Kehitysyhteistyö

Terveysalan kehitysyhteistyöhankkeidemme tavoitteena on edistää terveyden globaalia tasa-arvoisuutta – tuoda laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen ihmisen saataville. Keskitymme työssämme kestävien kansanterveysmallien rakentamiseen köyhimmissä maissa läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Tämän lisäksi teemme tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää globaalikasvatusta Suomessa.

 

Lyhyesti kehitysyhteistyöhankkeistamme

Vuonna 2019 LSV:n kumppanimaa kehitysyhteistyössä on Somalia, jossa LSV:llä on mielenterveyshanke ja tuberkuloosihanke.

 

Somalian mielenterveyshanke

Mielenterveyshanketta toteutetaan Somalimaan alueella, jossa on WHO:n mukaan koko maailman raskaimpia mielenterveysongelmien taakkoja. Mielenterveysongelmilla on myös vahva stigma, vaikka jopa joka kolmas somalimaalainen kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvin heikko. Somalimaassa on noin 3.8 miljoonaa asukasta ja vain kolme psykiatria (vrt. Suomessa on yli tuhat psykiatria).

LSV:n ihmisoikeusperustaisessa mielenterveystyössä Somalimaassa kehitetään yhteisöissä toimivia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja nujerretaan mielenterveyden aiheuttamaa stigmaa ja syrjintää. Lisäksi tuetaan Somalimaan terveysministeriötä maan mielenterveyspalveluiden koordinoinnissa ja kehittämisessä.

 

Somalian tuberkuloosihanke

Tuberkuloosi on tiiviisti yhteydessä köyhyyteen — 95 % tuberkuloosin aiheuttamista kuolemista on köyhimmissä maissa. Tuberkuloosi on yleinen ja tappava tauti Somaliassa. Maan terveysjärjestelmä on konfliktin jäljiltä heikko, ja vain alle 40 % kaikista tuberkuloosia sairastavista saa hoitoa. Terveyspalveluiden huonon saatavuuden ja laadun vuoksi tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen tuberkuloosi leviää Somaliassa huolestuttavaa vauhtia.

LSV kehittää Somalian tuberkuloosipalveluita erityisesti koulutuksella. Kehitämme maassa tuberkuloosin ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa. Hoitoa tarjotaan paitsi klinikoilla, niin myös yhteisöissä, vankiloissa sekä maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä. LSV:n tukema potilasfoorumi lisää tietoisuutta tuberkuloosia sairastavien oikeuksista ja taistelee taudin stigmaa vastaan.

 

Tue terveysalan kehitysyhteistyötämme

LSV:n kehitysyhteistyötä tehdään Suomen ulkoministeriön ja kansainvälisen terveyssäätiön Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malarian tuella (Somalian tuberkuloosihanke). Ulkoministeriön tuki kattaa 85 % hankkeiden kuluista, loput katetaan lahjoituksilla ja vapaaehtoistyöllä. Lahjoitukset mahdollistavat työmme – jokainen lahjoitus on tärkeä.

Globaalikasvatus Suomessa

Keväällä 2019 LSV käynnistää kaksi ”Naiset ilman vaihtoehtoja” -viestintähanketta Suomessa. Hankkeiden teemana on tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys, joita käsitellään mm. intialaisten, kenialaisten, irakilaisten, elsalvadorilaisten ja brasilialaisten näkökulmasta niin luennoilla, seminaareissa, podcasteissa kuin blogiteksteissäkin. Hankkeita rahoittaa ulkoministeriö ja Euroopan unioni.