Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n uusi toiminnanjohtaja on Kaisa-Leena Juvonen

Share

23.4. alkaen LSV:n uusi toiminnanjohtaja on Kaisa-Leena Juvonen. 

Humanitaarisen avun maisterilla Kaisa-Leena Juvosella on kattava kokemus avustustyöstä, jonka hän nyt tuo LSV:n käyttöön. Viimeiset kymmenen vuotta Juvonen on pääasiallisesti toiminut erilaisissa humanitaarisen avustustyön asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kohdemaissa Afrikassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa. 

”Juuri nyt elämme keskellä koronaviruspandemiaa, toimitamme päivittäisiä askareitamme ja työtehtäviämme tilanteessa, joka monelle suomalaiselle on uusi, ja haastavakin. Kaikkien maailman maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat koetuksella ja seuraamme omammekin kantokyvyn kestävyyttä, pesemme käsiämme ja pidämme fyysistä etäisyyttä. LSV:n vapaaehtoiset ja jäsenet toimivat koronaepidemian eturintamassa päivittäistyössään, suuri kiitos teille siitä. 

Me tätä lukevat olemme kuitenkin etuoikeutettuja verrattuna ihmisiin niissä maissa, joissa LSV toteuttaa ja suunnittelee uusia kehitysyhteistyöhankkeita tuodakseen laadukkaita terveyspalveluja mahdollisimman monen ihmisen ulottuville. Köyhimmissä maissa julkisten terveydenhuoltojärjestelmien ja – palveluiden kehittäminen on ollut hidasta ja haastavaa, ennemminkin on keskitytty yksittäisten tautien leviämisen estämiseen. On selvää, että korona vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kehittyvissä maissa ja uhkaa jo saavutettua kehitystä. Tässä tilanteessa korostuu LSV:n terveyspoliittisen vaikuttamistyön tarpeellisuus rahoittajiin terveyssektorin rahoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi ja mahdollisesti suurentamiseksi. 

Tarve PapeTe-työn tuottamaan ohjaus- ja neuvontapalveluun paperittomien hoitoon pääsyn edistämiseksi on kriittisempi kuin koskaan. Kriisitilanteessa terveyspalveluihin piiriin pääsyn eriarvoisuus tiivistyy. Global Clinicin työtä on sopeutettu tilanteeseen sopivaksi ja klinikka aukeaa heti sen ollessa mahdollista. Yhteistyö kaupunkien kanssa jatkuu epidemiasta huolimatta ja tilannetietoa välitetään viranomaisille ja medialle.  

LSV:n toiminnanjohtajana aloittaminen etätyöskennellen tässä tilanteessa on erittäin mielenkiintoista. Odotan innolla alkavaa yhteistyötä LSV:n asiantuntevan tiimin ja vapaaehtoisten kanssa.”