Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Vuosien vaikuttamistyö on tuottanut tulosta!

Share

Vuoden 2023 alusta paperittomilla on ollut oikeus välttämättömään hoitoon Suomessa – vuosikymmenen vaikuttamistyö on tuottanut tulosta. LSV kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja vapaaehtoisia pitkäjänteisestä työstä tavoitteen saavuttamiseksi!

Vuonna 2024 LSV:n toiminta jatkuu paperittomien terveyden edistämiseksi ja oikeuksien toteutumiseksi. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry pyrkii työllään poistamaan esteitä paperittomien hoitoon pääsyssä ja edistämään paperittomien terveyttä ja hyvinvointia. Jatkamme vastuunkantajien eli terveydenhuollon ammattilaisten kapasiteetin tukemista osaamisen ja tiedon lisäämiseen liittyvillä koulutuksilla paperittomien erityistarpeista terveydenhuollossa. Työmme jatkuu oikeudenhaltijoiden, paperittomien, kanssa heidän tiedon lisäämisekseen omista oikeuksistaan ja terveydestä. LSV:n tiedotustyö paperittomien terveyteen liittyvistä teemoista sekä vaikuttamistyö paperittomien ihmisoikeuksien toteutumiseksi niin ikään jatkuvat vuonna 2024. 

Toimintamme muuttuu siten, että Global Clinicin työn hallinnointi siirtyy yhteistyökumppanillemme Psykologien sosiaalinen vastuu ry:lle 1.1.2024 alkaen. LSV jatkaa yhteistyötä klinikan ja Psykologien sosiaalinen vastuun kanssa.