- hanke. Kuuntelusta se alkaa, yhteiskuntarauhaa ymmärtävää, mielentävää keskustelua edistämällä.

LL Hanna Rintala, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Ympäristöjaos ja Ilmastolääkärit, Ympäristöahdistuksen mieli-hankkeen asiantuntija, Nyyti ry.

Asiantuntijana:

Psykiatrian dosentti, valtuutettu mentalisaatioterapeutti ja mentalisaatioterapian työnohjaaja Matti Keinänen. Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin- kirjan kirjoittaja.

Lähdimme webinaariin seuraavanlaisin ajatuksin: “Elämme nykyään monien vakavien globaalien uhkien sävyttämässä maailmassa. Ilmastomuutoksen ja koronaviruspandemian ohella olemme yhtäkkiä tilanteessa, jossa vakaaksi ajatellussa Euroopassa keskellämme on sota. Nämä uhat koskettavat meitä kaikkia henkilökohtaisesti, luoden mm. epävarmuutta, ennakoimattomuutta ja pelkoa ja koettelevat turvallisuuden tunnettamme.
Miten voimme sekä omassa elämässämme että lääkärin ammatissamme selviytyä näiden vakavien uhkien keskellä? Mikä voi auttaa meitä auttajia? Webinaarin tavoitteena on tarkastella toimivaa mielentämis- eli mentalisontikykyä yhtenä keskeisenä mielenterveyttämme ja toimintakykyämme ylläpitävänä voimavarana näissä uhissa.”

Alussa käytiin läpi webinaarin taustaa ja tarvetta keskusteluille, LSV:n toimintaa ja KUU – hanketta sekä turvallisen keskustelun periaatteita.
Sitten asiantuntijamme alusti mielentämisen käsitettä apuna sotatraumatisoitumisessa. Ryhmätöissä käytiin läpi omakohtaisia ajatuksia siitä miten oma mielentäminen on sotauutisia seuratessa onnistunut, millaisia tunteita heräsi ja miten niistä omin keinoin selvittiin.

Ajatuksia, joita heräsi keskusteluissa:

 • median kuvat ovat olleet vaikeita katsoa
 • vaikea katsoa kun samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, kun on omia lapsia tai lastenlapsia
 • on vaikea rajata uutisia, kun toisaalta kuuluu tietää mitä tapahtuu ja toisaalta jos on liikaa uutisia, menee oman sietokyvyn yli
 • on vaikeaa kun pitää yrittää varjella lapsilta uutiskuvilta, joita he eivät vielä oikein pysty ymmärtämään, pitää kääntää lehteä itseen päin tai olla katsomatta televisiouutisia lasten kanssa
 • omaa asennetta venäläisiä kohtaan on myös joutunut pohtimaan, millaista heillä on olla uutispimennossa ja joutua tietämättään sotaan
 • sodassa on kärsiviä osapuolia kaikkialla
 • kun itse seuraa tapahtumia on joskus vaikea jutella sellaisten kanssa jotka eivät suostu näkemään mitään, puolustautuvat sulkemalla silmät
 • vanhemmilla ikäluokilla näkyy vielä Suomen sotien ylisukupolvinen traumatisaatio, lapsena näki tai aavisti että jotain kamalaa on juuri äsken tapahtunut ja josta vanhemmat eivät halunneet puhua

Tunteita mitä tilanne herättää:

 • pelkoa, turvattomuutta, lapsuuden pelot aktivoituvat
 • surua ja masennusta
 • avuttomuus, passiivisuus, toivottomuus, sotazombieksi muuttuminen
 • ärtymys, viha, raivo
 • ympärillään somessa ym näkee paljon halua toimia raivon vallassa toisiaan syytellen

Omia keinoja miten selviytyä:

 • parasta on toisten kanssa keskustelu, on mainiota, että kun tunteet sanoo ääneen toiselle, niiden pelottavuus vähenee, vaikka mikään ei muutu
 • on hyvä kun voi keskustella niiden kanssa, jotka tekevät samaa työtä, asioiden purku työtiimissä, puolisolle tai ystävälle puhuminen
 • kirjoittaminen, asioiden läpi käyminen kirjoittamalla
 • luonnossa liikkuminen, yhteenkuuluvaisuus kaiken elävän kanssa, – luonnossa valokuvaaminen ja tunteen ilmaisu kuvalla, koiraystävät
 • taide, kuvataide, sen opiskelu, katsominen ja tekeminen, värit, taideterapia, keramiikka, konkreettisesti taiteen tekemistä savesta
 • musiikin tekeminen, soittaminen, esiintyminen, tunteiden jakaminen musiikilla
 • perheen kanssa puuhailu, lasten/lastenlasten kanssa keskustelut ja askartelut
 • hyvän tekeminen, ystävien auttaminen, toisten auttaminen puhumaan tai avun antaminen jollain konreettisella teolla, lapsenlapsien hoitaminen
 • sen miettiminen, mikä se on se oma turvariepu, johon turvautuu kun on pelokas ja turvaton, Ville Valo oli jossain haastattelussa sanonut että se on hänelle kitara
 • rajaaminen, missä määrin altistaa itseään sotauutisille, että muullekin elämälle ja muillekin tunteille jää tilaa
 • hyvätkin asiat elämässä ovat yhtä totta kuin tämä sota,
 • “iloitkaa iloitsevien kanssa ja surkaa surevien kanssa”,
 • maailman ristiriitaisuuden hyväksyminen
 • voidaan arvostaa sitä hyvää mitä arjessa on tällä hetkellä

Mieltä lämmittävää webinaaripalautetta:

“Kiitos, tänään on ollut ihan eri fiilis. Jännä juttu, että tuo webinaari toimi noinkin terapeuttisesti. Tässä covid/sota-ajassa on tullut oltua aivan liian paljon vain kotiseinien sisäpuolella. Oli mielenkiintoinen webinaari keskusteluineen… Palautteena webinaarista sanoisin, että ennakkotehtävät olivat sikäli hyviä, että jäi aikaa kysymysten pohtimiseen ja vastausten kypsyttelyyn. Vastauksia löytää ihan arkipäivästä, kun vaan ottaa avoimin mielin asioita vastaan ja varsinkin toisten kokemuksia. Keskustelu toisten ihmisten kanssa on jo itsessään hoitavaa ja voimauttavaa, jolloin käsittääkseni mentalisaatioprosessi lähtee etenemään sillä tavoin kuin sen ymmärrän. Varmasti keskustelu juuri samassa asemassa olevien kanssa kantaa ja toisaalta auttaa suhtautumisessa autettavaan. Webinaari oli mielenkiintoinen ja tunnelmaltaan hieno kokemus, kiitos, että sain osallistua. Aurinkoista keväänjatkoa, kyllä se valo vaan kannattelee”

Itsekin koin keskustelun antoisaksi ja voimauttavaksi! Tänäänkin vielä mietin kaikkea mitä puhuttiin

Auringonpaisteisena aamuna kun lumet sulavat

Tuikku

PS: Tässä vielä lisäinfoa ja tietoa tulevasta!

Lisätietoa mielentämisestä:
Matti Keinänen ja Minna Martin. Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. 2019.

Bateman & Fonagy. Mentalization-Based Treatment for Personality Disorders. A Practical Guide 2016

Bateman & Fonagy. Handbook of Mentalizing in Mental Healt Practice. 2019

Järjestäjien ja asiantuntijan yhteystiedot:

tuikku.asikainen@lsv.fi

hanna.rintala@lsv.fi

matti.keinanen@pp.fimnet.fi

Kuu- kiertää keskustelu- ja ideointitilaisuuksia lääkäreille, psykologeille ja opiskelijoille:

11.3 oli Oulussa

27.5 Tampereella

14.10 Turussa

18.11 Helsingissä