Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Terveyspolitiikka

Toimimme kotimaassa oikeudenmukaisen ja kestävän terveydenhuollon puolesta. Terveyspoliittisen toimintamme keskiössä ovat laadukkaiden terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus, paperittomien oikeus terveyspalveluihin, ympäristökysymykset, lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Lyhyesti toiminnastamme

Terveyden eriarvoisuus

Lääkärin sosiaalinen vastuu työskentelee sen eteen, että kaikilla taustaan katsomatta olisi yhdenvertainen pääsy terveyspalveluihin niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Terveyspalveluiden yhdenvertaisuutta edistetään mm. tiedotustoiminnalla, vaikuttamistyöllä ja hankkeilla.

Lääkäreiden suhde lääketeollisuuteen

LSV:n Terve suhde lääketeollisuuteen? -esite on tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden suhteesta. Esite on suunnattu lääketieteen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ympäristö ja terveys

Ilmastonmuutos on aikamme suurin terveysuhka. Ilmastonmuutokseen liittyvät ympäristön häiriötekijät ovat uhka kaikelle elämälle maapallolla. On kaikkien vastuulla osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja vähentää siten ilmastonmuutoksen aiheuttamaa uhkaa terveydelle ja hyvinvoinnille koko maapallolla. Monet ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät yksilövalinnat voivat olla myös kansanterveydellisesti edullisia: pyöräilyn ja kävelyn lisääminen tai lihansyönnin rajoittaminen ovat paitsi ympäristö- niin myös terveystekoja. Terveydenhuollossa tulee edistää tapoja tuottaa terveyspalveluita ilmastoystävällisin tavoin.

Tiedottaminen terveyskysymyksistä

LSV julkaisee kannanottoja ajankohtaisista terveyspoliittisista kysymyksistä. LSV:n podcasteissa käsitellään monipuolisesti terveysaiheita Suomesta ja maailmalta. Vuosina 2019-2020 podcasteja tuki Otto Malmin säätiö.

Terveyssektorin päätöksenteon läpinäkyvyys

LSV:n ja Transparency Suomen yhteisjulkaisu Lobbaus, valta ja terveysala – eurooppalainen näkemys avaa keskustelua lobbaamisesta ja kansanterveydestä. Julkaisun artikkeleissa tarkastellaan mm. lobbausta ja terveyspolitiikan tavoitteita, lobbauksen läpinäkyvyyttä, sekä lobbauksen yhteyttä alkoholi- ja sokeriveroihin.

Tule mukaan toimintaan!

Voit tulla mukaan terveyspolitiikkatoimintaan ottamalla yhteyttä jaoston vetäjään: erikoislääkäri Miska Tiainen, miska.tiainen@lsv.fi.