Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Työpäivä maailmalle

Osallistu vuosittaiseen Työpäivä Maailmalle- kampanjaan lahjoittamalla päivän palkka terveyden edistämiseen maailmalla. Vuonna 2022 kampanjan teemana on laadukkaiden laboratoriopalveluiden kehittäminen Beninissä.

Antibioottiresistenssi (AMR) on nopeasti paheneva globaali ongelma, joka uhkaa nykylääketieteen perustana olevaa tartuntatautien hoitoa. Antibiooteille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien tunnistaminen on välttämätöntä niiden leviämisen estämiseksi. Heikko infrastruktuuri ja henkilökunnan taitotaso ovat usein esteenä laadukkaiden laboratoriopalvelujen ylläpitämiseen kehittyvissä maissa.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n hankkeessa Beninissä vahvistetaan kliinisten laboratorioiden kykyä testata ja tunnistaa resistenttejä bakteereja, jotka aiheuttavat henkeä uhkaavia infektioita, erityisesti sepsistä. Hankkeessa keskitymme nopeaan ja systemaattiseen työskentelyyn kansainvälisiä laatustandardeja noudattaen. Yhteistyökumppanimme Beninissä ovat solidaarisuutta ja integroitua kehitystä ajava kansalaisjärjestö CeRADIS-ONG ja Abomey-Calavin yliopiston mikrobiologian ja farmakologian tutkimusyksikkö (URMAPha).

Antibioottiresistenssi on ehkäistävissä

Maailmassa kuolee noin 11 miljoona ihmistä sepsikseen liittyviin syihin (WHO, 2017). Sepsis on syynä viidesosaan kaikista kuolemista maailmassa. Sepsiksen hoito vaatii laadukkaita laboratoriopalveluita, jotta lääkärit voivat määrätä oikeanlaiset antibiootit potilaille. Vääränlaiset tai riittämättömät antibiootit voivat johtaa antibiooteille resistenttien bakteerien kehittymiseen. AMR puolestaan uhkaa koko terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa.

Antibioottiresistenssin yleistyminen johtaa tavanomaisten infektioiden pahenemiseen ja pahimmillaan kuolemaan. Kun antibiooteille ei voida enää hoitaa tavanomaisia infektioita muuttuvat esimerkiksi syöpähoidot ja elinsiirrot hengenvaarallisiksi. Antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi on äärimmäisen tärkeää käyttää antibiootteja vain näyttöön perustuen. LSV:n hankkeessa yksi tavoitteemme on sujuvoittaa yhteistyötä lääkäreiden ja laboratoriohenkilökunnan kanssa, jotta potilas saa näyttöön perustuvaa hoitoa.

Videolla LSV:n vapaaehtoinen Kaisa Haukka ja yhteistyökumppanimme Beninissä kertovat hankkeesta ja miksi laboratoriohenkilökunnan kouluttaminen on tärkeää antibioottiresistenssin torjumisessa.

Jaa somessa: