Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Paperittomat -verkoston kannanotto: Paperittomien pääsy terveyspalveluihin on turvattava alkavalla hallituskaudella

Share

Suomessa oleskelee haavoittuvassa asemassa olevia ulkomaalaisia, jotka jäävät terveyspalveluiden ulkopuolelle. Epäkohtaa ei saatu ratkaistua edellisellä hallituskaudella, joten tilanne Suomessa on edelleen ihmis- ja perusoikeuksien vastainen. Oikeus terveyteen on jokaiselle kuuluva perusoikeus taustaan katsomatta. Silti edes erityisen haavoittuvien ryhmien, kuten lapsien ja raskaana olevien pääsyä terveyspalveluihin ei ole nykyisessä lainsäädännössä turvattu.

Suomessa oleskelee esimerkiksi raskaana olevia ulkomaalaisia, jotka odottavat päätöstä oleskelulupahakemukseen sekä lapsia ja raskaana olevia naisia ilman oleskeluun vaadittavaa lupaa. Lisäksi Suomessa oleskelee raskaana olevia opiskelijoita, joiden vakuutus ei korvaa raskauteen liittyviä terveyspalveluja sekä EU-kansalaisia, jotka jäävät vakuutusturvan ja näin ollen terveyspalveluiden ulkopuolelle. Edellä mainituilla ryhmillä on oikeus ainoastaan kiireelliseen hoitoon, johon esimerkiksi raskaudenseuranta tai rokotukset eivät kuulu. Kiireellisestä hoidosta peritään hoidon tosiasialliset kustannukset.

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan sopimuksen toimeenpanoa valvova komitea on suosittanut, että Suomi turvaisi paperittomien pääsyn välttämättömiin terveyspalveluihin 1*. TSS-komitea on myös määritellyt, että valtioiden tulee taata erityisesti yhteiskunnan marginaalissa elävien ihmisten pääsy terveyspalveluihin. Lapsen oikeus parhaisiin mahdollisiin terveyspalveluihin on suoraan johdettavissa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. Sopimuksessa korostetaan myös odottavien äitien oikeutta terveyspalveluihin. Suomessa tarvitaan yksiselitteinen lainsäädäntö, joka turvaa terveyspalvelut myös täällä asuville ulkomaalaisille, joiden oikeus terveyteen ei tällä hetkellä toteudu.

Vetoamme tulevaan hallitukseen, että tämä epäkohta ratkaistaan nyt alkavalla hallituskaudella.Vaadimme konkreettisia lainsäädäntötoimia asian korjaamiseksi. Perusoikeuksien turvaaminen on valtion tehtävä.

Kannanotossa mukana: ADRA Finland säätiö, Emmaus Helsinki ry, Ensi- ja turvakotien liitto,Helsingin seurakuntien Erityisnuorisotyö, Helsingin seurakuntien Yhteisen seurakuntatyön diakonia ja kansainvälinen työ, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry, Monika-Naiset Liitto, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry, Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry, Rikosuhripäivystys (RIKU), Suomen Mielenterveysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Yhteiset Lapsemme ry, Vammaisfoorumi ry/Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Vapaa liikkuvuus -verkosto

Lisätietoja

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry: Heli Salmi, heli.salmi (at)lsv.fi

Pakolaisneuvonta ry: Meri Korniloff, p. 045-843 7979, meri.korniloff(at)pakolaisneuvonta.fi sekä Marjaana Laine, p. 045 6512 663, marjaana.laine(at)pakolaisneuvonta.fi

1) Suositukset kokonaisuudessaan löytyvät:

http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/1280647/TSS_komitean%20suositukset%202014.pdf