Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Hallitus

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@lsv.fi.

Line Kurki, puheenjohtaja

Olen 26-vuotias lääketieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta. LSV:ssä olen ollut mukana tekemässä LSV-tiedotetta muutaman vuoden ajan, ja hallituksessa vuodesta 2017. Nyt 2019 olen juuri astunut järjestön puheenjohtajan rooliin. Keskeisinä tavoitteina on kehittää järjestön toimintaa kotimaassa ja tavoittaa entistä paremmin erityisesti nuoria kollegoita. Minua kiinnostaa kulttuuriset, maantieteelliset ja tieteenalojen rajat ylittävä yhteistyö. Man får gärna kontakta mig också på svenska!

Immi Kormi, varapuheenjohtaja

Olen 41-vuotias helsinkiläinen LT, suu- ja leukakirurgi sekä yleiskirurgiaan erikoistuva lääkäri. Olen toiminut LSV:ssa opiskeluajoista lähtien. Minulle tärkeitä asioita ovat ihmisoikeudet, terveyspolitiikka ja ilmaston- ja ympäristönmuutoksen vaikutukset terveyteen.

Kati Juva

Olen 61-vuotias helsinkiläinen neurologi. Olen toiminut LSV:ssä sen perustamisesta lähtien ja puheenjohtajana pariin otteeseen. Keskityn erityisesti rauhantyöhön ja ydinaseiden vastaiseen toimintaan. Olen ICAN Finlandin (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) koordinaattori ja IPPNW:n (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) yleiskokouksen puheenjohtaja. Kumpikin järjestö on saanut Nobelin rauhanpalkinnon (IPPNW 1985 ja ICAN 2017).

Merja Metsä-Heikkilä

Olen 61-vuotias LT, synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri ja toimin nykyään päätoimisena yksityisgynekologina. LSV:n jäsen olen ollut sen perustamisesta lähtien, mutta hallitusaktiivi vasta muutaman vuoden verran. Erityisesti olen kiinnostunut terveyspolitiikasta ja lääkärin työn monista, muun muassa eettisistä ulottuvuuksista. LSV tarjoaa väylän vaikuttaa ja toimia tärkeiksi katsomieni asioiden puolesta, eikä vähämerkityksinen ole myöskään mahdollisuus tehdä tätä työtä eri aloja edustavien, eri ikäisten kollegojen kanssa.

Heli Salmi

Olen 36-vuotias LT, lastenlääkäri ja anestesiologiaan erikoistuva lääkäri. LSV:n jäsen olen ollut reilun vuosikymmenen, ja hallituksessa tällä erää neljättä vuotta. Vastaan terveyspolitiikan jaostosta. Lääkärinä minua kiinnostaa vaikuttaa terveydenhuoltomme saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden puolesta. LSV on hyvä paikka verkostoitua samantyyppisistä asioista kiinnostuneiden lääkärien kanssa ja hioa strategioita.

Emma Lommi

Olen neurologiaan erikoistuva lääkäri, LSV:n hallituksessa olen nyt viidettä vuotta. Minulle lääkärinä ja LSV:n hallituksen jäsenenä tärkeää on tasa-arvo, terveys ja hyvinvointi, niin Suomessa kuin maailmalla sekä tulevaisuudessa yhä ajankohtaisemmiksi nousevat ympäristökysymykset osana ihmisten terveyttä. Hallitustoimen lisäksi olenkin vastannut LSV:n ympäristöön liittyvistä kysymyksistä.

Matti Parry

Olen helsinkiläinen lääkäri ja kiinnostunut terveydestä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Työskentelin viime vuodet kansanterveyden parissa maailman terveysjärjestöllä (WHO) ja nyt olen palannut klinikkaan lastentautien erikoistuvana lääkärinä. LSV:ssä olen ollut mukana opiskeluajoista lähtien ja keskittynyt enimmäkseen kehitysyhteistyöhön ja terveyspolitiikkaan.

Anneli Milén

Osaamisalueitani ovat terveyspolitiikka, globaali terveys ja kehitysyhteistyö. Niiden äärellä olen työskennellyt parissa kymmenessä maassa, kansainvälisissä järjestöissä ja viimeksi Tampereen yliopistossa Global Health and Development professorina. Nyt 64-vuotiaana iloitsen myös mummon roolista eläkkeellä.

Irina Holma

Olen psykiatrian erikoislääkäri, LT, toimin psykiatrina HUS:ssa ja yksityislääkärinä Aavassa ja tutkijana myös muutamissa poikkitieteellisissä tutkimusprojekteissa. LSV:n jäsen olen ollut pari vuotta, hallituksessa olen nyt ensimmäistä vuotta. LSV:n toiminnassa keskityn ydinaseiden vastaiseen toimintaan ja ylipäätään rauhantyöhön.

Najma Yusuf Mohamed

Olen lääketieteen kuudennen vuoden opiskelija, eli lähes valmis lääkäri, jolla on pitkä historia Suomi-Somalia seuran jäsenenä ja nyt uutena puheenjohtajana. Edustan myös tuoretta somalitaustaisten lääkäreiden järjestöä, joka koostuu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoista sekä valmistuneista kollegoista. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten auttamisesta sekä paikallisesti että globaalisti. Toivon, että LSV:n jäsenenä pääsen oppimaan lisää tavoista vaikuttaa kansainvälisiin terveyskysymyksiin tulevaisuudessa.

Tuuli Rämö

Olen 28-vuotias lääketieteen kandidaatti. Opiskelen Helsingin yliopistossa. Olen ensimmäistä kautta LSV:n hallituksessa. Vastuualueeni LSV:ssä on tiedotus.