Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n mielenterveystyö Nepalissa

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jonka väestö on kärsinyt vielä 2000-luvun alkupuoliskolla sisällissodasta sekä keväällä 2015 tuhoisasta maanjäristyksestä. Tässä asetelmassa mielenterveysongelmat ovat yleisiä, mutta osaaminen niiden hoitamiseen on vähäistä. Mielenterveysongelmiin liittyy Nepalissa myös voimakas stigma. Pulaa on niin osaavista ammattilaisista kuin lääkityksestä. Maaseudulla ihmiset joutuvat turvautumaan perinteisiin kansanparantajiin puutteellisten resurssien vuoksi. Osa väestöstä saattaa myös ajatella, että mielenterveysongelmat ovat tarttuvia tauteja tai johtuvat riivatuksi tulemisesta.

LSV:n toteutti Nepalissa Dangin maakunnassa Suomen ulkoministeriön tukeman mielenterveyshankkeen kahtena kolmevuotisena projektina vuosien 2012–2017 aikana. Hankkeessa koulutettiin terveydenhuollon työntekijöitä ja lisättiin tietoisuutta mielenterveydestä radio-ohjelmien, mielenterveystoimikuntien ja -työpajojen avulla. Lisäksi koulutetut terapeutit tarjosivat psykososiaalista neuvontaa. Hankkeen myötä aloitetuista toiminnoista siirrettiin vastuuta paikallisille toimijoille ja hankkeen jatkuvuus turvattiin vaikuttamalla aktiivisesti päättäjiin sekä paikallisella että valtion tasolla. Hankkeen alkuvaiheessa yhtenä riskinä pidettiin sitä, että alueen väestö ei olisi kiinnostunut palveluista ja terveydenhuollon työntekijöiden motivoiminen olisi vaikeaa. Palveluiden kysyntä ylitti kuitenkin nopeasti tarjonnan, ja useimmat terveystyöntekijät ottivat mielenterveyskoulutuksen innolla vastaan. Terapeuttien tarjoaman psykososiaalisen neuvonnan toimivuudesta hankittiin myös tietoa vuosina 2016–2017 toteutetun tieteellisen tutkimusprojektin avulla, joka on julkaistu Global Mental Health -lehdessä.

Hanke toteutettiin yhdessä paikallisen Centre for the Victims of Torture -järjestön kanssa. LSV suunnittelee aiemman mallin pohjalta uuden hankkeen toteuttamista Kaskin ja Lamjungin maakunnissa.

Hankkeen koordinaattoreina toimivat LSV:n vapaaehtoiset lääkärit sekä mielenterveyden ammattilaiset. Myös uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan hankkeen suunnitteluun! Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä: meri.paunonen@lsv.fi / juho.heliste@lsv.fi