Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Paperittomien terveys

PapeTe-työn tavoitteena on paperittomien terveyden edistäminen. Terveys on ihmisoikeus ja terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla mahdollisuus tehdä työnsä ammattietiikkansa mukaisesti.

PapeTe-hankkeessa mahdollistetaan ja tuetaan paperittomien potilaiden hoitoon pääsyä suuntaamalla koulutusta sekä terveysneuvontaa ja ohjausta paperittomille ihmisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Työhön kuuluu myös poliittista vaikuttamistyötä ja verkostoyhteistyötä sidosryhmien kanssa. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Vuoden 2023 alusta Suomessa astui voimaan laki, joka varmistaa välttämättömät terveyspalvelut kaikille paperittomille sekä laajat palvelut raskaana oleville paperittomille sekä paperittomille lapsille. Paperittomaksi voi joutua monesta eri syystä, ja saman ihmisen status voi myös ajan kuluessa vaihdella. Terveydenhuollon näkökulmasta paperittomia voivat olla esimerkiksi

  • turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemus on hylätty,
  • maassa laillisesti oleskelevat toisen EU-maan kansalaiset, jotka eivät kotimaassaan kuulu sosiaaliturvan piiriin sekä
  • ulkomaiset opiskelijat, joiden sairausvakuutus on päättynyt tai se ei ole kattava.

Ammattilaisten neuvontapuhelin (044 744 9932 arkisin klo 9–15) palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä paperittomia ihmisiä. Neuvontapuhelimessa tarjotaan asiantuntija-apua paperittomien henkilöiden hoitokäytännöistä ja hoitomahdollisuuksista.
Huom! Neuvontapuhelin lomailee 8.–21.7.2024.

Global Clinic on vapaaehtoisvoimin toimiva klinikka, jossa paperittomille ihmisille tarjotaan neuvoja, ohjausta sekä hoitoa. Ammattilaisen apua saa veloituksetta ja luottamuksella. Klinikalla on myös mahdollista keskustella psykologin kanssa sekä saada oikeudellista neuvontaa. Ensisijaisesti tulisi kuitenkin hakeutua julkisen terveydenhuollon pariin, sillä klinikalla on rajalliset hoitomahdollisuudet ja välttämätöntä hoitoa tarjotaan tämänhetkisen lainsäädännön nojalla kaikkialla Suomessa.

Ota yhteyttä:

Asiantuntija
Aino Tuomi-Nikula
044 744 0014
aino.tuomi-nikula@lsv.fi

Koordinaattori
Reetta Piri
040 171 5332
reetta.piri@lsv.fi