Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ydinaseet ovat nyt laittomia – 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa vaatii Suomea liittymään YK:n ydinasekieltoon

Share

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. 121 politiikan, tieteen ja kulttuuri
vaikuttajaa kehottaa Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta.
“Ydinaseet ovat laittomia”, vetoomuksessa todetaan.


“Ydinasekieltosopimuksesta oletetaan muodostuvan osa kansainvälistä lainsäädäntöä, joka
asettaa normin myös sopimukseen kuulumattomille maille”, ICAN Finland -verkoston koordinaattori
Kati Juva sanoo. “Historiallisesti on todella merkittävää, että sopimus asettaa keskustelun
keskiöön ydinaseiden katastrofaaliset humanitaariset seuraukset.”


“Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä, ja tavoite on myös kolmen
hallituspuolueen ohjelmissa”, ICAN Finland -verkoston koordinaattori Claus Montonen toteaa.
“Suomi ei ole kuitenkaan mukana kieltosopimuksessa. Nyt on syytä liittyä mukaan tähän
merkittävään aloitteeseen.”


Ydinasekieltosopimus (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) on ensimmäinen
kansainvälinen ydinaseet kokonaan kieltävä sopimus. Se kieltää ydinaseiden kehittämisen,
testaamisen, tuottamisen, valmistamisen, kuljettamisen, hallussapidon, säilyttämisen, käytön tai
käytöllä uhkailun, tai näissä avustamisen. Sopimukseen sitoutuneet valtiot eivät myöskään saa
sallia ydinaseiden sijoittelua niiden alueelle.


“Ydinaseiden tuhovoima on uhka kaikelle elämälle. Sellaisen uhan ylläpitäminen on ristiriidassa
vastuullisen ihmisyyden kanssa”, vetoomuksen allekirjoittanut arkkipiispa Tapio Luoma
perustelee. Vetoomuksessa on mukana niin kansanedustajia ja europarlamentaarikoita, piispoja,
järjestöjen johtajia, tutkijoita, urheilijoita ja taiteilijoita.


ICAN Finland on kansainvälisen ydinasekiellon puolesta työskentelevän ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) -kampanjan verkosto Suomessa. Verkoston jäseniä ovat
Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV, Naiset rauhan puolesta, Rauhanliitto,
Rauhanpuolustajat, Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan.

Vetoomus:
Ydinaseet ovat nyt laittomia

Olemme syvästi huolissamme ydinaseiden aiheuttamasta vakavasta uhkasta. Uskomme vakaasti,
että meillä, läheisillämme ja kaikilla ihmisillä on oikeus elää maailmassa, jossa tätä uhkaa ei ole.
Millä tahansa ydinaseiden käytöllä tulisi olemaan katastrofaalisia ja pitkäaikaisia seurauksi
ihmisille ja ympäristölle. Niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, on vaara että niitä käytetään
tarkoituksella tai onnettomuuden seurauksena. Ainoa keino torjua tämä uhka on ydinaseiden
hävittäminen.


YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. Tästä päivästä lähtien ydinaseet eivät
ole ainoastaan moraalittomia, vaan myös laittomia. Me allekirjoittaneet tuemme
ydinasekieltosopimusta ja kehotamme Suomen hallitusta ja eduskuntaa toimimaan sopimukseen
liittymisen puolesta.

Lisätietoja

Kati Juva, ICAN Finland -verkoston koordinaattori, puh. 050 5002318
Claus Montonen, ICAN Finland -verkoston koordinaattori, puh. 040 7554248

Lue lisää ydinasekiellosta ICAN Finland -verkoston sivuilta.