Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Hallitus

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@lsv.fi.

Line Kurki, puheenjohtaja

Olen 27-vuotias vastavalmistunut lääkäri, nyt 2020 ensimmäistä vuotta varsinaisessa työelämässä terveyskeskuksessa ja toista vuotta LSV:n hallituksen puheenjohtaja. Liityin LSV:n jäseneksi lääkiksen alussa ja aktivoiduin välivuoden aikana tiedotuksen kautta hallitukseen. Keskeisinä tavoitteina on kehittää järjestön toimintaa kotimaassa ja tavoittaa entistä paremmin erityisesti nuoria kollegoita. Minua kiinnostaa kulttuuriset, maantieteelliset ja tieteenalojen rajat ylittävä yhteistyö. Man får gärna kontakta mig också på svenska!

Immi Kormi, varapuheenjohtaja

Olen 41-vuotias helsinkiläinen LT, suu- ja leukakirurgi sekä yleiskirurgiaan erikoistuva lääkäri. Olen toiminut LSV:ssa opiskeluajoista lähtien. Minulle tärkeitä asioita ovat ihmisoikeudet, terveyspolitiikka ja ilmaston- ja ympäristönmuutoksen vaikutukset terveyteen.

Kati Juva

Olen 62-vuotias dosentti ja neurologian erikoislääkäri ja olen LSV:n perustajajäsen. Olen toiminut LSV:n pääsihteerinä 1990 – 97 ja puheenjohtajana vuosina 1998 – 2009 ja 2015 – 2018 ja olen edelleen hallituksen jäsen. Vastuualueenani ja intohimonani on rauhantyö, erityisesti ydinaseiden vastustaminen. Olen ollut vuodesta 2012 kansainvälisen IPPNW:n (Nobel 1985) yleiskokouksen puheenjohtaja ja toimin Suomen ydinaseiden vastaisen verkoston ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobel 2017) Finlandin toisena koordinaattorina. Olen myös Helsingin kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Minulla on kaksi Etiopiasta adoptoitua jo aikuista lasta ja kaksi kissaa. Harrastan kaunokirjallisuuden lukemista ja sienestystä.

Merja Metsä-Heikkilä

Olen 61-vuotias LT, synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri ja toimin nykyään päätoimisena yksityisgynekologina. LSV:n jäsen olen ollut sen perustamisesta lähtien, mutta hallitusaktiivi vasta muutaman vuoden verran. Erityisesti olen kiinnostunut terveyspolitiikasta ja lääkärin työn monista, muun muassa eettisistä ulottuvuuksista. LSV tarjoaa väylän vaikuttaa ja toimia tärkeiksi katsomieni asioiden puolesta, eikä vähämerkityksinen ole myöskään mahdollisuus tehdä tätä työtä eri aloja edustavien, eri ikäisten kollegojen kanssa.

Heli Salmi

Olen 36-vuotias LT, lastenlääkäri ja anestesiologiaan erikoistuva lääkäri. LSV:n jäsen olen ollut reilun vuosikymmenen, ja hallituksessa tällä erää neljättä vuotta. Vastaan terveyspolitiikan jaostosta. Lääkärinä minua kiinnostaa vaikuttaa terveydenhuoltomme saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden puolesta. LSV on hyvä paikka verkostoitua samantyyppisistä asioista kiinnostuneiden lääkärien kanssa ja hioa strategioita.

Emma Salusjärvi

Olen neurologiaan erikoistuva lääkäri, LSV:n hallituksessa olen nyt viidettä vuotta. Minulle lääkärinä ja LSV:n hallituksen jäsenenä tärkeää on tasa-arvo, terveys ja hyvinvointi, niin Suomessa kuin maailmalla sekä tulevaisuudessa yhä ajankohtaisemmiksi nousevat ympäristökysymykset osana ihmisten terveyttä. Hallitustoimen lisäksi olenkin vastannut LSV:n ympäristöön liittyvistä kysymyksistä.

Matti Parry

Olen helsinkiläinen lääkäri ja kiinnostunut terveydestä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Työskentelin viime vuodet kansanterveyden parissa maailman terveysjärjestöllä (WHO) ja nyt olen palannut klinikkaan lastentautien erikoistuvana lääkärinä. LSV:ssä olen ollut mukana opiskeluajoista lähtien ja keskittynyt enimmäkseen kehitysyhteistyöhön ja terveyspolitiikkaan.

Hanna Rintala

Olen 39-vuotias yleislääkäri Tuusulasta ja LSV:n hallituksen ilmasto- ja ympäristövastaava. Minulle on tärkeää sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistäminen ja LSV on siihen hyvä kanava. Olin perustamassa Ilmastolääkärit -facebookryhmää ja haluan edistää toivon ja rohkaisun ilmapiiriä globaalien haasteiden edessä sekä kannustaa lääkäreitä aktivoitumaan.

Irina Holma

Olen psykiatrian erikoislääkäri, LT, toimin psykiatrina HUS:ssa ja yksityislääkärinä Aavassa ja tutkijana myös muutamissa poikkitieteellisissä tutkimusprojekteissa. LSV:n jäsen olen ollut pari vuotta, hallituksessa olen nyt ensimmäistä vuotta. LSV:n toiminnassa keskityn ydinaseiden vastaiseen toimintaan ja ylipäätään rauhantyöhön.

Arto Heinonen

Toisen vuoden 34-vuotias opiskelija Helsingistä ja proviisori entisistä opinnoista. Tämä on ensimmäinen vuosi LSV:n hallituksessa. Kiinnostukseni kohteina ovat erityisesti terveydenhuollon yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus ja yksilöiden sosioekonomisen aseman huomioon ottaminen palveluita suunniteltaessa.

Tuuli Rämö

Olen 30-vuotias lääketieteen kandidaatti. Opiskelen Helsingin yliopistossa viidettä vuotta. Olen toista vuotta mukana LSV:n hallituksessa. Vastuualueenani LSVssä on tiedotus opiskelijoille. Olen kiinnostunut erityisesti ympäristöasioista ja ihmisoikeuksista. Harrastan lukemista, käsitöitä, pyöräilyä ja sienestystä.