Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ympäristö ja ilmasto

Olemme mukana yhteiskunnan ekologisessa jälleenrakennuksessa kohti kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa. Sote-sektori on keskeinen palveluiden ja tuen tarjoaja ja sillä on tärkeä rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa.

Ihminen on osa muuta luontoa. Luontoyhteytemme on koetuksella kulutuskeskeisessä maailmassa. Maapallon rajoja kunnioittava elämäntapa suojelee terveyttämme ja hyvinvointiamme sekä lähiaikoina että pidemmälle tulevaisuuteen. 

Sote-sektorilla pidämme huolta hyvinvoinnista ja terveydestä. Meidän on tärkeää huomioida ympäristöä ja luontoyhteyttä myös päivittäisessä työssämme. Lisäksi meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen laajemminkin yhteiskunnassa. LSV:n ekologisen jälleenrakennuksen hankkeiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja konkreettista toimintaa kestävän yhteiskunnan hyväksi.

Meillä on yksi planeetta, ja kaikki sen sisällä ovat kytköksissä toisiinsa.

Soten ekologinen jälleenrakennus: Ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea -kokeilu

Lasten syntyessä perheissä ajatellaan maapallon tilaa ja lasten tulevaisuutta, ja asia voi herättää huolta. Kokeilun tavoitteena on kuulla, millaisia perheiden tarpeet kestävien elämäntapavalintojen suhteen ovat ja miten niihin voitaisiin vastata. Kokeilussa Helsingin yliopiston Kudelma -verkoston tuottama koulutus tuo ympäristön ja ekologisen kestävyyden mukaan neuvolan työhön. Kokeilu toteutetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -kokeilurahoituksella ja suunnittelussa on ollut mukana Lahden kaupungin ympäristötoimi.

Lisätietoja kokeilusta.

Tule mukaan toimintaan!

Voit tulla mukaan LSV:n ympäristö- ja ilmastotyöhön ottamalla yhteyttä ympäristöjaoston vetäjään LL Hanna Rintalaan hanna.rintala@lsv.fi.

Liity Ilmastolääkärit-ryhmään Facebookissa.

Lääkärijärjestöjen ilmastohätätilajulistus.

Ilmasto-podcastit

Ilmasto ja terveys, osa 1:

Mitä lääkärit miettivät ilmastonmuutoksesta? Miten voimme suojella luonnon monimuotoisuutta? Mitä olet halunnut lääkärinä tietää ilmastoasioista?

LSV:n ilmasto-podcastissa Kristiina Patjan ja Hanna Rintalan kanssa keskustelemassa THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola ja keuhkosairauksien ylilääkäri Hanna Tapanainen.

Mitä ovat ne pienet mutta merkittävät asiat, joita ihan tavallinen lääkäri voi tehdä? Toivoa on, nyt on aika toimia!

Ilmastopodcastit

Ilmasto ja terveys, osa 2:

Millainen on ympäristöahdistus? Ketkä kokevat ilmastoahdistusta? Onko vastaavaa ahdistusta esiintynyt yhteiskunnassa ennen? Miten ilmastoahdistuksen kanssa selviytyy? Miten se näkyy lääkärin vastaanotolla?

Toisessa jaksossa lääkärit Kristiina Patja ja Hanna Rintala keskustelevat ympäristötunteista ja – ahdistuksesta. Vieraina ympäristötunteiden asiantuntijat monitieteellinen ympäristötutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta ja  Tunne ry:n puheenjohtaja ja Aalto yliopiston psykologi Sanni Saarimäki.


Vuosina 2019-2020 LSV:n podcasteja tukee Otto Malmin säätiö.

Lahjoita ympäristötyöhön