Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Paperittomien terveys

LSV toimii aktiivisesti paperittomien terveydenhoidon edistämiseksi. LSV tukee paperittomia hoitavan Global Clinicin toimintaa ja tarjoaa STEA:n rahoittamassa PapeTe-työssä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä paperittomille että sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille.

Lyhyesti toiminnastamme

Global Clinic

Global Clinic on vapaaehtoisvoimin ylläpidetty klinikka, joka tarjoaa paperittomille potilaille moniammatillista apua ja neuvontaa terveysasioissa. Palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu potilaille, joilla ei ole ollut pääsyä julkiseen terveydenhoitoon. Apua saa veloituksetta ja henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen. Klinikalla luodaan luottamusta julkisiin terveyspalveluihin ja kerrotaan potilaille heidän hoitomahdollisuuksistaan. Global Clinicin toimintaa ovat olleet perustamassa terveydenhuollon ammattilaiset ja useat kansalaisjärjestöt ovat tukeneet toimintaa. Helsingin klinikka perustettiin vuonna 2011. Nykyään Global Clinic toimii Helsingissä ja Turussa.

Tästä pääset Global Clinicin verkkosivuille.

PapeTe-työ

Työn tavoitteena on paperittomien terveyden edistäminen. Toiminnassa mahdollistetaan ja tuetaan paperittomien potilaiden hoitoonpääsyä suuntaamalla ohjaus- ja neuvontatyötä paperittomille potilaille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. PapeTe on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n ja Global Clinicin yhteistä toimintaa. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

PapeTe-työssä myös tuetaan Global Clinicin vapaaehtoisten lääkäreiden, hoitajien, psykologien sekä hammaslääkäreiden toimintaa klinikalla esimerkiksi koordinoimalla asiakkaiden auttamiseen tarvittavia tulkkauspalveluita. Näin asiakkaat saavat tietoa terveydestään ja hoitomahdollisuuksistaan omalla äidinkielellään. Lisäksi klinikalla kehitetään terveysneuvontaa sekä ohjaustyötä.  

Ammattilaisten neuvontapuhelin (044 744 9932 arkisin klo 9-15) palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Neuvontapuhelimessa tarjotaan asiantuntija-apua paperittomien henkilöiden hoitokäytännöistä ja hoitomahdollisuuksista.

Toiminnan tavoitteena on olla mukana parantamassa paperittomien pääsyä terveydenhoitoon Suomessa. Terveys on ihmisoikeus ja terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla mahdollisuus tehdä työnsä ammattietiikkansa mukaisesti. Vuoden 2023 alusta Suomessa astui voimaan laki, joka varmistaa välttämättömät terveyspalvelut kaikille paperittomille sekä laajat palvelut raskaana oleville paperittomille sekä paperittomille lapsille.

Ota yhteyttä: Hankekoordinaattori Marian Ismail (marian.ismail@lsv.fi, p. 044 7440014)