Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Arkisto: Uutiset

Tiedote 19.10.2020: Lahden Ahtialan neuvolassa kestävyys ja hyvinvointi kohtaavat

Lahden Ahtialan neuvolassa on käynnistynyt kokeilu, jossa haetaan uusia kokonaisvaltaisen kestävyyden tunnistavia toimintamalleja asiakastyöhön. Neuvolan terveydenhoitajia koulutetaan kestävyydestä ja sen tiiviistä yhteyksistä hyvinvointiin. Lisäksi neuvolan asiakkaista muodostetaan vapaaehtoinen pilottiryhmä osallistumaan tähän kehitystyöhön. Tavoitteena on edistää ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia samanaikaisesti.  Kokeilun neljästä koulutustyöpajasta kahdessa ensimmäisessä on keskitytty kestävyyskysymysten moninaisuuteen ja niiden yhteyksiin neuvolatyön kanssa.   […]