Seminaarit & Koulutukset

LSV järjestää mahdollisuuksien mukaan luentoja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille kiinnostuneille. Olemme järjestäneet asiantuntijaluentoja mm. lobbaamisesta, lääkärien mediasuhteesta, zika-viruksesta, synnytystavoista meillä ja muualla, TTIP-sopimuksen vaikutuksesta terveyssektoriin, valinnanvapaudesta sote-uudistuksesaa ja tasa-arvosta terveydenhuollossa. LSV tekee laajasti yhteistyötä muiden järjestöjen sekä mm. Lääkäriliiton kanssa. Olemme esillä myös Lääkäripäivillä ja muissa alan tapahtumissa.

Kehy

Kehitysyhteistyöstä on muodostunut LSV:n toiminnan suurin alue. Projekteja on ajankohtaisesti Nepalissa, Somaliassa ja Tansaniassa.

Lue tästä: LSV_kehitysyhteistyöhanke-esite 2017

 

Rauhantyö

Rauhantyö ja erityisesti joukkotuhoaseiden vastustaminen on alusta lähtien ollut yksi LSV:n toiminnan peruspilareita. LSV syntyi 80-luvun alussa, jolloin ydinsodan uhka oli kouriintuntuva. Lääkärit havahtuivat maailmanlaajuisesti siihen, ettei ydinaseilta voi suojautua, ennaltaehkäisy on ihmiskunnan ainoa keino selviytyä. Vuonna 1980 perustettiin järjestö International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), jonka jäsenjärjestö LSV on.

Terveyspolitiikka

LSV toimii kotimaassa kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon puolesta. Toiminnan painopisteenä on pitkään ollut lääkärien ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden korostaminen. Muita toiminta-aloja ovat paperittomien terveyspalveluiden kehittäminen ja ympäristökysymykset.

Global Clinic

Global Clinic on terveyden- ja sairaanhoitoa sekä juridista neuvontaa tarjoava vapaaehtoisvoimin ylläpidetty klinikka. Palvelut ovat ensisijaisesti tarkoitettu potilaille, jotka eivät ole oikeutettuja julkiseen terveydenhoitoon.

PROCESSING