Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Intia

Share

Seksuaalinen väkivalta on Intiassa yleistä, ja epätasa-arvoiset sukupuolinormit ovat merkittävä tekijä ilmiön taustalla. Tutkimusten mukaan seksuaalista väkivaltaa voidaan vähentää vaikuttamalla nuorison asenteisiin ja haitallisiin sukupuolinormeihin.

LSV ja sen pitkäaikainen intialainen kumppanijärjestö MAMTA-HIMC ovat hakeneet Ulkoasiainministeriön hanketukea vuosina 2017–18 toteutettavaan hankkeeseen, joka pyrkii lisäämään naisten ja tyttöjen turvallisuutta ja yhteiskunnallista osallistumista sekä edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 15–24-vuotiaiden nuorten keskuudessa köyhässä Nihal Viharin kaupunginosassa New Delhissä, Intiassa.

Hankkeessa järjestetään 4000 nuorelle 12 vuorovaikutteisen ryhmätapaamisen sarja ja puolen vuoden kuluttua 5 täydentävää tapaamista, joissa käsitellään ystävyys- ja parisuhteita sekä sukupuolinormeja ja opetetaan kommunikaatio- ja konfliktinratkaisutaitoja. Tapaamisia vetävät koulutetut työntekijät.

Erityiset “Youth Information Center” -tilat toimivat ryhmätapaamisten paikkoina ja sisältävät myös tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista kirjojen, julisteiden ja pelien muodossa. 32 nuorta koulutetaan vertaiskasvattajiksi, jotka huolehtivat tilojen toiminnasta ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tavoittamisesta.

Yhteisöön suunnatut tiedotuskampanjat ja tapahtumat lisäävät tietoisuutta seksuaalisesta väkivallasta. Yhteisön jäsenille sekä terveys- ja poliisiviranomaisille järjestetään säännöllisiä yhteistyökokouksia, joiden tarkoitus on parantaa seksuaalisen väkivallan havaitsemista, uhrien tavoittamista ja heille tarjottavien palveluiden kattavuutta ja laatua.

Hankkeessa suoritetaan alku- ja loppukyselystä koostuva vaikuttavuusarvio, jota täydennetään laadullisella tutkimuksella. Hanke on luonteeltaan pilottihanke, ja mikäli interventio havaitaan hyödylliseksi, se pyritään ottamaan laajempaan käyttöön yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.