Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kehitysyhteistyö

Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoa – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Vuonna 2021 LSV:n kumppanimaina kehitysyhteistyössä on Benin, Intia, Nepal, Kenia ja Somalia.

Vuoden 2021 hankkeemme

Benin: Laadukas laboratoriotestaus ja koulutushanke

Intia: Nuorten seksuaalioikeuksien edistäminen

Kenia: Vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksien edistäminen

Nepal: Aistivammaisten lasten terveyden ja oikeuksien edistäminen

Somalia: Mielenterveyshanke

Tue terveysalan kehitysyhteistyötä

LSV:n kehitysyhteistyötä tehdään Suomen ulkoministeriön ja kansainvälisen terveyssäätiön The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malarian tuella (Somalian tuberkuloosiohjelma) sekä YK:n väestörahaston tuella. Ulkoministeriön tuki kattaa 85 % hankkeiden kuluista, loput katetaan lahjoituksilla ja vapaaehtoistyöllä. Voit lahjoittaa täältä.

Tule mukaan toimintaan!

LSV:n kehitysyhteistyössä vapaaehtoisina toimivat lääkärit sekä muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat. Voit tulla mukaan ottamalla yhteyttä ohjelmapäälliköihin:
Maritta Niskanen-Tamiru: (etunimi.sukunimi@lsv.fi), +358 44 744 9939
Mari Laaksonen: (etunimi.sukunimi@lsv.fi), +358 41 313 0319

Somalian tuberkuloosiohjelma

Tuberkuloosi on tiiviisti yhteydessä köyhyyteen — 95 % tuberkuloosin aiheuttamista kuolemista on köyhimmissä maissa. Tuberkuloosi on yleinen ja tappava tauti Somaliassa. Maan terveysjärjestelmä on konfliktin jäljiltä heikko, ja vain alle 40 % kaikista tuberkuloosia sairastavista saa hoitoa. Terveyspalveluiden huonon saatavuuden ja laadun vuoksi tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen tuberkuloosi leviää Somaliassa huolestuttavaa vauhtia.

LSV kehittää Somalian tuberkuloosipalveluita erityisesti koulutuksella. Kehitämme maassa tuberkuloosin ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa. Hoitoa tarjotaan paitsi klinikoilla, niin myös yhteisöissä, vankiloissa sekä maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä. LSV:n tukema potilasfoorumi lisää tietoisuutta tuberkuloosia sairastavien oikeuksista ja taistelee taudin stigmaa vastaan.

Lue lisää tuberkuloosiohjelmasta.

LSV:n koronatyö Somaliassa

YK:n väestörahasto tukee LSV:n koronatoimia Somaliassa 177 000 eurolla

LSV aloitti syyskuussa 2020 YK:n väestörahaston (UNFPA) rahoittaman hankkeen Somalimaassa. Hankkeen tavoitteena on yleisen COVID-19-tietouden lisääminen tv- ja radiotiedotteilla sekä terveydenhuollon ja laboratoriohenkilökunnan kouluttaminen testauskäytännöistä, turvallisuudesta sekä tartuntalähteen jäljittämisestä. Hanketta toteutetaan eri puolilla Somalimaata yhdessä terveysministeriön ja tuberkuloosilaboratorioiden kanssa.

Hanketta Somalimaassa koordinoi LSV:n kenttätoimisto ja pääasiallinen koulutus- ja kehittämistyö tehdään keskitetysti LSV:n ylläpitämän Hargeisan tuberkuloosiviitelaboratorion tuella. Myös viitelaboratoriossa tullaan aloittamaan COVID-19-testien tekeminen. Tarvittavien suojavarusteiden ja koronatestien hankinnasta vastaa UNFPA. Lue lisää täältä.

Lisätiedot hankkeesta: LSV:n ohjelmapäällikkö Maritta Niskanen-Tamiru: (etunimi.sukunimi@lsv.fi), +358 44 744 9939