Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, laatimispäivä 23.04.2016

 1. Rekisterinpitäjä

  Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (myöhemmin LSV)
  LSV ry,Caloniuksenkatu 9 d 64-65,
  00100, Helsinki
  Puhelin 045-350 8516

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Järjestösihteeri Camilla Lindy (sihteeri@lsv.fi)

 3. Rekisterin nimi

  LSV:n jäsenrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  LSV:n jäsenrekisteri, yhteydenpito jäseniin, sähköpostilistan ylläpito, tietojen siirto Suomen Lääkäriliitto ry:lle yhteiseen jäsenrekisteriin, joka päivittyy väestörekisterikeskuksesta.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat perustiedot: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, ammatti ja työllisyystilanne.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Käyttäjästä rekisteröidään tiedot, jotka hän itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai on itse ilmoittanut LSV:lle muuta kautta.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

  Rekisterinpitäjän lisäksi tietoihin on pääsy sivuston teknisestä ylläpidosta vastaavalla taholla niiltä osin, kun tämä on työtehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä. Tietoja ei luovuteta edelleen muille kuin kohdassa 4 mainituille tahoille. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden luovuttaa tietoja viranomaisille siten kuin Henkilötietolain 39§:ssä säädetään.

 8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  LSV:n jäsentietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu ohjelmallisesti ja muiden teknisten keinojen avulla.

 10. Tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi tarkastaa tiedot itse kirjautumalla sisään järjestelmään tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.