Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Arkisto: Ympäristö

Ympäristön ja terveyden win-win lapsiperheissä

Neuvola on lapsiperheille tärkeä tuki, jossa voidaan kohdata myös perheiden ilmastohuoli ja antaa tukea kestäviin elämäntapoihin. Terveydenhoitajat ja perheet kokevat mielekkääksi yhdistää kestävyysteemat terveyden edistämiseen. Tämä kävi ilmi LSV:n koordinoimassa neuvolakokeilussa Lahden Ahtialan neuvolassa syksyllä 2020 (Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma). Kokeilussa käsiteltiin kompleksisia ympäristökysymyksiä kokonaisvaltaisesti Helsingin yliopiston Kudelmaverkoston ympäristö- ja kestävyysasiantuntijoiden ja neuvolan terveydenhoitajien yhteisissä työpajoissa, […]