Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Oikeuden­mukaiseen maailmaan lääkärin keinoin

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on suomalainen lääkärijärjestö, joka työskentelee terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla.

Liity jäseneksi

Lahjoita

Kehitysyhteistyö

Toteutamme terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa. Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoisuutta – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Tiedotamme ja koulutamme myös aihepiiristä terveysalan toimijoita Suomessa. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Lue lisää…

Terveyspolitiikka

Toimimme kotimaassa oikeudenmukaisen ja kestävän terveydenhuollon puolesta. Terveyspoliittisen toimintamme keskiössä ovat laadukkaiden terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus, paperittomien oikeus terveyspalveluihin, ympäristökysymykset, lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Lue lisää…

Paperittomien terveys

Toimimme aktiivisesti paperittomien terveydenhoidon edistämiseksi. LSV tukee paperittomia hoitavan Global Clinicin toimintaa ja tarjoaa STEA:n rahoittamassa PapeTe-toiminnassa ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä paperittomille että sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille.

Lue lisää…

Rauhantyö

Rauhantyömme keskiössä on ydinaseiden vastainen työ, pienaseväkivallan ehkäisy sekä kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaminen. Toimimme aktiivisesti ICAN-verkostossa sekä IPPNW:ssä, jotka ovat molemmat rauhan Nobel-palkinnolla palkittuja ydinaseriisuntaa edistäviä tahoja.

Lue lisää…

Ympäristö ja ilmasto

Olemme mukana yhteiskunnan ekologisessa jälleenrakennuksessa kohti kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa. Sote-sektori on keskeinen palveluiden ja tuen tarjoaja ja sillä on tärkeä rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa.

Lue lisää…

Sosiaalinen media

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV1 päivä sitten
LSV:llä alkoi tammikuussa Nepalissa nelivuotinen hanke, jossa edistetään erityislasten asemaa ja osallisuutta. Nepalin hankekumppanit BP Eye Fondation (BPEF) ja paikallinen kuurojen liitto NDFN kokoustavat säännöllisesti yhdessä suomalaisten vapaaehtoisten ja LSV:n hankepäällikön kanssa. Paikalla on usein monikielinen joukko ja äidinkielenä puhutaan nepalin ja suomen lisäksi viitottua nepalia ja suomea. Kokouksissa saattaa tämän vuoksi olla paikalla myös viittomakielen tulkkeja kääntämässä tulkkausta.

Viime kokouksessa paikalla oli 15 henkilöä.
🔹 Suomesta vapaaehtoinen ja 2 viittomakielen tulkkia
🔹 BPEF:ltä neljä kuulevaa viittomakielentaidotonta
🔹 NDFN:ltä viisi kuuroa, yksi kuuleva ja kaksi viittomakielen tulkkia

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kuurojen lasten koulutusta ja opetusta. Kun suomalainen vapaaehtoisemme viittoi, käänsivät tulkit viittomat puhutulle englanninkielelle ja siitä Nepalin tulkit käänsivät sen nepalilaiselle viittomakielelle. Kun BPEF:n henkilökunta puhui englantia, tulkit käänsivät sen samaan aikaan viittomakielelle. Kansainvälisiä viittomia käytettiin vain vähän.

Viittomakielisten tulkkien käyttö tukee kuurojen osallistumista itseään koskevaan keskusteluun omalla äidinkielellään.

Lue lisää Nepalin erityislapsihankkeesta: lsv.fi/toiminta/kehitysyhteistyo/nepal/
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry - LSV
Facebook Twitter Instagram YouTube Soundcloud