Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Oikeuden­mukaiseen maailmaan lääkärin keinoin

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on suomalainen lääkärijärjestö, joka työskentelee terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla.

Liity jäseneksi

Lahjoita

Haluan valita lahjoituskohteen itse

Kehitysyhteistyö

Toteutamme terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa. Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoisuutta – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Tiedotamme ja koulutamme myös aihepiiristä terveysalan toimijoita Suomessa. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Lue lisää…

Terveyspolitiikka

Toimimme kotimaassa oikeudenmukaisen ja kestävän terveydenhuollon puolesta. Terveyspoliittisen toimintamme keskiössä ovat laadukkaiden terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus, paperittomien oikeus terveyspalveluihin, ympäristökysymykset, lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Lue lisää…

Paperittomien terveys

Toimimme aktiivisesti paperittomien terveydenhoidon edistämiseksi. LSV tukee paperittomia hoitavan Global Clinicin toimintaa ja tarjoaa STEA:n rahoittamassa PapeTe-toiminnassa ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä paperittomille että sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille.

Lue lisää…

Rauhantyö

Rauhantyömme keskiössä on ydinaseiden vastainen työ, pienaseväkivallan ehkäisy sekä kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaminen. Toimimme aktiivisesti ICAN-verkostossa sekä IPPNW:ssä, jotka ovat molemmat rauhan Nobel-palkinnolla palkittuja ydinaseriisuntaa edistäviä tahoja.

Lue lisää…

Ympäristö ja ilmasto

Olemme mukana yhteiskunnan ekologisessa jälleenrakennuksessa kohti kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa. Sote-sektori on keskeinen palveluiden ja tuen tarjoaja ja sillä on tärkeä rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa.

Lue lisää…

Sosiaalinen media

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV2 päivää sitten
Iso osa maailman väestöstä kärsii mielenterveyspalveluiden riittämättömyydestä. Sairauksien tunnistaminen, hoitoon ohjaaminen ja sairauksiin liittyvän stigman vähentäminen ovat perusedellytyksiä mielenterveyskuntoutujien tukemiselle ja paluulle normaaliin elämään.
Nepal on maailman köyhimpiä maita, joka on viime vuosikymmenten aikana kärsinyt sekä vaikeista maanjäristyksistä että sisällissodista. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Maaseudun haavoittuva väestö on lähes täysin vailla mielenterveyspalveluita. LSV:n Nepalin mielenterveyshanke on ulkoministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kouluttaa paikallisia terveydenhuollon ammattilaisia Sindhulin ja Okhaldungan maakunnissa ja lisätä mielenterveyteen liittyvää tietoisuutta yhteisössä, jotta voisimme parantaa väestön edellytyksiä kuntoutua mielenterveyteen liittyvistä haasteista. Hanke alkaa vuoden 2023 alussa ja sille on myönnetty neljän vuoden rahoitus ulkoministeriöltä 🇳🇵
Facebook Twitter Instagram YouTube Soundcloud