Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Terve mieli – globaali tavoite

Osallistu vuosittaiseen Työpäivä maailmalle -kampanjaan lahjoittamalla päivän palkka terveyden edistämiseen maailmalla.

Osallistu vuosittaiseen Työpäivä Maailmalle -kampanjaan lahjoittamalla päivän palkka terveyden edistämiseen maailmalla. Vuonna 2024 jatkamme kampanjaa ja teemana on edelleen mielenterveystyön edistäminen, jota LSV tukee kahdella kehitysyhteistyöhankkeella Nepalissa ja Somaliassa.

Mielenterveysongelmien hoidontarve globaalisti on valtava, etenkin alueilla jotka kärsivät konflikteista tai luonnonkatastrofeista. WHO:n mukaan jopa 75 % mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä matalan tulotason maissa ei saa tarvitsemaansa hoitoa. Ongelmiin tulisi puuttua perusterveydenhuollon ja yhteisöjen tasolla, ja perustason palvelujen yksinkertaisellakin parantamisella hoitovajetta voidaan torjua merkittävästi. Osa mielenterveysongelmien luomasta ongelmasta johtuu myös aiheen tunnistamattomuudesta – sekä terveysalan ammattilaiset että kansalaiset eivät tunne mielenterveyden ja sen ongelmien perusteita.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:llä on meneillään kaksi hanketta mielenterveystyöhön liittyen: Nepalissa käynnistyi viime vuonna nelivuotinen hanke, joka on jatkoa kahdelle aiemmalle Nepalissa vuosina 2012–2017 toteutetulle mielenterveyshankkeelle. Somalimaassa puolestaan käynnistyi viime vuoden tammikuussa nelivuotinen hanke välittömänä jatkona vuosina 2019–2022 pyörineelle mielenterveyshankkeelle. Hankkeita totutetaan ulkoministeriön tuella.

Monitasoista mielenterveystyötä – koulutusta, osallistamista, suoraa hoitoa ja tukea

Nepalissa yhteistyökumppaninamme toimii Transcultular Psychosocial Organization Nepal (TPO), jonka kanssa pyöritämme hankettamme kahdessa maakunnassa, Sindhulissa ja Okhaldhungassa. Hankkeen keskeisiä aktiviteetteja ovat kyläyhteisöissä ja kouluissa järjestettävät mielenterveystyöpajat, terveysalan ammattilaisten koulutus ja kansalaisten osallistaminen perustamalla alueellisia mielenterveyskomiteoita. Hankkeessa myös koulutetaan lyhytterapiatyylistä apua tarjoavia mielenterveysneuvojia, ja siirtotyöläisten mielenterveyttä ja mielenterveystietoisuutta tuetaan yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) kanssa.

Hankkeen aktiviteetit ja toimintamallit perustuvat aiempien Nepalin mielenterveyshankkeidemme tuloksiin, ja tässä hankkeessa osoitamme, että palvelumalli on skaalattavissa isommalle alueelle. Pitkän ajan tavoitteena on, että mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee näillä alueilla, ja lopulta koko Nepalin alueella.

Somalimaassa kumppanimme GAVO tekee yhteistyötä terveysministeriön mielenterveysosaston kanssa kehittäen maan mielenterveyspalveluita, järjestää koulutuksia terveydenhuollon työntekijöille, poliiseille sekä vankiloiden henkilökunnalle. Psyykkiseen sairauteen kohdistuvan stigman vähentämiseen pyritään  kouluttamalla yhteisöjen päälliköitä ja uskonnollisia johtajia sekä järjestämällä yleistä tiedotusta.

Projektissa rakennettiin edeltävän hankekauden aikana vuonna 2021 Psykososiaalinen keskus, joka tarjoaa maksutonta hoitoa ja neuvontaa potilaille ja heidän omaisilleen. Keskus on maan ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ja voi toimia mallina mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Jatkoprojektissa  naisten ja tyttöjen hoitoon pääsyä tullaan vahvistamaan, ja toiminta kohdistuu  erityisesti  leireillä asuviin maansisäisiin pakolaisiin. Erityisesti neuvoloiden henkilökunta on avainasemassa tunnistaa mielenterveysongelmia.

Mobilepay:

Jaa somessa:

Työpäivä maailmalle on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n jokavuotinen kampanja, jossa haastamme sinut työpäivän palkalla tukemaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten pääsyä laadukkaiden terveyspalveluiden pariin kehittyvissä maissa. Vuonna 2024 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry toteuttaa terveyssektorin ihmisoikeusperustaista kehitysyhteistyötä Nepalin ja Somalian lisäksi Intiassa, Keniassa ja Beninissä yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Työ rahoitetaan ulkoministeriön tuella ja omarahoitusosuuteen käytettävillä lahjoitusvaroilla. Työpäivä maailma kampanjalla keräämme lahjoituksia hankkeidemme omarahoitusosuuksiin.