Terveyspolitiikka

Toimimme kotimaassa oikeudenmukaisen ja kestävän terveydenhuollon puolesta. Terveyspoliittisen toimintamme keskiössä ovat laadukkaiden terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus, paperittomien oikeus terveyspalveluihin, ympäristökysymykset, lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

 

Lyhyesti toiminnastamme

 

Medialukutaitoagentti-hanke

Teemme yhteistyötä Kansanvalistusseuran ja lääketieteen opiskelijoiden Vastalääke ry:n kanssa hankkeessa, jossa kehitetään mallia terveysalan tulevien asiantuntijoiden kouluttamiseksi medialukutaidon edistäjiksi. Terveysaiheet koskettavat kaikkia ja  herättävät voimakkaita mielipiteitä. Terveysväitteet ja niistä seuraavat uskomukset voivat olla yksittäisen ihmisen terveydelle haitallisia, mutta niillä on myös kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia kuten esimerkiksi rokotusvastaisuus. Aktiivisemmalla osallistumisella tulevat asiantuntijat voivat vaikuttaa virheellisten (terveys)väitteiden leviämiseen. Koulutusten ohella hankkeessa tehdään terveysväitteitä avaava blogisivusto, joka toimii medialukutaidon oppimista tukevana verkkosivustona. Lue hankkeesta lisää: vastalaake.fi.

Ympäristö ja terveys

Ilmastonmuutos on aikamme suurin terveysuhka. Ilmastonmuutokseen liittyvät ympäristön häiriötekijät ovat uhka kaikelle elämälle maapallolla. On kaikkien vastuulla osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja vähentää siten ilmastonmuutoksen aiheuttamaa uhkaa terveydelle ja hyvinvoinnille koko maapallolla. Monet ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät yksilövalinnat voivat olla myös kansanterveydellisesti edullisia: pyöräilyn ja kävelyn lisääminen tai lihansyönnin rajoittaminen ovat paitsi ympäristö- niin myös terveystekoja.

Lääkäreiden suhde lääketeollisuuteen

LSV:n ’Terve suhde lääketeollisuuteen?’ -esite on tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden suhteesta. Esite on suunnattu lääketieteen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Terveyssektorin päätöksenteon läpinäkyvyys

LSV:n ja Transparency Suomen yhteisjulkaisu ’Lobbaus, valta ja terveysala – eurooppalainen näkemys’ avaa keskustelua lobbaamisesta ja kansanterveydestä. Julkaisun artikkeleissa tarkastellaan mm. lobbausta ja terveyspolitiikan tavoitteita, lobbauksen läpinäkyvyyttä, sekä lobbauksen yhteyttä alkoholi- ja sokeriveroihin.