Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n mielenterveystyö Somaliassa

Lääkärin sosiaalisen vastuun vuonna 2019 alkaneessa nelivuotisessa hankkeessa kehitetään ihmisoikeusperustaista mielenterveystyötä Somalimaan alueella. Hankkeessa koulutetaan, lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja tuetaan terveysviranomaisia mielenterveyshoidon suunnittelussa ja koordinoinnissa.

Mielenterveyden ongelmilla on vahva stigma Somalimaassa, jossa on WHO:n mukaan koko maailman raskaimpia mielenterveysongelmien taakkoja. Jopa joka kolmas somalimaalainen kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvin heikko. Somalimaassa on noin 3.8 miljoonaa asukasta ja vain kolme psykiatria (vrt. Suomessa on yli tuhat psykiatria).

LSV:n ihmisoikeusperustaisessa mielenterveystyössä Somalimaassa kehitetään yhteisöissä toimivia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja nujerretaan mielenterveyden aiheuttamaa stigmaa ja syrjintää. Lisäksi tuetaan Somalimaan terveysministeriötä maan mielenterveyspalveluiden koordinoinnissa ja kehittämisessä. Hankkeen pääpaino on yhteisöperustaistaisten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä, tietoisuuden lisäämisessä ja stigman vähentämisessä, paikallishallinnon kapasiteetin vahvistamisessa sekä terveysalan työntekijöiden kouluttamisessa mielenterveydestä. Hankkeen keskiössä ovat ihmisoikeusperustaisuus sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.

Yhteisöperustaisessa hoidossa koulutetaan yhteisössä toimivia mielenterveystyöntekijöitä, jotka tekevät yhteistyötä mm. äiti-lapsi-terveysasemien kanssa. Mielenterveyspalveluiden tarjonnassa huomioidaan erityisesti haavoittuvat ryhmät: tytöt, naiset, sukupuolittuneen väkivallan uhrit ja maan sisäiset pakolaiset. Tietoisuutta kasvatetaan radio-ohjelmilla ja tapahtumilla sekä mielenterveyttä ja ihmisoikeuksia koskevilla koulutuksilla. Somalimaan terveysministeriön kapasiteettia kasvatetaan avustamalla ministeriötä toimeenpanemaan Somaliland Mental Health Policy vuodelta 2012, erityisesti koordinoinnin ja suunnittelun osalta.

Hankkeen paikallinen yhteistyökumppani on General Assistance and Volunteer Organisation (GAVO), jolla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveystyöstä Somalimaassa. Suomessa yhteistyökumppanina on Psykologien sosiaalinen vastuu ry. (psykologisen komponentin suunnittelu), Helsingin Diakonissalaitos (hanke voi ohjata kuntoutujia HDL:n työllistämishankkeeseen), Disability Action Network (vammaisten henkilöiden huomioiminen mielenterveyspalveluissa) ja Suomi-Somalia Seura (seuran mielenterveyshankkeen toimijoiden kouluttaminen). Lisäksi hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä Somalimaan terveysministeriön ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Maritta Niskanen-Tamiru (etunimi.sukunimi@lsv.fi) sekä LSV:n vapaaehtoiset lääkärit ja mielenterveyden ammattilaiset. Hanketta tukee Suomen ulkoministeriö.

Tue hanketta

Somalian mielenterveyshanke — 50€
Lahjoita muu summa ja/tai valitse lahjoituskohde.

Aineettomalla lahjalla tuet LSV:n mielenterveystyötä Somaliassa! Aineeton lahja on eettinen ja kestävä – tuotat sillä saajalle moninkertaisen ilon.

Mielenterveyspotilaan hoito ja lääkitys kuukauden ajan — 25€
Mielenterveyskoulutus äiti-lapsi-terveysaseman työntekijälle — 50€
Mielenterveysvalistusta paikallisessa radiossa tai TV:ssä — 70€
Etsivä mielenterveystyö yhden päivän ajan pakolaisleirillä tai vankilassa — 100€
Mielenterveyspotilaan hoito 6 kk:n ajan — 150€

Klikkaa oheista kuvaa ja lataa lahjasi kortti.