Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Työpäivä Maailmalle 2018 -kampanja

Share

Vuonna 2018 Työpäivä maailmalle (TPM) -kampanja järjestetään kymmenettä kertaa

Työpäivä maailmalle –kampanjan tuotoilla on vuodesta 2009 tuettu Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n tekemää kehitysyhteistyötä jo lähes 300 000 eurolla.

Työpäivä maailmalle -kampanjat ovat mahdollistaneet muun muassa nuorten seksuaaliterveyden parantamisen Intiassa, Perussa ja Tansaniassa sekä malarian aiheuttamien raskauskomplikaatioiden vähentämisen Angolassa. Lisäksi Somaliassa on hoidettu tuhansia tuberkuloosipotilaita. Nigeriassa on ehkäisty sukupuolitautitartuntoja ja Nepalissa on kehitetty mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja tuettu erityislasten koulunkäyntiä.

Kerätyt varat käytetään lyhentämättömänä kaikkien LSV:n koordinoimien kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi. Vuonna 2018 LSV:llä on käynnissä kaksi kehitysyhteistyöhanketta: Nepalin erityislapsihanke ja Somalian tuberkuloosihanke. Suomen ulkoasiainministeriö rahoittaa hankkeista 85 % ja loput 15 % katetaan vapaaehtoistyöllä ja yksityisin keräysvaroin. Vuonna 2018 Työpäivä maailmalle -kampanjan keräystavoite on LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuus, 40 000 euroa. Lue lisää hankkeista www.lsv.fi.

Tänään kuntoutuslääkärinä Nepalissa

TPM- kampanjan teemana vuonna 2018 on erityislasten kuntoutus ja kouluunpääsy. LSV:n työn tavoitteena Nepalissa on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran piirikunnassa Etelä-Nepalissa. Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikko.

Nepal, Aasian yksi mielenkiintoisimmista matkailukohteista, sijaitsee Intian ja Kiinan puristuksissa Himalajan vuoristossa. Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista ja on hyvin riippuvainen ulkomailta tuodusta avusta ja tuesta. Poliittiset, maantieteelliset ja kulttuuriset syyt ovat johtaneet köyhyyteen ja epätasa-arvoisuuteen.

Nepalissa asuu noin 29 miljoona ihmistä. Kulttuurillisesti monimuotoisessa Nepalissa elää 125 etnistä ryhmää ja puhutaan 123 kieltä. Nepal on vuoristomaa, jossa suurin osa väestöstä asuu maaseudulla. Köyhyys ja epätasa-arvoisuus vaikuttaa usean lapsen elämään ja terveyteen päivittäin. Nepalissa joka kolmas lapsi on aliravittu.

Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikko. Vammaisuuteen maassa liittyy edelleen suuri stigma ja vaikka suurin osa nepalilaisista lapsista aloittaa koulunkäynnin, näkö- ja kuulovammaiset lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja ovat suuressa syrjäytymisriskissä. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista vain 1,5% pääsee peruskouluun, tilastollisesti varhaiskasvatuksen piirissä erityislapsia ei ole lainkaan. LSV:n erityislapsihankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran piirikunnassa Etelä-Nepalissa. Koulua käymättömien lasten osuus alueella on suuri koko Nepalin mittakaavassa ja väestö on köyhää.

Nepalin hallituksen tekemien tutkimusten mukaan suurin osa lapsista, jotka jäävät koulutuksen ulkopuolelle, ovat lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Julkisissa peruskouluissa on tällä hetkellä 7000 kuuroa ja 4000 sokeaa lasta. Heistä vain muutamat ovat päässeet varhaiskasvatuksen piiriin, vaikka juuri heidän kohdalla varhainen kuntoutus ja varhaiskasvatus olisi erittäin tärkeää. Hankealueella Baran piirikunnassa on yli 200 000 koulua käymätöntä lasta ja heistä noin 18-20% on erityislapsia, eli noin 40 000 erityistä tukea tarvitsevaa lasta jää koulunkäynnin ulkopuolelle.

Useiden tutkimusten mukaan erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa. He ovat muihin lapsiin verrattuna 4 kertaa suuremmassa riskissä joutua väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Useat erityistarpeiset lapset joutuvat elämään navetoissa, sillä erilainen lapsi voi olla perheelle suuri häpeä. Usein lapset joutuvatkin viettämään päivänsä lukittuina navetoissa tai suljetuissa huoneissa vanhempien työskennellessä päivisin pelloilla.

Nepalin terveysministeriön mukaan noin joka neljäs sokeuteen johtuvista sairauksista olisi ennaltaehkäistävissä ja joka viides olisi hoidettavissa. Silmävammat voivat johtua A-vitamiinin puutteesta, perinteisistä yrteistä tehtävistä uskomushoitolääkkeistä ja tuhkarokosta. Nämä kaikki taudit olisivat ennaltaehkäistävissä tietoisuuden lisäämisellä. Hoidettavat silmävammat johtuvat usein glaukoomasta, kaihista ja taittovirheistä. Myös suurin osa kuulovammoista olisi ennaltaehkäistävissä tai hoidettavissa. Tavallisimpia kuulovammojen aiheuttajia ovat välikorvatulehdukset, synnynnäiset kuulovammat, ympäristön melu ja ototoksiset lääkkeet. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset vähentäisivät huomattavasti kuulo-ongelmia ja A-vitamiinin tarjoaminen vähentäisi näön ongelmia.

 

Kampanjakummit

Työpäivä maailmalle -kampanjaan osallistuu joukko tuttuja kasvoja. Kampanjakummeihin ja heidän viesteihinsä voit tutustua täältä: https://lsv.fi/tyopaivamaailmalle/kampanjakummit.

Osallistu TPM-kampanjaan!

Työpäivä maailmalle –kampanjaan voi osallistua jokainen! Osallistut lahjoittamalla päivän palkkasi / vapaavalintaisen summan nettisivujemme kautta https://lsv.fi/tyopaivamaailmalle/lahjoita tai suoraan kampanjatilille FI88 8000 1400 6023 56 käyttämällä viitettä 10100. Tartu haasteeseen ja lahjoita – tehdään yhdessä inhimillisempi maailma!

 

Poliisihallituksen rahankeräysluvan numero ja myöntämispäivä: RA/2016/426, myöntämispäivä 25.8.2016. Toimeenpanoaika ja -alue 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.