Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kehitysyhteistyö

Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoa – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Vuonna 2020 LSV:n kumppanimaa kehitysyhteistyössä on Somalia, jossa LSV:llä on mielenterveyshanke, tuberkuloosiohjelma sekä koronapandemian vastaista työtä.

Vuoden 2020 hankkeemme

Somalian mielenterveyshanke

Mielenterveyshanketta toteutetaan Somalimaan alueella, jossa on WHO:n mukaan koko maailman raskaimpia mielenterveysongelmien taakkoja. Mielenterveysongelmilla on myös vahva stigma, vaikka jopa joka kolmas somalimaalainen kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvin heikko. Somalimaassa on noin 3.8 miljoonaa asukasta ja vain kolme psykiatria (vrt. Suomessa on yli tuhat psykiatria).

LSV:n ihmisoikeusperustaisessa mielenterveystyössä Somalimaassa kehitetään yhteisöissä toimivia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja nujerretaan mielenterveyden aiheuttamaa stigmaa ja syrjintää. Lisäksi tuetaan Somalimaan terveysministeriötä maan mielenterveyspalveluiden koordinoinnissa ja kehittämisessä. Vuonna 2019 hankkeen tuella terveysministeriöön perustettiin mielenterveyden koordinaatioryhmä ja vuonna 2020 tehtiin maanlaajuinen mielenterveysohjelma.

Lue lisää hankkeesta

Somalian mielenterveyshanke — 50€
Lahjoita muu summa ja/tai valitse lahjoituskohde.

LSV:n globaalikasvatus Suomessa

Vuonna 2019 LSV on käynnistänyt ”Naiset vailla vaihtoehtoja” -viestintähankkeen. Hankkeen teemana on tyttöjen ja naisten seksuaalioikeudet ja lisääntymisterveys, joita käsitellään mm. intialaisten, kenialaisten, irakilaisten, elsalvadorilaisten ja brasilialaisten näkökulmasta luennoilla, seminaareissa, podcasteissa ja blogiteksteissä. Hankkeen pääyhteistyökumppanina on Suomen Gynekologiyhdistys. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö ja Euroopan unioni.

Lue vuoden 2020 virtuaalisesta luentokiertueesta täältä!

Tue terveysalan kehitysyhteistyötä

LSV:n kehitysyhteistyötä tehdään Suomen ulkoministeriön ja kansainvälisen terveyssäätiön The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malarian tuella (Somalian tuberkuloosiohjelma) sekä vuonna 2020 YH:n väestörahaston tuella. Ulkoministeriön tuki kattaa 85 % hankkeiden kuluista, loput katetaan lahjoituksilla ja vapaaehtoistyöllä.

Tule mukaan toimintaan!

LSV:n kehitysyhteistyössä vapaaehtoisina toimivat lääkärit sekä muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat. Voit tulla mukaan ottamalla yhteyttä ohjelmapäällikkö Meri Paunoseen: meri.paunonen@lsv.fi, +358 44 744 9939

Somalian tuberkuloosiohjelma

Tuberkuloosi on tiiviisti yhteydessä köyhyyteen — 95 % tuberkuloosin aiheuttamista kuolemista on köyhimmissä maissa. Tuberkuloosi on yleinen ja tappava tauti Somaliassa. Maan terveysjärjestelmä on konfliktin jäljiltä heikko, ja vain alle 40 % kaikista tuberkuloosia sairastavista saa hoitoa. Terveyspalveluiden huonon saatavuuden ja laadun vuoksi tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen tuberkuloosi leviää Somaliassa huolestuttavaa vauhtia.

LSV kehittää Somalian tuberkuloosipalveluita erityisesti koulutuksella. Kehitämme maassa tuberkuloosin ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa. Hoitoa tarjotaan paitsi klinikoilla, niin myös yhteisöissä, vankiloissa sekä maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä. LSV:n tukema potilasfoorumi lisää tietoisuutta tuberkuloosia sairastavien oikeuksista ja taistelee taudin stigmaa vastaan.

Lue lisää hankkeesta

Somalian tuberkuloosihanke — 50€
Lahjoita muu summa ja/tai valitse lahjoituskohde.

LSV:n koronatyö Somaliassa

YK:n väestörahasto tukee LSV:n koronatoimia Somaliassa 177 000 eurolla

LSV on aloittanut syyskuussa 2020 YK:n väestörahaston (UNFPA) rahoittaman hankkeen Somalimaassa. Hankkeen tavoitteena on yleisen COVID-19-tietouden lisääminen tv- ja radiotiedotteilla sekä terveydenhuollon ja laboratoriohenkilökunnan kouluttaminen testauskäytännöistä, turvallisuudesta sekä tartuntalähteen jäljittämisestä. Hanke kestää toistaiseksi vuoden 2020 loppuun ja sitä toteutetaan eri puolilla Somalimaata yhdessä terveysministeriön ja tuberkuloosilaboratorioiden kanssa.

Hanketta Somalimaassa koordinoi LSV:n kenttätoimisto ja pääasiallinen koulutus- ja kehittämistyö tehdään keskitetysti LSV:n ylläpitämän Hargeisan tuberkuloosiviitelaboratorion tuella. Myös viitelaboratoriossa tullaan aloittamaan COVID-19-testien tekeminen. Tarvittavien suojavarusteiden ja koronatestien hankinnasta vastaa UNFPA. Lue lisää täältä.

Lisätiedot hankkeesta: LSV:n ohjelmapäällikkö Meri Paunonen: meri.paunonen@lsv.fi, +358 44 744 9939