Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Nepal

Nepalin aistivammaisten lasten terveyden ja oikeuksien edistäminen

LSV toteutti Nepalissa pilottihankkeen vuosina 2017—2018, jota jatketaan vuosina 2021—2024. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3—14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen Baran ja Parsan maakunnissa Etelä-Nepalissa. 

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia terveyssisaria tunnistamaan tyttöjä ja poikia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Seulonnoissa löydetyt lapset osallistuvat leireille, joilla heidät tutkitaan tarkemmin. Suurimmalla osalla arvioidaan olevan kuulon tai näön ongelmia, jotka ovat hoidettavissa yksinkertaisin hoidoin. Osalla lapsista on kuitenkin vaikea kuulo- tai näkövamma, jonka vuoksi he tarvitsevat erillisen 4—6 kuukauden pituisen hoito- ja kuntoutusjakson kodin ulkopuolisen elämän ja koulunkäynnin mahdollistamiseksi. Baraan perustetaan näön ja kuulon hoitokeskus sekä kuntoutuskeskus, jotta lasten ei tarvitse lähtenä niin kauas kotoa. Leirien yhteydessä alueen asukkaille järjestetään tietoiskuja kuulon ja näön terveydestä ja vammaisten lasten oikeuksista. Lisäksi paikallisille vaikuttajille järjestetään tiedotustilaisuuksia vammaisten lasten oikeuksista ja työskennellään yhdessä muiden järjestöjen kanssa inklusiivisen opetuksen kehittämiseksi. Hankkeen vapaaehtoisina Suomessa toimivat lääkärit sekä opetus- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat.

Hankkeella on ulkoministeriön rahoitus vuosille 2021–2024. Paikallisena yhteistyökumppanina toimii B. P. Eye Foundation -järjestö, jolla on vuosikymmenien kokemus aistivammaisten lasten kuntouttamisesta ja silmälääkärien ja optikoiden kouluttamisesta. Vammaisten oikeuksia, kuntoutusta ja inklusiivista koulutusta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat IMPACT Nepal, Nepal Association for the Welfare of the Blind, Nepal Apanga Sewa sangh Bara ja Loo Niva. Suomessa yhteistyötä tehdään myös Interpedia ry:n kanssa.

Tue hanketta

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä:

Ohjelmapäällikkö Mari Laaksonen
etunimi.sukunimi@lsv.fi
+358 41 313 0319