Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV ry: TTIP-neuvotteluissa on muistettava terveyden ja terveydenhuollon suojeleminen

Share

16.6.2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n lausunto:

TTIP-neuvotteluissa on muistettava terveyden ja terveydenhuollon suojeleminen

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) jakaa Maailman lääkäriliitto WMA:n ilmaiseman huolen uuden polven vapaakauppasopimuksista. Sopimukset asettavat kaupalliset edut ja yritysten oikeudet terveyden ja ympäristön edelle. Kaupallisille tahoille taattava investointisuoja tarkoittaisi sitä, ettei yritysten voitontavoittelua voisi rajoittaa terveyden tai ympäristön suojeluun liittyvin perustein. Sopimusneuvottelujen ja sisältöjen niukka julkisuus ja läpinäkymättömyys on myös ongelma. Investointisuojaan nyt esitetyt muutokset ovat lääkärijärjestön mielestä riittämättömiä.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry muistuttaa, että terveydenhuollosta ja terveysteknologiasta päättämisen tulee lähteä yleisestä edusta ja terveyspolitiikasta. Paraikaa neuvoteltava EU:n ja Yhdysvaltain kauppasopimus (TTIP Trans Atlantic Trade and Investment Partnership) ei saa rajoittaa valtioiden mahdollisuuksia suojella ympäristöä ja terveyttä.

LSV:n mukaan TTIP vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja terveydenhuoltopalveluihin. Kiistanalaisin kohta on investointisuoja. Se tarkoittaa, että minkä tahansa kaupallisen tahon (yrityksen) investoidessa johonkin maahan, se voi haastaa tämän valtion korvauksin, mikäli valtio tekee säädöksiä tai muuten puuttuu tämän kaupallisen tahon toimintaedellytyksiin sen voittoja haittaavasti. Investointien suoja ei estä lainsäädäntöä, mutta se voi tehdä ulkomaisten investoijien etujen vastaisen lainsäädännön kalliiksi. Valtioiden ja muiden julkisten toimijoiden vaikutusmahdollisuudet terveydenhuollossa vähenevät ja kaupallisten etujen merkitys kasvaa.

Monet kansanterveydelliset tavoitteet ovat ristiriidassa teollisuuden ja yrittäjien etujen kanssa. Kaupalliset intressit ja terveys ovat ristiriidassa esimerkiksi tupakan ja alkoholin käytön vähentämisessä sekä epäterveellisen ruoan ja juomien markkinoinnissa. Ne voivat olla ristiriidassa myös lääkkeiden saatavuuden säännöstelyssä, työympäristön suojelussa, muussa ympäristön suojelussa sekä terveydenhuollon järjestämisessä.

Terveydenhuollossa investointisuojaa on jo käytetty yleistä etua vastaan. Uruguay ja Australia on haastettu oikeuteen tupakan vastaisista kansanterveystoimista, Kanada on haastettu lääkepolitiikasta ja Slovakia ja Puola terveydenhuollon yksityistämisen perumisesta.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry vaatii:

1.Kaupalliset intressit eivät saa mennä terveyden edelle. Terveydenhuolto on yleisen intressin vuoksi suljettava riittävästi kauppasopimuksen ulkopuolelle. Sopimukset eivät saa sisältää säädöksiä, jotka rajoittavat oikeutta terveydenhuoltoon tai lääkkeisiin.

2. Valtioille on taattava mahdollisuus säädellä terveyden ehtoja ja terveydenhuoltoa, jotta ne voivat taata oikeuden terveyteen kaikille ihmisille. Hallitusten toimia ei tule viedä välimiesoikeuksiin.

3. Vaadimme, että, että investointisuoja poistetaan TTIP-sopimuksesta sekä Kanadan ja Singaporen kanssa jo neuvotelluista sopimuksista. EU:n komission muutosesitykset kansainvälisestä oikeudesta eivät ole riittäviä varmistamaan kansanterveyden ja terveyspolitiikan tavoitteita. Terveyden suojeluun ja turvallisuuteen liittyvistä standardeista ei tule neuvotella osana kauppapolitiikan sopimuksia.

Lisätietoja: Kati Juva

LSV:n puheenjohtaja,

puh 050-5002318

katijuva@kaapeli.fi

Lisätietoja:

 WMA:n lausunto:

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/30council/cr_20/index.html

Faculty of Public Health (UK), lausunto: http://www.fph.org.uk/ttip_%27threat_to_people%27s_health_in_uk_and_across_europe%27

Investointisuojaan komission konsultaatiossa esitettyjen muutosten kommentit:

https://www.kent.ac.uk/law/isds_treaty_consultation.html

Koskenniemi investointisuojasta:

http://www.uutistamo.fi/investointisuoja-loukkaa-demokratiaa/

TPP pharmaceutical annex WIKILEAKS:

https://wikileaks.org/tpp/healthcare/

Artikkeli kauppaneuvotteluista ja terveyspolitiikasta:

http://joh.sagepub.com/content/44/1/93

Artikkeli terveydenhuoltoon kohdentuvista poissuluista ja politiikan liikkumavarasta:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25217355