Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Osallistu Työpäivä maailmalle -kampanjaamme lahjoittamalla päivän palkka terveysalan kehitysyhteistyöhankkeillemme. Tänä vuonna kampanjan teema on “Oikeus mielenterveyteen kaikille’.

Lahjoittamalla kampanjaan edistät laadukkaiden mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta Somaliassa. Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) terveysalan kehitysyhteistyöhankkeissa koulutamme terveydenhuollon henkilökuntaa ja edistämme terveyspalveluiden saatavuutta. Hankkeemme perustuvat tutkittuun tietoon ja suomalaisten lääkäreiden vapaaehtoistyöhön.

LSV:n työpäivä maailmalle -kampanjan Mobile Pay lahjoitusnumero 58783

Konflikti ja mielenterveys

Mielenterveyshanke toimii Pohjois-Somaliassa Somalimaan alueella. Pitkittynyt konflikti on jättänyt jälkensä monen mielenterveyteen. Maailman terveysjärjestön mukaan Somalimaassa onkin koko maailman raskaimpia mielenterveysongelmien taakkoja – jopa joka kolmas kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. 

Somalimaassa mielenterveyspalveluita pystytään tarjoamaan vain ani harvoille. Alueella on vajaat neljä miljoonaa asukasta ja vain kolme psykiatria, kun esimerkiksi Suomessa on noin tuhat psykiatria. Mielenterveyshäiriöillä on Somaliassa vahva stigma, jonka vuoksi harvat hakeutuvat hoitoon silloinkaan, kun sitä on tarjolla.

Tarjoamme koulutusta ja mielenterveyspalveluita sekä vähennämme stigmaa

LSV:n hankkeessa keskitytään erityisesti kouluttamaan paikallista terveydenhuollon henkilökuntaa, lisäämään ihmisten tietoisuutta mielenterveydestä ja kehittämään mielenterveyspalveluita yhdessä paikallisten kanssa.

Somaliassa on vain vähän terveydenhuollon henkilökuntaa, joka olisi saanut koulutusta mielenterveydestä. Hankkeessa koulutetaan Somalimaan suurimman psykiatrisen yksikön henkilökuntaa sekä yksityisten psykiatristen sairaaloiden henkilökuntaa. Lisäksi koulutetaan perusterveydenhuollon henkilökuntaa ja yhteisöihin jalkautuvia terveydenhuollon toimijoita.

Mielenterveyshäiriöiden vahvan stigman vuoksi monia häiriöistä kärsiviä syrjitään ja hoitoon hakeutuminen voi olla vaikeaa. Hanke lisää tietoisuutta mielenterveydestä paitsi yhteisöjen parissa, niin myös viranomaisten, kuten poliisien ja vankilahenkilökunnan keskuudessa. 

Hanke tekee läheistä yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten ja järjestöjen kanssa mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Keskiössä on matalan kynnyksen yhteisöpalvelut. Hankkeessa huomioidaan oikeus mielenterveyspalveluihin erityisesti haavoittuvien ryhmien osalta, kuten esimerkiksi maan sisäiset pakolaiset, vammaiset henkilöt ja sukupuolittuneen väkivallan uhrit.

Faysa Mohamed (kuvassa) työskentelee Hargeisassa ompelijana. Faysa sairastui 12 vuotta sitten ollessaan töissä kotiapulaisena Djiboutissa, josta hänet tuotiin hoitoon Hargeisaan. Hargeisassa hän vietti eri mittaisia jaksoja hoidossa niin perinteisessä parantolassa (cilaaj) kuin psykiatrisella osastolla sairaalassa. Hoidoissa hän on saanut lääkkeitä, mutta häntä on myös kahlittu. Sairaalan kautta hän pääsi LSV:n yhteistyöjärjestön GAVO:n tarjoamien mielenterveyspalvelujen piiriin ja opiskeli ompelijaksi. Nykyään hän työskentelee ompelijana ja ottaa lääkkeensä säännöllisesti. Lääkkeiden saaminen on tosin edelleen vaikeaa, sillä välillä Faysa joutuu ottamaan velkaa niiden ostamista varten. Toisinaan hän saa lääkkeet ilmaiseksi GAVO:n palvelujen kautta.

Tämä on vain yksi tarina tuhansien Somalimaan mielenterveyspotilaiden joukossa. LSV:n hanke tukee GAVO:a yhteisöllisten, ihmisoikeusperustaisten mielenterveyspalvelujen kehittämisessä, jotta useampi ihminen pääsisi tarvittavan hoidon piiriin.

Lue lisää LSV:n mielenterveyshankkeesta Somaliassa.

Lue lisää LSV:n kehitysyhteistyöstä.

Kysymykset ja terveiset voit lähettää osoitteeseen: lsv@lsv.fi

Rahankeräyslupanumero RA/2020/1390, myöntämispäivä 6.11.2020. Voimassa 1.1.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.