Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n koulutukset Lääkäri 2020 -tapahtumassa

Share

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry järjestää kaksi avointa koulutusta Lääkäri 2020 -tapahtumassa tammikuussa 2020.

Terveyserot 2020: Mitä lääkäri voi tehdä sosioekonomisille terveyseroille?

Kurssinumero: 102

Paikka: Renkonen

Aika: 8.1.2020 08:30 – 12:00

Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö: LT, Heli Salmi, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. 

Tavoite: 1. Kartoittaa suomalaisten sosioekonomisten terveyserojen taustat 2. Tunnistaa sosioekonomisten terveyserojen ilmeneminen kliinisessä lääkärintyössä potilaan elämänkaarta seuraten 3. Pohtia tutkitun tiedon valossa lääkärin keinoja vähentää erojen merkitystä yksittäisen potilaan ja väestön terveyttä hoidettaessa.

Kohderyhmä: Kliinistä työtä tekevät lääkärit erikoisalasta riippumatta, etenkin yleislääkärit; hallinnollista työtä tekevät ja johtamisesta kiinnostuneet lääkärit; terveyspolitiikasta kiinnostuneet kliinikot ja tutkijat

Erikoistuminen: Anottu 4 tuntia hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille

Kurssin aikataulu

 • 08:30 Terveyserot 2020: miten tähän on tultu? (johdanto aiheeseen, alan tutkimukseen), prof. Ossi Rahkonen Helsingin yliopisto
 • 09:00 Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina – syntymän sosioekonomiaa Suomessa, dos. Jukka Uotila TAYS
 • 09:30 Lasten ja nuorten sosioekonomiset terveyserot, prof. Arja Rimpelä Tampereen yliopisto
 • 10:00 Tauko
 • 10:15 Onko syöpä tasavertainen?, prof. Eero Pukkala Syöpärekisteri
 • 10:40 Psykiatrinen sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät – syy vai seuraus?, varadekaani Sami Pirkola Tampereen yliopisto
 • 11:10 Vanhenemmeko tasavertaisesti?, TtT Linda Enroth Tampereen yliopisto
 • 11:40 Keskustelu, päätös

Kuinka terveydenhuollossa tulisi varautua ilmastonmuutokseen?

Järjestetään yhteistyössä One Health Finland ry:n kanssa 

Kurssinumero: 303

Paikka: Renkonen

Aika: 10.1.2020 09:30 – 11:35

Puheenjohtaja: LT, Pertti Saloheimo , Suomen Lääkärilehti 

Yhdyshenkilö: LL, Tiina Wallden , Kymsote 

Tavoite: Kurssilla osallistujat oppivat tarkastelemaan ilmastonmuutoksen moninaisia yhteiskunnallisia ja terveysvaikutuksia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Osallistujien kanssa pohditaan käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen varautumiseksi lääkärin ja lääkäriyhteisöjen asiantuntemuksen voimin. Alustusten pohjalta osallistujat haastetaan keskustelemaan ja löytämään konkreettisia toimia, joilla terveydenhuolto sekä yhteiskunnan muut sektorit voivat vastata ilmastonmuutoksesta johtuvaan uuteen tilanteeseen. 

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Erikoistuminen: Anottu 3 tuntia hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille

Kurssin aikataulu

 • 09:30 Päivän avaus, LT Pertti Saloheimo Suomen Lääkärilehti
 • 09:35 Kokonaisvaltainen lähestymistapa ilmastonmuutokseen, MMT Risto Willamo HY
 • 10:10 Miksi tieto ei muutu teoiksi, PsT Jussi Valtonen Taideyliopisto
 • 10:45 Ratkaisuja. Kolme puheenvuoroa eri näkökulmista
 • 10:45 Miten esteet voitetaan: ekologinen jälleenrakennus ja demokratia, Prof. PhD Janne Hukkinen HY
 • 11:00 Nuoret ilmastojohtajina, VTM Riina Pursiainen Nuorten Agenda2030
 • 11:15 Mitä toimia HUSissa on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?, erikoissuunnittelija Virpi Vuori HUS
 • 11:30 Loppusanat, prof. emerita, LKT Elina Hemminki LSV

Ilmoittautuminen kursseille: http://laakaripaivat.fi/2020/ilmoittaudu/