Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Benin

Hygieniataitojen ja laboratoriorakenteiden vahvistaminen äitien ja vastasyntyneiden terveyden parantamiseksi

LSV aloitti vuonna 2021 hankkeen Beninissä, jossa tuetaan beniniläisiä kumppaneita kouluttamaan julkisten sairaaloiden laboratoriohenkilökuntaa antibioottiresistenssitutkimusten ja veriviljelyiden tekemisessä. Antibioottiresistenssi (AMR) on nopeasti paheneva globaali ongelma, joka uhkaa nykylääketieteen perustana olevaa tartuntatautien hoitoa. Antibiooteille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien tunnistaminen on välttämätöntä niiden leviämisen estämiseksi. Beninissä sairaaloiden laboratoriot eivät tällä hetkellä pysty tekemään tätä työtä heikon infrastruktuurin ja henkilökunnan taitotason vuoksi. Hankkeessa vahvistettiin beniniläisten kliinisten laboratorioiden kykyä testata ja tunnistaa resistenttejä bakteereja, jotka aiheuttavat henkeäuhkaavia infektioita, erityisesti sepsistä. Hankkeessa keskityttiin nopeaan ja systemaattiseen työskentelyyn noudattaen kansainvälisiä laatustandardeja.

Hankkeessa koulutettiin ensin kokeneita laboratoriotyön ammattilaisia, jotka sitten puolestaan kouluttivat uusia laboratoriotyöntekijöitä. Kohderyhmään kuului 60 terveysministeriön valitsemaa laboratorioteknikkoa eri puolilta Beniniä. Laboratoriotulosten tehokasta hyödyntämistä hoitopäätöksissä tarkasteltiin työpajoissa, joissa laboratoriohenkilökunta ja lääkärit kohtasivat. Tietoa laboratorioiden toiminnasta ja tietojen hyödyntämisestä kerättiin ennen ja jälkeen koulutusten hankkeen seuraamiseksi ja laboratorioiden tehokkaan käytön suunnittelemiseksi. Hankkeessa valmistui raportti, joka linjaa hyviä käytäntöjä Beninin ja Länsi-Afrikan kontekstissa, ja uusia toimintatapoja kehitetään terveysministeriön, sairaaloiden ja akateemisen yhteisön dialogilla.

Koulutushanke Beninissä vuosina 2021-2022 paljasti vakavia puutteita Beninin sairaaloiden hygieniakäytännöissä. Huono hygienia näkyy mm. terveydenhuollon ammattilaisten puutteellisena käsienpesuna, mikä vaarantaa potilaiden terveyden. Raskaana olevat äidit ja vastasyntyneet ovat erityisen alttiita infektioille. Niin sanotut sairaalainfektiot johtuvat antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista, jotka voivat levitä sairaalassa esimerkiksi synnytysosastolla ja tartuttaa aiemmin terveitä äitejä ja heidän vauvojaan. Nämä infektiot ovat vaikeita ja kalliita hoitaa, mikä rasittaa köyhien perheiden taloutta. Yhdessä beniniläisten kumppaneiden kanssa LSV on suunnitellut jatkovaiheen meneillään olevalle koulutushankkeelle, jossa tällä kertaa kiinnitetään erityistä huomiota äitien ja vastasyntyneiden infektioiden vähentämiseen kouluttamalla sairaalan terveydenhuollon työntekijöitä parempiin hygieniakäytäntöihin. Heikoimmassa asemassa olevissa yhteisöissä terveydenhuollon työntekijöitä, kuten perinteisiä kätilöitä, koulutetaan lisäämään äitien tietoisuutta synnytykseen ja vastasyntyneen terveyteen liittyvistä hygieniakäytännöistä. Kliinisten laboratorioiden roolia vahvistetaan luotettavassa äidin ja vastasyntyneen infektioiden testauksessa ja hygieniavalvonnassa.

Paikallisten kliinisten laboratorioiden tukemiseksi jatkamme keskitetyn vertailulaboratorion kehittämistä, joka pystyy todentamaan paikalliset laboratoriotulokset, avustamaan patogeenien tunnistamisessa ja infektioiden seurannassa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme nykytilanteen tunnistaaksemme merkittävimmät puutteet hygieniakäytännöissä ja -tiedoissa. Seuraavassa vaiheessa koulutamme sairaalan henkilökuntaa, paikallisyhteisöjen terveydenhuollon työntekijöitä ja äitejä parantamaan hygieniaa ja laboratoriotyöntekijöitä tunnistamaan patogeeniset bakteerit. Lopuksi kootaan näyttöön perustuvaa dokumentaatiota äitien ja vastasyntyneiden infektioiden syistä, sairaaloiden ja yhteisöjen hygieniakäytännöistä sekä koulutustoiminnan vaikutuksista infektioiden vähentämiseen ja politiikkasuositukset välitetään ministeriölle ja muille sidosryhmille. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2024.

Suomessa hankkeen työryhmässä on mikrobiologian ja laboratoriotyön asiantuntijoita, lääkäreitä ja Helsingin yliopiston tutkijoita. Hankkeen paikallisina kumppaneina toimivat paikallinen kansalaisjärjestö CeRADIS (Center for Integrated Development and Solidarity), jolla on pitkä kokemus terveysalan hankkeiden toteuttamisesta sekä Abomey-Calavin yliopisto ja erityisesti The Applied Microbiology and Pharmacology of Natural Substances Research Unit. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö vuosina 2021–2024.

Lue artikkeleita hankkeesta:

Artikkeli: Strengthening clinical bacteriology laboratory diagnostics to combat sepsis and antimicrobial resistance in Benin: a train-the-trainer approach

Blogi: Antibioottien käytöllä paikataan puutteellista sairaalahygieniaa

Ensimmäinen Benin- hankkeen artikkeli on julkaistu

Laboratoriokoulutusta verenmyrkytysten hoidon parantamiseksi Beninissä

Kliininen laboratoriodiagnostiikka ja hoidon laatu Beninissä

Beninin hankkeessa edistetään verenmyrkytyksen hoitoa

Laboratoriohankkeen kuulumisia Beninistä

Blogi: Kansainvälinen sepsispäivä Beninissä

Kansainvälisen sepsis- päivän viettoa 23.9.2022Tue hanketta

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä:

Ohjelmapäällikkö
Mari Laaksonen
etunimi.sukunimi@lsv.fi
+358 41 313 0319

Vapaaehtoinen hankekoordinaattori
Dosentti/yliopistotutkija Kaisa Haukka 
kaisa.haukka@helsinki.fi