Kehitysyhteistyö

Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoisuutta – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

 

Lyhyesti hankkeistamme

Vuonna 2018 LSV:llä on erityislapsihanke Nepalissa ja tuberkuloosiohjelma Somaliassa.

 

Nepalin erityislapsihanke

Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikko. Vammaisuuteen liittyy edelleen suuri stigma ja vaikka suurin osa nepalilaisista lapsista aloittaa nykyisin koulun, näkö- ja kuulovammaiset lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja ovat suuressa syrjäytymisriskissä.

Hankkeessa seulotaan lasten näkö- ja kuulovammoja Etelä-Nepalissa Baran piirikunnassa, joka on Nepalin köyhimpiä alueita. Seulontojen lisäksi lapsille näkö- ja kuulosairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutuksessa otetaan myös mukaan lasten vanhemmat, jotta he saavat tietoa siitä miten parhaiten tukea lastensa kuntoutusta ja koulunkäyntiä. Samalla lisätään tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä alueella ja pyritään ehkäisemään lasten näön ja kuulon sairauksia. Seulonnoilla, tietoisuuden lisäämisellä ja kuntoutuksella parannetaan kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin.

 

Somalian tuberkuloosiohjelma

Tuberkuloosi on edelleen yksi kehitysmaiden merkittävimmistä kansanterveysongelmista. Somaliassa tauti on yleinen etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa, kuten maan sisäisten pakolaisten, lasten ja aliravittujen ihmisten parissa. Tuberkuloosilla on vahva stigma, eivätkä ihmiset välttämättä hakeudu hoitoon erilaisten uskomusten vuoksi.

LSV:n Somalian tuberkuloosiohjelmassa kehitetään tuberkuloosin diagnosointia ja hoitoa yhdessä paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Kehitämme Somalimaan kansallista keskuslaboratoriota, koulutamme laboratoriohenkilökuntaa ja tuemme tuberkuloosiklinikoita Mogadishussa ja Hargeisassa. Tarjoamme hoitoa kaikkein haavoittuvaisimmille vankiloissa, maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä, äiti-lapsi-terveysasemilla ja psykiatrisissa sairaaloissa. Tuberkuloosin stigman hälventämiseksi järjestämme koulutuksia yksityisille terveysasemille ja sairaaloille, uskonnollisille johtajille ja yhteisöille.

Tue terveysalan kehitysyhteistyötämme

LSV:n kehitysyhteistyötä tehdään Suomen ulkoministeriön ja kansainvälisen terveyssäätiön Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malarian tuella (Somalian tuberkuloosiohjelma). Ulkoministeriön tuki kattaa 85 % hankkeiden kuluista, loput katetaan lahjoituksilla ja vapaaehtoistyöllä. Lahjoitukset mahdollistavat työmme – jokainen lahjoitus on tärkeä.