Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Keitä me olemme?

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on suomalainen lääkärijärjestö, joka työskentelee terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla. Tärkeimpiä toiminta-alueitamme ovat terveyspolitiikka, kehitysyhteistyö ja rauhantyö.

Oikeudenmukaisuuden edistäjä

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry perustettiin vuonna 1982. Järjestö sai alkunsa lääkäreiden kansainvälisestä ydinaseiden vastaisesta liikkeestä ja rauhantyöllä on aina ollut tärkeä rooli toiminnassamme. Alusta asti toiminnan keskiössä ovat olleet myös eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristönsuojelu.

Tänä päivänä tärkeimmät toiminta-alueemme ovat terveyssektorin kehitysyhteistyö, terveyspoliittinen vaikuttaminen ja rauhantyö. Kaikilla toiminta-alueilla pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta lääkärin keinoin.

Missiomme

Oikeudenmukaiseen maailmaan
lääkärin keinoin

Jäsenten vaikutuskanava

Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.
– Lääkärinvala

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n jäsenistöön kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammaslääkäriä ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa. Järjestö tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan sekä puitteet tehdä vapaaehtoistyötä vaikuttavien kehitysyhteistyöhankkeiden, tasa-arvoisemman terveydenhuollon tai rauhan edistämisen parissa.

Ilmastonmuutos, ydinaseet ja terveyden eriarvoistuminen pidetään aikamme suurimpina terveysuhkina. Rauhaa ja tasa-arvoa rakentamalla sekä ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja suosimalla voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä monenlaista sairastavuutta Suomessa ja maailmalla. Lääkärin sosiaalinen vastuu työskentelee ydinaseriisunnan, terveyden tasa-arvon ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistämiseksi lääkärin keinoin.

Kiinnostavatko sinua kansainväliset asiat? Oletko huolissasi äiti- ja lapsikuolleisuudesta, globaalista tautien leviämisestä tai ilmastonmuutoksesta? Haluatko toimia mielenterveyden edistämisen puolesta Somalimaassa tai Nepalissa? Jos vastasit kyllä, LSV on juuri sinua varten.

Liity jäseneksi

Liity

Muutoksen tekijä

Toimintamme Suomessa ja maailmalla on tuloksellista ja vaikuttavaa. Viime vuosina toimintamme on tavoittanut suuren määrän ihmisiä Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa sekä tietenkin kotimaassa.

Kehitysyhteistyöhankkeissamme on luotu uusia toimintamalleja, jotka ovat mm. parantaneet terveyspalveluiden saatavuutta syrjäseuduilla sekä lisänneet ihmisten tietämystä terveyden aihepiireistä, joihin on perinteisesti liittynyt vahvaa stigmaa.

Rauhantyössä olemme yhdistäneet voimamme useiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, mikä on lisännyt työmme vaikuttavuutta merkittävästi. ICAN-verkostolle, jossa LSV toimii aktiivisesti, myönnettiin vuonna 2017 Nobelin rauhanpalkinto tunnustuksena ydinaseiden vastaisesta työstä.

Kotimaassa olemme mm. parantaneet paperittomien mahdollisuuksia saada terveyspalveluita yhdessä Global Clinicin kanssa.

Lue lisää toiminnan tuloksista

Työmme tuloksia

Vastuullinen toimija

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on hyvän hallintotavan mukainen toimija, joka painottaa kaikissa toimissaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. 

LSV on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton sekä riippumaton kaupallisista tahoista, jotka voisivat vaarantaa lääkärin ammatillisen itsenäisyyden.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n säännöt

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n strategia 2021–2025

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toimintakertomus 2019

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toimintakertomus 2020

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toimintakertomus 2021

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toimintakertomus 2022