Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Sidonnaisuudet

Tälle sivulle on koottu tiedot LSV:n institutionaalisista ja hallituksen jäsenten henkilökohtaisista sidonnaisuuksista. Hallituksen jäsenten osalta tiedot on ilmoitettu ilmoituspäivää edeltäneen kolmen vuoden ajalta.

LSV:n jäsenyydet ja edustukset muissa yhteisöissä

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten sidonnaisuudet

Puheenjohtaja Line Kurki

 • Päätyö: Terveyskeskuslääkäri, Kauniaisten kaupunki
 • Sivutyöt ja palkkiot: Ei ole
 • Luottamustoimet:  Ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: YEK-koulutettava, Helsingin yliopisto

Tiedot annettu 9.12.2020

Varapuheenjohtaja Immi Kormi

 • Päätyö: Vs. erikoistuva lääkäri, HUS vatsakeskus
 • Sivutyöt ja palkkiot: Päivystyspalkkioita (mm. Länsi-Pohja Mehiläinen)
 • Luottamustoimet: Ei muita luottamustoimia
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei omistuksia
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  Kongressimatkan kuluja v. 2016/ Straumann

Tiedot annettu 7.7.2020

Toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen

 • Päätyö: Toiminnanjohtaja, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (23/4/2020-)
 • Sivutyöt ja palkkiot: Ei ole
 • Luottamustoimet: Ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 14.1.2021

Kati Juva

 • Päätyö: HUS Psykiatriakeskus erikoislääkäri (neurologia), dosentti
 • Sivutyöt ja palkkiot: Diakonissalaitos Hoiva (johtava lääkäri), Terveystalo (itsenäinen ammatinharjoittaja), luentopalkkiota (potilasyhdistyksiltä, ammatillisilta järjestöiltä, kunnilta, yliopistolta, lääkäriyritykseltä), kirjoituspalkkioita (ammattilehdiltä, Kustannus Oy Duodecimilta), lausuntopalkkioita yksityishenkilöiltä (oikeustoimikelposuudesta)
 • Luottamustoimet: IPPNW (International Council puheenjohtaja), ICAN Finland -verkosto (koordinaattori), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (valtuuskunta), Helsingin kaupunginvaltuusto (Vihreät), Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta, Helsingin sote-jaosto (puheenjohtaja)
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  Ei ole

Tiedot annettu 8.12.2020

Heli Salmi

 • Päätyö: Erikoislääkäri, HUS, Uusi Lastensairaala, Anestesia- ja teho-osasto
 • Sivutyöt ja palkkiot: Erikoislääkäri (vs.), Eksote/ Etelä-Karjalan keskussairaala; tutkimusapurahoja mm. Lastentautien tutkimussäätiö, HUS ATeK, HUS Akuutti
 • Luottamustoimet: Jäsen, Duodecim ry:n valtuuskunta; jäsen, Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 14.12.2020

Hanna Rintala

 • Päätyö: Ei ole
 • Sivutyöt ja palkkiot: Freelance -kirjoittaja: Väestöliitto, Lääkäriliitto
 • Luottamustoimet: Puheenjohtaja, Tuusulan vihreät ry
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  Apuraha, Humus-hanke (Nesslingin säätiö); Vihreät r.p. jäsen

Tiedot annettu 25.1.2020

Matti Parry

 • Päätyö:  Vs. erikoislääkäri, Uusi lastensairaala, HUS
 • Sivutyöt ja palkkiot: Ei ole
 • Luottamustoimet: Valtakunnallisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) varajäsen
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 6.7.2020

Emma Lommi

 • Päätyö: Erikoistuva lääkäri Helsingin psykiatrian poliklinikalla
 • Sivutyöt ja palkkiot: Tutkijana THL:n ja SYKE:n yhteisessä projektissa
 • Luottamustoimet:  SPR Laajasalon alueen hallitus
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  Ei ole

Tiedot annettu 11.7.2020

Arto Heinonen

 • Päätyö: Proviisori, apteekki
 • Sivutyöt ja palkkiot: Ei ole
 • Luottamustoimet:  Ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muut sidonnaisuudet: Ei ole

Tiedot annettu 9.12.2020

Tuuli Rämö

 • Päätyö: Lääketieteen opiskelija, 5.vuosikurssi, Päijät-Hämeen kuntayhtymä
 • Sivutyöt ja palkkiot: Ei ole
 • Luottamustoimet: Ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 16.7.2020

Tuikku Asikainen

 • Päätyö: Eläkeläinen
 • Sivutyöt ja palkkkiot: Satunnaiset palkkiot soittokeikoista ja kuvauspalkkiot
 • Luottamustoimet: Ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 9.12.2020

Juha Gogulski

 • Päätyö: Erikoistuva lääkäri (HUS)
 • Sivutyöt ja palkkkiot: Tutkija
 • Luottamustoimet: Ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 16.12.2020

Juho Heliste

 • Päätyö: Terveyskeskuslääkäri, Helsingin kaupunki
 • Sivutyöt ja palkkkiot: Asiantuntijalääkäri, Abomics Oy; luentopalkkioita (mm. Turunmaan Duodecim-seura ry, Farmasian oppimiskeskus), tutkimusapurahoja (Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö, Orionin Tutkimussäätiö, Paulon säätiö, Suomen Kardiologinen Seura, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Turun yliopisto)
 • Luottamustoimet: Ei muita luottamustoimia
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  Abomics Oy
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: Ei ole