TPM 2018 tausta TPM 2018 tausta

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry


Polaroid-kuva

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestö. LSV:n tavoitteena on edistää lääkärikunnan valveutuneisuutta ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä sekä omalla toiminnallaan edistää turvallista elinympäristöä, tasa-arvoa ja rauhaa. Järjestön tärkeimpiä toiminta-alueita ovat rauhantyö, terveyspolitiikka ja kehitysyhteistyö. Kotimaassa LSV pyrkii edistämään paperittomien henkilöiden terveyspalvelujen saantia sekä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun terveydenhuollon tasa-arvosta. LSV on osa Nobelin rauhanpalkinnon saanutta ICAN-verkostoa.

Vuonna 1982 perustettuun järjestöön kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa.

LSV koordinoi Suomen ulkoasiainministeriön tukemia terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita, joita paikalliset kumppaniorganisaatiot toteuttavat. Hankkeissa hyödynnetään suomalaisten lääkäreiden asiantuntemusta ja ne perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon pureutuen kohdemaan keskeisimpiin terveysongelmiin.

LSV:n lääkärit tekevät vuosittain kuukausien edestä vapaaehtoistyötä kehitysyhteistyöhankkeiden parissa. Ulkoasiainministeriö rahoittaa hankkeista 85 % ja loput 15 % katetaan vapaaehtoistyöllä ja yksityisin keräysvaroin.

Lue lisää työstämme, liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan: www.lsv.fi