Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Arkisto: Uutiset

Päijät-Hämeen neuvoloissa pioneerityötä kestävien elämäntapojen hyväksi

Lahden Ahtialan neuvolasta syksyllä 2020 alkanut ilmasto- ja kestävyystyö on saanut jatkoa. Päijät-Hämeen terveydenhoitajien ja ravitsemusterapeuttien työryhmä on kevään mittaan työstänyt käytännön työkaluja neuvolan työntekijöille terveyden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Esimerkiksi 1-2 -vuotiaan perheessä voidaan tukea ravitsemuksen muuttumista kasvispainotteisempaan suuntaan ja 3-4-vuotias voidaan ottaa mukaan perheen hyötyliikuntaan. Äitiysneuvolassa voidaan kertoa, miten myönteinen luontosuhde ja […]