Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Sidonnaisuudet

Tälle sivulle on koottu tiedot LSV:n institutionaalisista ja hallituksen jäsenten henkilökohtaisista sidonnaisuuksista. Hallituksen jäsenten osalta tiedot on ilmoitettu ilmoituspäivää edeltäneen kolmen vuoden ajalta.

LSV:n jäsenyydet ja edustukset muissa yhteisöissä

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten sidonnaisuudet

Puheenjohtaja Line Kurki

 • Päätyö: Kauniaisten kaupunki
 • Sivutyöt ja palkkiot: ei ole
 • Luottamustoimet:  ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: Apurahat antropologian opintoihin: Carl-Johan von Troils minnesfond, Svenska studiefonden, Sophie von Julins stiftelse, Fanny Palménin rahasto, Suomen Aatelisliitto r.y.

Tiedot annettu 24.2.2020

Varapuheenjohtaja Immi Kormi

 • Päätyö: Erikoistuva lääkäri/ Länsi-Pohja Mehiläinen, 11.2.2019 alkaen myös Espoon kaupunki
 • Sivutyöt ja palkkiot: luentopalkkioita (mm Lain kesäyliopisto, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia)
 • Luottamustoimet: Ei muita luottamustoimia
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei omistuksia
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  ei ole

Tiedot annettu 25.1.2019

Toiminnanjohtaja Mariko Sato

 • Päätyö: Toiminnanjohtaja, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (26/1/2019-)
 • Sivutyöt ja palkkiot: ei ole
 • Luottamustoimet: ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  ei ole

Tiedot annettu 24.1.2019

Kati Juva

 • Päätyö: Erikoislääkäri (neurologia), HUS Psykiatriakeskus
 • Sivutyöt ja palkkiot: Diakonissalaitos Hoiva (johtava lääkäri), Terveystalo (itsenäinen ammatinharjoittaja), luentopalkkiota (potilasyhdistyksiltä, ammatillisilta järjestöiltä, kunnilta, yliopistolta, lääkäriyritykseltä), kirjoituspalkkioita (ammattilehdiltä, Kustannus Oy Duodecimilta), lausuntopalkkioita yksityishenkilöiltä (oikeustoimikelposuudesta)
 • Luottamustoimet: IPPNW (International Council puheenjohtaja), ICAN Finland -verkosto (koordinaattori), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (valtuuskunta), Helsingin kaupunginvaltuusto, Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta, Helsingin sote-jaosto (puheenjohtaja)
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  ei ole

Tiedot annettu 25.1.2020

Merja Metsä-Heikkilä

 • Päätyö: Itsenäinen ammatinharjoittaja, vastaanotto useissa eri lääkärikeskuksissa (Aava, Femeda, Kouvolan Lääkärikeskus).
 • Sivutyöt ja palkkiot: Suomen Lääkärilehden lääkäritoimituksessa lääkäritoimittajana sekä Suomen Gynekologiyhdistyksen kehitysyhteistyöpienryhmän vetäjänä
 • Luottamustoimet: ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa: ei ole

Tiedot annettu 11.9.2016

Hanna Rintala

 • Päätyö: ei ole
 • Sivutyöt ja palkkiot:   Freelance -kirjoittaja: Väestöliitto, Lääkäriliitto
 • Luottamustoimet: Puheenjohtaja, Tuusulan vihreät ry
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  ei ole

Tiedot annettu 25.1.2020

Heli Salmi

 • Päätyö: erikoislääkäri (vs.), HUS, Uusi Lastensairaala, Anestesia- ja teho-osasto
 • Sivutyöt ja palkkiot: erikoislääkäri (vs.), Eksote/ Etelä-Karjalan keskussairaala; tutkimusapurahoja mm. Lastentautien tutkimussäätiö, HUS ATeK, HUS Akuutti
 • Luottamustoimet: jäsen, Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta (ei palkkiota); hall. jäsen As. Oy Läntinen Brahenkatu 8
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: Ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa: Ei ole

Tiedot annettu 24.1.2019

Emma Salusjärvi

 • Päätyö: Erikoistuva lääkäri Kymenlaakson keskussairaala
 • Sivutyöt ja palkkiot: Tutkijana THL:n ja SYKE:n yhteisessä projektissa
 • Luottamustoimet:  Institute for Indian mother and Child (IIMC) Finland ry:n yksi Suomen vastaavista–
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa:  ei ole

Tiedot annettu 17.10.2016

Matti Parry

 • Päätyö: Erikoistuva lääkäri, Jorvin sairaala, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet
 • Sivutyöt ja palkkiot: Doctagon oy, vastaanottotoiminta
 • Luottamustoimet: ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: ei ole

Tiedot annettu 27.1.2018

Tuuli Rämö

 • Päätyö: Lääketieteen opiskelija, 3.vuosikurssi
 • Sivutyöt ja palkkiot: ei ole
 • Luottamustoimet: LKS Valtuuskunnan jäsen 2019
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa: ei ole

Tiedot annettu 25.1.2018

Arto Heinonen

 • Päätyö: Apteekin vuokratyö
 • Sivutyöt ja palkkiot: ei ole
 • Luottamustoimet:  ei ole
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä: ei ole
 • Muut sidonnaisuudet: ei ole

Tiedot annettu 25.1.2020

Irina Holma

 • Päätyö: Osastolääkäri, HUS/HYKS, Geropsykiatrinen pkl, Neuro-, Gero-, Päihde-, Psykiatria linja
 • Sivutyöt ja palkkkiot: Aava, erikoislääkäri, vastaanottotoiminta
 • Tutkimustyö: LT/Väitellyt 2013 masennuksen aiheesta. Nykyinen tutkimustyö: Parissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Postdoc positiossa jatkuu mielialahäiriöiden tutkimus, uutena tutkimuksen alueina psykoositutkimusta ja tietoisuustutkimusta.
 • Luottamustoimet: Varaluottamusmies, HUS, Psykiatria, SLL pääkaupunkiseudun paikallisosastonpuheenjohtaja, Psykiatrian yhdistyksen filosofian jaoksen varapuheenjohtaja.
 • Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä:  ei ole
 • Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa: kirjoituspalkinto/kustannussopimus Minerva, lääketiedealan tiedekirjasta

Tiedot annettu 27.1.2018