Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Yhteystiedot

Osoite

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
c/o Globaalikeskus
Siltasaarenkatu 4, 7. krs
00530 Helsinki

Toimisto

Järjestökoordinaattori
+358 45 350 8516

PapeTe-neuvontapuhelin
+358 44 744 9932

Sähköpostit

lsv@lsv.fi
puheenjohtaja@lsv.fi

etunimi.sukunimi@lsv.fi

Järjestön hallitus

Hallituksen jäsenet vastuualueineen löydät täältä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lsv.fi.

Työntekijät

Kaisa-Leena Juvonen

Toiminnanjohtaja
+358 44 744 9930

Vastaan toiminnan päivittäisestä johtamisesta ja olen toimiston tiimin esihenkilö. Vien eteenpäin hallituksen linjaamia tavoitteita ja kehitän varainhankintaa, hallintoa ja toimintatapoja. Työhöni kuuluu oleellisesti myös LSV:n viestintä ja tiedotus.

Johanna Järveläinen

Asiantuntija, PapeTe-hanke

Vastaan STEA-rahoitteisesta paperittomien terveyden edistämisen hankkeesta. Teen tiivistä yhteistyötä Global Clinicin kanssa ja tuen Helsingin klinikan toimintaa. Osana työtäni on tarjota tietoa paperittomien terveydestä terveydenhuollon ammattilaisille.

Johanna Rosnell

Talouspäällikkö
+358 44 744 9133

Vastaan LSV:n taloussuunnittelusta, -seurannasta ja -raportoinnista. Lisäksi osallistun erilaisiin talouden ja hallinnon kehitystehtäviin.

Paula Lounasheimo

Järjestökoordinaattori
+358 45 350 8516

Tehtäviini kuuluvat viestintä, tapahtumien järjestäminen, toimistotyön koordinointi, Työpäivä Maailmalle -kampanjan ja tapahtumien koordinointi, laskujen käsittely, jäsenasiat sekä avustaminen LSV:n kehitysyhteistyöhankkeissa.

Mari Laaksonen

Ohjelmapäällikkö
+358 41 313 0319

Teen LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden asiantuntijatyötä vapaaehtoisten tukena. Vastuumaani ovat erityisesti Benin, Intia ja Nepal. Tehtäväni on myös ohjelmatyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden sekä varainahankintatyön kehittäminen.

Elina Tuusa

Ohjelmapäällikkö
+358 44 744 9939

Teen LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden asiantuntijatyötä vapaaehtoisten tukena. Vastuumaani ovat erityisesti Somalia ja Kenia.