LSV on suomalainen lääkärijärjestö, jonka tavoitteena on edistää lääkärikunnan toimia eettisten ja sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseksi. Järjestön tärkeimpiä toiminta-alueita ovat terveyspolitiikka, kehitysyhteistyö ja rauhantyö.

Osallistu

LSV:llä on noin tuhat jäsentä, jotka ovat lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä sekä näiden alojen opiskelijoita. Voit osallistua liittymällä jäseneksemme sekä hakeutumalla mukaan jaostojen vapaaehtoistyöhön.

kehyjaosto

 


Kehitysyhteistyöjaosto suunnittelee ja toteuttaa terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita.

rauhanjaosto

 


LSV on perustettu alunperin rauhanjärjestöksi. Rauhanjaosto tiedottaa sodan ja terveyden kysymyksistä sekä osallistuu kansainvälisiin verkostoihin.

politiikkajaosto

 


Terveyspolitiikkajaosto keskittyy terveyspoliittiseen vaikuttamiseen ja ympäristöjaosto tarkastelee ympäristön ja terveyden kysymyksiä.

opiskelijajaosto

 


Opiskelijat ovat erityisen tervetulleita mukaan toimintaan. LSV jakaa myös matka-avustuksia kansainvälisiin kokouksiin ja tapahtumiin.

 

LSV:n toiminta numeroina

Vuonna 2017 kehitysyhteistyön osuus LSV:n kokonaiskuluista oli 85%. Kotimaan hanketoiminnan rahallinen osuus oli 10% ja muun toiminnan 5%.