Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ympäristön ja terveyden win-win lapsiperheissä

Share

Neuvola on lapsiperheille tärkeä tuki, jossa voidaan kohdata myös perheiden ilmastohuoli ja antaa tukea kestäviin elämäntapoihin. Terveydenhoitajat ja perheet kokevat mielekkääksi yhdistää kestävyysteemat terveyden edistämiseen. Tämä kävi ilmi LSV:n koordinoimassa neuvolakokeilussa Lahden Ahtialan neuvolassa syksyllä 2020 (Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma). Kokeilussa käsiteltiin kompleksisia ympäristökysymyksiä kokonaisvaltaisesti Helsingin yliopiston Kudelmaverkoston ympäristö- ja kestävyysasiantuntijoiden ja neuvolan terveydenhoitajien yhteisissä työpajoissa, joista yhdessä mukana olivat myös Ahtialan asiakasperheitä. Kokeiluun sisältyi myös liikkumisen ja ruokavalion tukemiseen kehitetyt sovellukset, joiden todettiin kaipaavan lisäkehitystä kestävien elämäntapojen tukemista varten.

Kokeilu oli onnistunut ja hanke sai ympäristöministeriöltä jatkorahoitusta, jonka avulla kestävien, ympäristöystävällisten elämäntapojen tuki saadaan integroitua koko Lahden perhekeskuksen käyttöön pioneerina Suomessa ja kenties koko maailmassa. Nyt hankkeessa kehitetään neuvolan asiakastyötä ohjaavaa käyntirunkoa terveydenhoitajien ja kestävyysasiantuntijoiden yhteisessä työryhmässä helpottamaan ympäristö- ja kestävyysasioiden esille ottamista perheiden kanssa. Koko perhekeskuksen henkilöstö koulutetaan syksyllä 2021 uudistetun käyntirungon käyttöönottoa varten.

Hanketta kohtaan on ilmennyt kiinnostusta valtakunnallisesti. Kestävyysteemaa pyritään tämän hankkeen inspiroimana jatkossa sisällyttämään myös THL:n lasten ja nuorten terveyden edistämisen oppaisiin ja suosituksiin. Lahden neuvoloiden kestävyystyötä esitellään syksyllä 2021 muun muassa kansainvälisessä Planetary Health -kongressissa Lahdessa (8.–10.11.).

Vaikka suuret linjat ovat päättäjien ja elinkeinoelämän harteilla, niin pienilläkin teoilla on merkitystä ja positiivisten win-win-tilanteiden esille nostaminen luo toivoa ja toimintakykyä kestävyyskriisin aikana. Sitähän terveydenhuollon työ on: toivon ja toimintakyvyn edistämistä ja sen varmistamista, että lapsilla on tulevaisuudessa hyvä olla.

Teksti: Hanna Rintala ja Jaana Laisi
Kuva: Hanna Rintala