Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Liitteenä syyskokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelma ja talousarvio  2018 sekä hyväksytty strategia 2018 – 2020 LSV_Toimintasuunnitelma_2018 hyväksytty 9.12.2017 LSV_Talousarvio_2018 hyväksytty 9.12.2017 STRATEGIA VUOSILLE 2018-2020_hyväksytty syyskokouksessa 9.12.2017 (1)
Lue lisää

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus, sääntömuutos sekä tilinpäätös. LSV_Toimintakertomus_2016_hyväksytty kevätkokouksessa 6.5.2017 LSV tilinpäätös ja tarkastuskertomus 2016 hyväksytty kevätkokouksessa 6.5.2017 LSV sääntömuutos hyväksytty kevätkokouksessa 6.5.2017
Lue lisää

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio on hyväksytty syyskokouksessa 26.11. 2016. Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan suunnittelemaan 35-vuotisjuhlavuoden toimintaa! Toimintasuunnitelma 2017 Talousarvio 2017
Lue lisää

LSV:n toiminta numeroina

Kehitysyhteistyöhankkeet Kehitysyhteistyöhankkeet muodostavat valtaosan LSV:n vuotuisesta budjetista. Vuonna 2017 kehitysyhteistyöhankkeiden kokonaiskulut olivat 845 172 euroa (85% LSV:n kokonaiskuluista). LSV käytti 529 582 euroa kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdemaissa (Somaliassa, Nepalissa, Tansaniassa ja Nigeriassa), ja hankkeita tuettiin Suomesta käsin tehtävällä työllä, tiedotuksella, monitoroinnilla ja evaluoinneilla 197 725 eurolla. Hallintokuluja kehitysyhteistyöhankkeisiin kohdistui 69 134 euroa, joka vastaa 7% LSV:n vuoden
Lue lisää