Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Tänä vuonna Työpäivä maailmalle -kampanjan teema on ‘Oikeus terveyteen – koko maailmassa’. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) edistää laadukkaiden terveyspalveluiden saatavuutta Somaliassa. Kerätyt varat käytetään lyhentämättömänä terveysalan kehitys­yhteistyö­hankkeidemme hyväksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 3: “Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille”.

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, jolla tarkoitetaan jokaisen ihmisen oikeutta nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. Maailmassa vallitsevat kuitenkin suuret terveyserot — ihmisillä ei ole yhtäläistä oikeutta terveydenhuoltoon.

Terveyserot näkyvät hyvin konkreettisesti: köyhimmissä maissa kuollaan keskimäärin 34 vuotta nuorempina kuin vauraissa maissa. Epätasa-arvo terveydessä vaikuttaa monin tavoin köyhissä maissa asuviin ihmisiin ja yhteisöihin. Sairastuminen vaikeuttaa työntekoa ja mahdollisuuksia oman ja läheisten hyvinvoinnin parantamiseen. Terveyspalveluiden kustannukset ovat jo kuormittuneiden perheiden ja yhteiskuntien harteilla.  

LSV rakentaa kansanterveysmalleja

LSV:n kehitysyhteistyössä pyrimme kaventamaan globaaleja terveyseroja tuomalla laadukkaita terveyspalveluita mahdollisimman monen saataville. Rakennamme läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten, terveysjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa kestäviä kansanterveysmalleja köyhimmissä maissa.

Vapaaehtoiset lääkärimme ja muut terveysalan vapaaehtoisemme (sairaanhoitajat, laboratorioasiantuntijat jne.) tuovat suomalaista terveydenhuollon osaamista terveysongelmien ratkomiseen kumppanimaissamme.

Vuonna 2019 kumppanimaamme on Somalia, joissa konfliktien perintö vaikuttaa raskaasti terveyteen ja terveyspalveluiden saatavuuteen. Keskitymme edistämään kaikkein haavoittuvimpien ryhmien oikeutta terveyteen – mielenterveyspalveluiden kehittämiseen ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyyn sekä hoidon saatavuuden parantamiseen. 

Oikeus tuberkuloosi­hoitoon Somaliassa

”Ennen hoidon aloittamista olin jatkuvasti väsynyt, enkä jaksanut tehdä mitään. Nyt tunnen olevani terveempi ja olen iloinen. Koko elämäni on muuttunut.

Asha, Hargeisan tuberkuloosiklinikan asiakas

Tuberkuloosi on tiiviisti yhteydessä köyhyyteen — 95 % tuberkuloosin aiheuttamista kuolemista on köyhimmissä maissa. Tuberkuloosi on yleinen ja tappava tauti Somaliassa. Maan terveysjärjestelmä on konfliktin jäljiltä heikko, ja vain alle 40 % kaikista tuberkuloosia sairastavista saa hoitoa. Terveyspalveluiden huonon saatavuuden ja laadun vuoksi tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen tuberkuloosi leviää Somaliassa huolestuttavaa vauhtia.

LSV kehittää Somalian tuberkuloosipalveluita erityisesti koulutuksella. Kehitämme maassa tuberkuloosin ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa. Hoitoa tarjotaan paitsi klinikoilla, niin myös yhteisöissä, vankiloissa sekä maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä. LSV:n tukema potilasfoorumi lisää tietoisuutta tuberkuloosia sairastavien oikeuksista ja taistelee taudin stigmaa vastaan.

Lue lisää LSV:n tuberkuloosityöstä Somaliassa

Oikeus mielen­terveyshoitoon Somaliassa

LSV:n mielenterveyshanke toimii Pohjois-Somaliassa, Somalimaan alueella. Mielenterveyden ongelmilla on vahva stigma Somalimaan alueella, jossa on WHO:n mukaan koko maailman raskaimpia mielenterveysongelmien taakkoja. Jopa joka kolmas somalimaalainen kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvin heikko. Somalimaassa on noin 3.8 miljoonaa asukasta ja vain kolme psykiatria (vrt. Suomessa on yli tuhat psykiatria).

LSV:n ihmisoikeusperustaisessa mielenterveystyössä Somalimaassa kehitetään yhteisöissä toimivia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja nujerretaan mielenterveyden aiheuttamaa stigmaa ja syrjintää. Lisäksi tuetaan Somalimaan terveysministeriötä maan mielenterveyspalveluiden koordinoinnissa ja kehittämisessä.

Lue lisää LSV:n mielenterveystyöstä Somaliassa