Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kapua kohti tasa-arvoa Nepalissa

Share
Tamang Heritage Trail. Kuva: Aventura

Oma Kapua Nepal -kampanja käynnistyy, tule mukaan! Tiimin vapaaehtoiset keräävät varoja vammaisten lasten terveyden ja koulunkäynnin edistämiseen Nepalissa, ja matkaavat maaliskuussa 2024 Nepaliin tutustumaan kehitysyhteistyökohteeseen. Samalla ryhmä vaeltaa upean Tamang Heritage Trailin, joka sopii hyvin myös ensikertalaisille vuorivaeltajille. Haku tiimiin on nyt auki.

Tiimin vapaaehtoiset pääsevät maaliskuussa 2024 Katmanduun tutustumaan, kuinka keräysvaroilla edistetään kuulo- ja näkövammaisten lasten terveyttä ja koulunkäyntiä Nepalissa. Tämän jälkeen matka jatkuu vuorivaelluksella, joka vie kapuajat 2600 metrin korkeuteen.

“Kuulo- ja näkövammaisten lasten terveyden ja koulukäynnin edistäminen Baran ja Parsan maakunnissa Nepalissa” on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) hanke, joka toteutetaan vuosina 2020-2024 kahdessa maakunnassa Nepalissa.

Vammaisten lasten oikeuksia ei tunnisteta hyvin Nepalissa, minkä vuoksi vammaiset lapset jäävät useasti koulun ulkopuolelle ja ovat syrjäytymisvaarassa. Vammaisuuteen liittyy vahva stigma ja häpeä, jonka vuoksi perheet eivät hakeudu terveyspalveluiden piiriin. Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei seulota rutiinisti ja tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikkoa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-14-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin.

LSV toimii yhteistyössä paikallisen B. P. Eye Foundation -järjestön kanssa kouluttamalla paikallisia terveyssisaria seulomaan lapsilta näkö- ja kuulovammoja. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset auttavat tunnistamaan näköön ja kuuloon liittyviä terveysongelmia ja lapsille tarjotaan kuntoutusta projektin näön ja kuulon hoitokeskuksessa. Tavoitteena on tukea vammaisten lasten koulunkäyntiä. Lisäksi paikallisille vaikuttajille järjestetään tiedotustilaisuuksia vammaisten lasten oikeuksista ja työskennellään yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Oma Kapua Nepal -tiimi etsii innokkaita kapuajia, jota matkaavat Nepaliin maaliskuussa 2024. Kapuajien tavoitteena on kerätä varoja vammaisten lasten terveyden ja koulunkäynnin edistämiseksi ja tiedottaa kampanjasta Suomessa. Osallistujat maksavat itse matkakulunsa Nepaliin.

Hakuaika Oma Kapua Nepal -tiimiin on 1. – 31.3.2023. Lue lisää ja hae mukaan.


Lisätietoa Kapuasta:
Kapua-koordinaattori Suvi Aarnio, +358 50 440 5534, suvi@kapua.fi

Lisätietoa järjestön kehitysyhteistyöhankkeesta:
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry: Paula Lounasheimo, järjestökoordinaattori, +358 45 350 8516, lsv@lsv.fi