Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Vetoomus eduskunnan puhemiesneuvostolle 12.3.15

Share

Allekirjoittaneet järjestöt vetoavat eduskunnan puhemiesneuvostoon ja vaativat, että eduskunta käsittelee hallituksen esityksen paperittomien terveydenhuollosta (HE 343/2014 vp).

Oikeus terveyteen on perus- ja ihmisoikeus. Suomi on sitoutunut turvaamaan tämän oikeuden kaikille rajojensa sisäpuolella oleskeleville ihmisille muun muassa YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa sopimuksessa, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa sekä Suomen perustuslaissa. Tämänhetkinen tilanne, jossa paperittomilla henkilöillä ei ole oikeuksiensa mukaista pääsyä terveydenhuoltoon loukkaa ihmisoikeuksia.

Hallituksen esitys on käsiteltävä tällä hallituskaudella. Ihmiset eivät voi jäädä odottamaan heille kuuluvia perusoikeuksiaan.

12.3.2015 Helsinki

Ensi- ja turvakotien liitto
Lastensuojelun Keskusliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Pakolaisneuvonta
Pelastakaa Lapset ry
Suomen Pakolaisapu
Suomen Punainen Risti
Suomen UNICEF ry
Väestöliitto

Lisätietoja:

Inka Hetemäki
Vaikuttamis- ja ohjelmatyön johtaja
Suomen UNICEF ry
inka.hetemaki@unicef.fi
p. 040 5454 837

Marjaana Laine
Toiminnanjohtaja
Pakolaisneuvonta ry
marjaana.laine@pakolaisneuvonta.fi
p. 045 6512 663