Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Soten ekologinen jälleenrakennus – ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -kokeiluhaun kautta rahoittama kokeilu käynnistyi elokuun 2020 lopussa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kestävyys- ja ympäristötietoisuutta tuodaan mukaan neuvolan arkeen. Kokeilu toteutetaan Ahtialan neuvolassa Lahden kaupungissa. Kokeilussa ovat mukana neuvolan terveydenhoitajat, heidän esimiehensä ja vapaaehtoiset perheet. Ammattilaisille järjestetään neljä koulutustapaamista, joista yhdessä läsnä ovat myös perheet. Lisäksi perheet saavat käyttöönsä kestäviä elämäntapoja tukevat kännykkäsovellukset, MealLoggerin ja CitiCapin.

Koulutuksen terveydenhoitajille ja perheille tuottaa Helsingin yliopiston Kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen Kudelma-verkosto (Helsingin yliopisto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma), joka on kouluttanut mm. opettajia ja järjestötoimijoita kokonaisvaltaisesta ajattelusta kestävyyskysymyksissä. Neuvolan koulutustapaamisissa käsitellään kestävyysajattelun integroimista perinteiseen neuvolan terveydenedistämistyöhön. Teemat tukevat toisiaan. 

Luontoyhteyden vaaliminen ja maapallon kannalta kestävät elämäntavat tukevat myös yksilöiden hyvinvointia. Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovat kuitenkin tähän asti jääneet sivuosaan neuvoloiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, vaikka nämä koskettavat monia perheitä ja aiheuttavat laajasti huolta ja huolestuneisuutta. Hankkeessa kerätään kokemuksia perheiden tarpeista ja toiveista kestävien elämäntapojen valinnoissa sekä terveydenhoitajien koulutus- ja muista tarpeista kestävyyteen liittyen. 

Kokeiluhankkeen työskentely muotoutuu työntekijöiden ja perheiden tarpeiden mukaan. Oletuksena on, että aktiivinen toiminta kestävyyden eteen voi vähentää huolestuneisuutta, lisätä toimijuutta sekä siten edistää hyvinvointia. Yksilöiden pienet valinnat puolestaan lisäävät yhteiskunnan muutosvalmiutta.

Perheiltä ja terveydenhoitajilta saatu kokemustieto kestävän kehityksen ajattelun tuomisesta neuvolaan on tärkeää hankkeen jatkoa varten. Tavoitteena on tuoda vastaavaa yhdistävää ja kokonaisvaltaista koulutusta myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien käyttöön sekä laajentaa toimintaa muihin neuvoloihin ja muihin kaupunkeihin. 

Lahti on Euroopan unionin ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 (European Green Capital 2021) ja kaupunki tukee aktiivisesti asukkaidensa ilmasto- ja ympäristöystävällisiä elämäntapavalintoja. Neuvolakokeilu toimii yhteistyössä Lahden ympäristöpääkaupunkihankkeen kanssa ja on alku tuleville sote-sektorin kestävän kehityksen hankkeille alueella.

Kokeilu saa rahoituksen Ympäristöministeriön avaamasta Kuntien ilmastoratkaisut -hausta, joka julkaistiin Kokeilunpaikka.fi -sivustolla. LSV:ssä hanketta koordinoi LL Hanna Rintala (hanna.rintala@lsv.fi).