Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Yhteystiedot

Osoite 1.9. alkaen

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
c/o Globaalikeskus
Siltasaarenkatu 4, 7. krs
00530 Helsinki

Toimisto

Järjestökoordinaattori
+358 45 350 8516

PapeTe-neuvontapuhelin
+358 44 744 9932

Sähköpostit

lsv@lsv.fi
puheenjohtaja@lsv.fi

etunimi.sukunimi@lsv.fi

Järjestön hallitus

Hallituksen jäsenet vastuualueineen löydät täältä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lsv.fi

Työntekijät

Kaisa-Leena Juvonen

Toiminnanjohtaja
+358 44 744 9930

Vastaan toiminnan päivittäisestä johtamisesta ja olen toimiston tiimin esihenkilö. Vien eteenpäin hallituksen linjaamia tavoitteita ja kehitän varainhankintaa, hallintoa ja toimintatapoja. Työhöni kuuluu oleellisesti myös LSV:n viestintä ja tiedotus.

Johanna Järveläinen

Järjestökoordinaattori
+358 45 350 8516

Tehtäviini kuuluu varainhankinta, osin viestintä, Työpäivä Maailmalle-kampanjan ja tapahtumien koordinointi, laskujen käsittely, jäsenasiat, avustaminen LSV:n terveysalan kehitysyhteistyöhankkeissa ja PapeTe-hankkeessa.

Sini Karusto

Talouspäällikkö
+358 44 744 9133

Vastaan LSV:n taloussuunnittelusta, -seurannasta ja -raportoinnista. Lisäksi osallistun erilaisiin talouden ja hallinnon kehitystehtäviin.

Meri Korniloff

Suunnittelija
+358 44 744 0014

Työskentelen suunnittelijana PapeTe-työssä. PapeTessa tuetaan Global Clinicin (paperittomien klinikka) vapaaehtoistoimintaa sekä tehdään ohjaus- ja neuvontatyötä. Tavoitteena on edistää paperittomien terveyttä sekä antaa tietoa paperittomien terveyspalveluista.

Mari Laaksonen

Ohjelmapäällikkö
+358 41 313 0319

Teen LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden asiantuntijatyötä vapaaehtoisten tukena. Vastuumaani ovat erityisesti Benin, Intia ja Nepal. Tehtäväni on myös ohjelmatyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden sekä varainahankintatyön kehittäminen.

Maritta Niskanen-Tamiru

Ohjelmapäällikkö
+358 44 744 9939

Työskentelen ohjelmapäällikkönä Somalian ja Kenian terveysprojekteissa. Yhdessä vapaaehtoisryhmien kanssa tuemme yhteistyökumppaneitamme saavuttamaan yhteiset kehitystavoitteet. Yhteisölähtöinen, ihmisoikeusperustainen työmme linkittyy vahvasti syrjimättömyyteen, laadukkaitten terveyspalvelujen kehittämiseen ja kansalaisyhteiskunnan tilan seuraamiseen. 

Meri Paunonen

Ohjelmapäällikkö
Toimivapaalla.