Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Bernard Lown (7.6.1921 – 16.2.2021) in memoriam

Share

”Lääkärien tehtävä on vastustaa ydinaseita ja saattaa niiden tuhovaikutus kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Terveydenhuolto ei voi pelastaa ihmiskuntaa ydinpommien seurauksilta, vain ydinsodan ehkäisy auttaa”.

-Bernard Lown

Vaikka ikävuodet karttuivat, Bernard Lown ei luopunut missiostaan.  Hänen viimeinen artikkelinsa ydinaseita vastaan julkaistiin tänä vuonna, kun hän oli jo 99-vuotias. ”Lääkärien tehtävä on vastustaa ydinaseita ja saattaa niiden tuhovaikutus kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Terveydenhuolto ei voi pelastaa ihmiskuntaa ydinpommien seurauksilta, vain ydinsodan ehkäisy auttaa”. Siitä hänen vuonna 1981 perustamansa IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War sai hankalan nimensä. Ei ydinsotaa vastaan, vaan sen ehkäisyn puolesta.

Kylmän sodan aikana Bernard Lown, kardiologi ja defibrillaattorin keksijä, rakensi väsymättä verkostoja yli blokkirajojen. Jevgeni Tšasov, neuvostoliittolainen kardiologi, liuotushoidon keksijä saatiin toiseksi IPPNW:n co-presidentiksi. Lääkärit kerääntyivät nopeasti IPPNW:hen, myös ydinaseita omaavista ja niitä salaa rakentavista maista. Bernardilla ja Jevgenillä oli suorat kontaktit moniin maailman päättäjiin, merkittävin näistä Mihail Gorbatsov. IPPNW järjestönä ja sen co-presidentit vaikuttivat todella maailman kohtaloon tehden siitä ainakin väliaikaisesti turvallisemman paikan.

Me suomalaiset perustimme Lääkärin sosiaalisen vastuun vuonna 1982, ja kutsuimme heti Bernard Lownin Suomeen. Täällä hänen esitelmänsä käsittelivät sekä sydäntauteja että ydinsodan ehkäisyä. Noina aikoina molempien teemojen julkisuus oli taattu. LSV järjesti sitten heti vuonna 1984 Helsingissä IPPNW:n neljännen maailmankongressin. Bernard ei koskaan unohtanut, miten tiukasti hän joutui neuvottelemaan LSV:n silloisen puheenjohtajan, akateemikko Pirjo Mäkelän kanssa. Myöhemmillä käynneillään Lown tapasi mm. presidentti Ahtisaaren.

Bernard oli peloton ja väsymätön asiassaan, olipa kyse medisiinasta tai rauhasta. Yli neljänsadan tieteellisen artikkelin ohella hänen kirjallisen tuotantonsa helmet käsittelevät sekä ydintuhoa, kuten ”Prescription for Survival”, että lääkärinä olemista ” The Lost Art of Healing”. Vaikka hän luopui IPPNW:n puheenjohtajuudesta 1990-luvun lopulla, hän oli juhlittu kaunopuhuja ja innostaja viimeisiin kongresseihin asti. Meillä suomalaisilla oli häneen läheiset ja lämpimät suhteet. Hän oli vieraanvarainen, antelias, mutta myös vaativa ja välillä jyrkkä kannoissaan.

IPPNW, ja sen mukana myös LSV jäsenjärjestönä sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1985. LSV:n järjestämässä IPPNW:n 17. kongressissa vuonna 2006 syntyi idea laajapohjaisesta ydinaseiden vastaisesta kampanjasta. Näin käynnistyi ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, jossa IPPNW on kantavana voimana. ICANin vuonna 2017 saama Nobelin rauhanpalkinto kantaa Bernard Lownin missiota: maailman on päästävä ydinaseista eroon.


Vappu Taipale
Kati Juva