Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Oikeuden­mukaiseen maailmaan lääkärin keinoin

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on suomalainen lääkärijärjestö, joka työskentelee terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla.

Liity jäseneksi

Lahjoita

Kehitysyhteistyö

Toteutamme terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa. Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoisuutta – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Tiedotamme ja koulutamme myös aihepiiristä terveysalan toimijoita Suomessa. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Lue lisää…

Terveyspolitiikka

Toimimme kotimaassa oikeudenmukaisen ja kestävän terveydenhuollon puolesta. Terveyspoliittisen toimintamme keskiössä ovat laadukkaiden terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus, paperittomien oikeus terveyspalveluihin, ympäristökysymykset, lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Lue lisää…

Paperittomien terveys

Toimimme aktiivisesti paperittomien terveydenhoidon edistämiseksi. LSV tukee paperittomia hoitavan Global Clinicin toimintaa ja tarjoaa STEA:n rahoittamassa PapeTe-toiminnassa ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä paperittomille että sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille.

Lue lisää…

Rauhantyö

Rauhantyömme keskiössä on ydinaseiden vastainen työ, pienaseväkivallan ehkäisy sekä kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaminen. Toimimme aktiivisesti ICAN-verkostossa sekä IPPNW:ssä, jotka ovat molemmat rauhan Nobel-palkinnolla palkittuja ydinaseriisuntaa edistäviä tahoja.

Lue lisää…

Ympäristö ja ilmasto

Olemme mukana yhteiskunnan ekologisessa jälleenrakennuksessa kohti kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa. Sote-sektori on keskeinen palveluiden ja tuen tarjoaja ja sillä on tärkeä rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa.

Lue lisää…

Sosiaalinen media

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV24 tuntia sitten
Sepsis on hengenvaarallinen infektio ja siksi valittu LSV:n hanketyöskentelyn ensimmäiseksi kohteeksi Länsi-Afrikassa, mutta toivomme tulevaisuudessa voivamme laajentaa diagnostiikkakoulutusta myös muiden infektioiden aiheuttajabakteereihin. Laboratorioiden laadun kehitys auttaa niitä ottamaan käyttöön myös virusdiagnostiikkaa. Covid-pandemia on osoittanut jokaiselle, että uusien tartuntatautien uhka on maailmanlaajuinen ja kaikissa maissa tarvitaan luotettavaan diagnostiikkaan kykeneviä laboratorioita. Antibioottiresistenssi on hitaammin kehittyvä pandemia mutta Covidiakin suurempi uhka ihmiskunnalle. Tämän uhan torjuntaan LSV osallistuu kehittämällä sepsiksen ja sitä aiheuttavien antibioottiresistenttien bakteerien diagnostiikkaa Beninissä.

Mikrobiologi Kaisa Haukka on mukana hankkeessa hankevastaavana ja sanoo olevansa innostunut mahdollisuudesta olla mukana laboratoriotestauksen kehittämisessä ja antibioottiresistenssi torjuntatyössä yhdessä beniniläisten laboratorioiden kanssa. Kuvassa Kaisa on yhdessä paikallisen yhteistyöyliopiston, Abomey-Calavin vanhemman luennoitsijan Victorien Dougnon sekä laboratoriotyöntekijöiden kanssa.

Lue lisää Kaisan ajatuksia laboratoriotyön kehittämisestä Beninissä. https://lsv.fi/2021/09/beninin-hankkeessa-edistetaan-verenmyrkytyksen-hoitoa/
Facebook Twitter Instagram YouTube Soundcloud