Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ympäristö ja ilmasto

Olemme mukana yhteiskunnan ekologisessa jälleenrakennuksessa kohti kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa. Sote-sektori on keskeinen palveluiden ja tuen tarjoaja ja sillä on tärkeä rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa.

Mitä LSV:n ympäristötoiminta ja sen yhteydessä toimiva Ilmastolääkärit -verkosto tekee?

Ilmastolääkärit ovat lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta sekä muista ympäristöongelmista ja haluavat vaikuttaa. Verkostossa on lähes 500 jäsentä laajasti terveydenhuollon eri toiminta-alueilta. 

  • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon kansallisella tasolla, hyvinvointialueilla ja kunnissa. 
  • Lisäämme tietoa ympäristön ja terveyden yhteyksistä ja toimintamahdollisuuksista terveydenhuollon sisällä. 
  • Haluamme ylläpitää keskustelua, ratkaisukykyisyyttä ja toivon ilmapiiriä koko yhteiskunnassa. 

Verkoston yhteyshenkilönä sekä LSV:n ympäristötoiminnan vetäjänä toimii LL Hanna Rintala (sähköposti etunimi.sukunimi@lsv.fi)

Ilmastolääkäreiden uutisia

Tiedote: Ilmastolääkärit -verkosto vaatii ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämistä

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n ympäristötoiminta ja Ilmastolääkärit -verkosto vaatii päättäjiltä nopeita toimia luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi ihmisten terveyden takia.

Verkosto on laatinut taustoitetun politiikkasuosituksen puolueille, eduskuntavaaliehdokkaille ja viranhaltijoille. Lue koko suositus otsikon linkistä!

Lääkäreillä on kolme päävaatimusta:

  1. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ei saa viivästyä muiden asioiden vuoksi. 
  1. Nuorten mielenterveys ja tulevien sukupolvien elämisen edellytykset on turvattava.
  1. Terveydenhuollon on aktivoiduttava ympäristökriisin ratkaisemiseksi.

Yle:n Aurora – tulevaisuustapahtuma tunturissa 18.11.2022: Näin ilmastoahdistuksen kanssa voi elää

Lääkäriportaali 19.10.2022: Jos potilas ei uskalla edes ottaa kasvisruokavaliotaan puheeksi, missä on vika?

Yle Horisontti 4.9.2022: Lääkkeitä ja luonnonsuojelua? Planetaarisen terveyden vastaanotolla

Mediuutiset 20.8.2022: Neuvoloiden seuraava aluevaltaus voi hyvinkin olla kestävien elämäntapojen aktiivisempi edistäminen

Helsingin Sanomat 8.7.2022: Ilmastoahdistus johti uuteen

Suomen Lääkärilehti 24.9.2021: Ympäristöahdistus näkyy monissa muodoissa

Mediuutiset 22.6.2021: Neuvolakäynneilläkin voi kertoa luontoyhteyden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista

Helsingin Sanomat 7.1.2021: Lääkärit julistivat ilmastohätätilan: ilmastokriisi on terveyskriisi, joka uhkaa myös suomalaisten terveyttä

Radio Vega 19.9.2021: Klimatförändringen påverkar också människors hälsa och välmående

Suomen Lääkärilehti 6.11.2020: Ilmastohuoli tulee neuvolaankin

Yle uutiset 5.11.2020: Lahtelaisessa neuvolassa rohkaistaan perheitä vahvistamaan luontosuhdettaan – voisiko lapsen harrastus ollakin metsässä olemista

Akavalainen 31.1.2020: Akavalaiset ilmastotyössä

Suomen Lääkärilehti 1/2020: Ylihoito ei ole kestävää

Neuvolan Kestävä hyvinvointi lapsiperheissä -projektia on esitelty seuraavissa tilaisuuksissa:

Health Care Without Harm Europe:n järjestämä CleanMed Europe 29.11.–3.12.2021.

Futures Conference 2022 Planetary Futures of Health and Wellbeing 15.–17.6.2022 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä 25.11.2021 (THL)

Lahden Tiedepäivä 24.11

Lääkäriliiton Neuvolatoiminnan 100 v juhlaseminaarin tallenne 6.9.2022

Pohjolan Lääkäripäivillä 31.5-2.6.2022

Päijät-Hämeen ravitsemuspäivällä 17.11.2022

Soten ekologinen jälleenrakennus: Ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea -kokeilu

Lasten syntyessä perheissä ajatellaan maapallon tilaa ja lasten tulevaisuutta, ja asia voi herättää huolta. Kokeilun tavoitteena on kuulla, millaisia perheiden tarpeet kestävien elämäntapavalintojen suhteen ovat ja miten niihin voitaisiin vastata. Kokeilussa Helsingin yliopiston Kudelma -verkoston tuottama koulutus tuo ympäristön ja ekologisen kestävyyden mukaan neuvolan työhön. Kokeilu toteutetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -kokeilurahoituksella ja suunnittelussa on ollut mukana Lahden kaupungin ympäristötoimi.

Lisätietoja kokeilusta.

Tule mukaan toimintaan!

Voit tulla mukaan LSV:n ympäristö- ja ilmastotyöhön ottamalla yhteyttä ympäristöjaoston vetäjään LL Hanna Rintalaan hanna.rintala@lsv.fi.

Liity Ilmastolääkärit-ryhmään Facebookissa.

Lääkärijärjestöjen ilmastohätätilajulistus.

Ilmasto-podcastit

Ilmasto ja terveys, osa 1:

Mitä lääkärit miettivät ilmastonmuutoksesta? Miten voimme suojella luonnon monimuotoisuutta? Mitä olet halunnut lääkärinä tietää ilmastoasioista?

LSV:n ilmasto-podcastissa Kristiina Patjan ja Hanna Rintalan kanssa keskustelemassa THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola ja keuhkosairauksien ylilääkäri Hanna Tapanainen.

Mitä ovat ne pienet mutta merkittävät asiat, joita ihan tavallinen lääkäri voi tehdä? Toivoa on, nyt on aika toimia!

Ilmastopodcastit

Ilmasto ja terveys, osa 2:

Millainen on ympäristöahdistus? Ketkä kokevat ilmastoahdistusta? Onko vastaavaa ahdistusta esiintynyt yhteiskunnassa ennen? Miten ilmastoahdistuksen kanssa selviytyy? Miten se näkyy lääkärin vastaanotolla?

Toisessa jaksossa lääkärit Kristiina Patja ja Hanna Rintala keskustelevat ympäristötunteista ja – ahdistuksesta. Vieraina ympäristötunteiden asiantuntijat monitieteellinen ympäristötutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta ja  Tunne ry:n puheenjohtaja ja Aalto yliopiston psykologi Sanni Saarimäki.


Vuosina 2019-2020 LSV:n podcasteja tukee Otto Malmin säätiö.

Lahjoita ympäristötyöhön