Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n toiminta Nepalissa erityislasten parissa

Nepalin erityislapsihanketta toteutettiin oli kaksivuotisena pilottina Nepalissa Baran piirikunnassa vuosina 2017–2018. Alueen väestö on nepalilaisessa mittakaavassa köyhää ja monet lapsista eivät pääse kouluun. Nepalissa lasten kuuloa ja näköä ei seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikkoa. Kuulo- ja näkövammaiset lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja syrjäytyvät helposti. Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kuulon ja näön terveydestä ja edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3–8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Nepalilaisena kumppanina hankkeessa toimi nepalilaisten silmälääkärien vuonna 1991 perustama kansalaisjärjestö B. P. Eye Foundation. Järjestöllä on pitkät perinteet nepalilaisten näönterveyden edistämisessä.

Hankkeessa koulutettiin paikallisia terveyssisaria (Female Community Health Workers), opettajia ja 8–10-luokkalaisia koululaisia tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon ja/tai näön ongelmia. Vapaaehtoisten tunnistamat lapset lähetettiin silmä- ja korvaleireille, joissa lapset tutkittiin tarkemmin sairauksien diagnosoimiseksi. Pienet, heti hoidettavissa olevat vaivat hoidettiin leirien yhteydessä, kirurgista tai muuten isompaa hoitoa vaativat lähetettiin lähialueen korva- ja silmäsairaalaan. Tämän lisäksi kuulo- ja näkövammaiset lapset lähetettiin erilliselle kuntoutusjaksolle kumppanimme ylläpitämään CHEERS kuntoutussairaalaan Kathmanduun. Hankkeen aikana löydettiin 49 näkö- ja kuulovammaista lasta, jotka lähetettiin CHEERS sairaalaan kuntoutusjaksolle. Hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa 28 näistä lapsista oli läpikäynyt kuntoutuksen ja 24 heistä oli aloittanut koulunkäynnin kotiseutunsa erityiskoulussa. Kaiken kaikkiaan 22 900 lasta seulottiin näön ja kuulon terveyden osalta, 5043 lasta tutkittiin tarkemmin leirien yhteydessä ja heistä 4200 oli jokin lääketieteellistä hoitoa vaatia näön tai kuulon ongelma. Lisäksi 37 lasta sai kuulokojeen, 543 lasta silmälasit ja 29 lasta kirurgista hoitoa.

Hanke osallistui vuonna 2018 Kapua-keräykseen, jonka avulla hanketta pystytään edelleen tukemaan pienimuotoisesti vuoden 2019 aikana. Kapua-keräyksestä voi lukea lisää täältä.

Hankkeen koordinaattoreina toimivat LSV:n vapaaehtoiset lääkärit sekä terveydenhuollon ammattilaiset. Vanhan toiminnan pohjalta ollaan nyt suunnittelemassa Nepaliin uutta hanketta. Kiinnostaako sinua osallistua? Myös uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan hankkeen suunnitteluun! Ota yhteyttä: meri.paunonen@lsv.fi