Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Nepalin mielenterveystyö

Alueellisten mielenterveyspalveluiden mallin vahvistaminen ja laajentaminen Nepalissa

LSV:n uusi nelivuotinen hanke käynnistyy vuoden 2023 alussa. Hankkeella on Suomen ulkoministeriön rahoitus vuosille 2023–2026.

Nepalissa esiintyy runsaasti mielenterveysongelmia, mutta mielenterveyspalvelujen resurssien puute sekä stigma ja epätietoisuus mielenterveysongelmiin liittyen heikentävät palvelujen saatavuutta. Hanke parantaa Sindhulin ja Okhaldungan maakuntien väestön keinoja edistää mielenterveyttä ja pääsyä mt-ongelmien hoitoon paikallisissa julkisissa terveydenhuoltopalveluissa.

Hankkeen tavoitteita ovat

1) väestön mielenterveystietoisuuden lisääminen ja mielenterveyskuntoutujiin kohdistuvan häpeäleiman vähentäminen,

2) mielenterveysongelmien tunnistamisen ja hoidon kehittäminen julkisessa terveydenhuollossa ja

3) mielenterveyskuntoutujien ja koko yhteisön osallistaminen toimimaan mielenterveyden edistämiseksi ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi.

Hankkeessa painotetaan perusterveydenhuollon yhteisötason palvelujen vahvistamista Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Nepalin uuden mielenterveysstrategian (2020) suositusten mukaisesti. Hankkeessa hyödynnetään LSV:n ja yhteistyökumppani Transcultural Psychosocial Organization Nepal:in (TPO) aiempaa kokemusta ja molempien järjestöjen käyttämää mallia mielenterveyshankkeissa. Malli perustuu olemassa olevien paikallisten rakenteiden vahvistamiseen työntekijöitä kouluttamalla, sekä väestön tietoisuuden lisäämiseen mielenterveystyöpajojen ja muun tiedotustoiminnan kautta. Hankkeessa tuetaan mielenterveyskuntoutujien ja muun paikallisen väestön järjestäytymistä ja vaikuttamismahdollisuuksia perustamalla kylä- ja aluetason mielenterveystoimikuntia. Julkisen terveydenhuollon päättäjät ovat osallisia projektin toiminnoissa, jotta mielenterveyspalvelujen saatavuus taataan hankkeen päätyttyä. Lisäksi siirtotyöläisten mielenterveyttä ja mielenterveystietoisuutta tuetaan hankkeen kohdealueilla yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) kanssa. Siirtotyöläisten mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä covid-19-pandemian aikana kartoitetaan laadullisen tutkimuksen avulla.

Tue hanketta

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä:

Ohjelmapäällikkö Mari Laaksonen
etunimi.sukunimi@lsv.fi
+358 41 313 0319