Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Intia

Nuorten seksuaalioikeuksien edistäminen Intiassa 

Vuonna 2021 LSV aloittaa seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseen keskittyvän hankkeen Intiassa. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Intiassa on maailmanlaajuista huomiota saanut ongelma. Se juontaa usein juurensa sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Arvioiden mukaan joka kolmas intialainen nainen on kokenut häirintää. Ongelman laajuudesta huolimatta vain harva nainen tai tyttö saa apua tai suojelua yhteiskunnalta. Seksuaalisen väkivallan uhrit kärsivät stigmasta ja häpeästä. He jäävät usein ilman terveydenhuoltoa ja poliisit ovat vastahakoisia auttamaan rikoksen uhreja. Harvalla tytöllä tai naisella on tietoa omista oikeuksistaan.

Hanke toimii Jaipurissa ja Uttar Pradeshissa Bahraichin maaseutupiirikunnassa. Hankkeessa haastetaan nuoria ja heidän vanhempiaan kyseenalaistamaan ajatusmallejaan sukupuolinormeista ja lisätään tietoisuutta erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta häirinnästä ja seksuaalioikeuksista. Nuoriin vaikuttaminen on panostus tulevaisuuteen, sillä he ovat tulevaisuuden suunnannäyttäjiä sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Nuorten lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään poliisin ja terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Heitä koulutetaan tunnistamaan ja kohtaamaan paremmin seksuaalista väkivaltaa kokeneita. Viranomaisia osallistamalla voidaan vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja siten lisätä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ja viranomaisten välistä luottamusta. Hankkeessa tuotetaan mm. koulutusmoduuli, tunnistetaan ja koulutetaan mentoreita nuorten tueksi sekä vahvistetaan olemassa olevia tiloja nuorten tukemiseksi kouluissa, terveydenhuollossa ja yhteisöissä. Hanketta koordinoi LSV:n vapaaehtoisista koostuva ryhmä, joka pitää tiivistä yhteyttä paikalliseen yhteistyöumppaniin ja seuraa hankkeen edistymistä.

Hankkeella on Suomen ulkoministeriön rahoitus vuosille 2021–2024. Hankkeen paikallisena yhteistyötahona toimii LSV:n pitkäaikainen kumppani MAMTA – Health Institute for Mother and Child, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta.

Lue artikkeleita hankkeesta:

Effect of physical mobility, decision making and economic empowerment on gender-based violence among married youth in India-SAWERA project

Tue hanketta

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä:

Ohjelmapäällikkö Mari Laaksonen
etunimi.sukunimi@lsv.fi
+358 41 313 0319