TPM 2018 tausta TPM 2018 tausta

Kampanjakummit

Työpäivä maailmalle -kampanjaan osallistuu joukko tuttuja kasvoja. Kampanjakummeihin ja heidän viesteihinsä voit tutustua alla. Tartu haasteeseen ja lahjoita – tehdään yhdessä inhimillisempi maailma!


Joulukuun 2018 kampanjakummi
Laura Albrecht

Minulla on kunnia olla joulukuun kummina Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön Työpäivä maailmalle -kampanjassa. Erityisesti sydäntäni lähellä on kampanjan kohteena olevat vammaiset lapset. Itselläni on kehitysvammainen sisko, ja on ilo nähdä kuinka hän on onnellinen mahdollisuudestaan opiskella ja työskennellä; asioita, joihin Suomessa suhtautuu itsestäänselvyyksinä. Näin ei ole kuitenkaan kaikkialla maailmassa, esimerkiksi Nepalissa aistivammat leimaavat ihmisen ja johtavat syrjäytymiseen ja eristämiseen yhteisöstä.

Tänä vuonna teemaksi onkin valittu Nepalin näkö- ja kuulovammaisten lasten kuntoutus ja kouluun pääsy. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä, seuloa aistivammaisia lapsia, parantaa hoidettavissa olevia sairauksia sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin.

Haluan omalta osaltani olla tukemassa nepalilaisia lapsia. Käytä sinäkin mahdollisuus hyväksesi ja lahjoita työpäiväsi maailmalle!

Laura Albrecht, akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri

valokuva


Loka-marraskuun TPM-kumminamme on tohtorikoulutettava, puheterapeutti Jasmin Alian:

Sain kunnian toimia LSV (Lääkärin sosiaalinen vastuu) -järjestön Työpäivä maailmalle -kampanjan loka-marraskuun kummina. Koulutukseltani olen puheterapeutti, joka työstää väitöskirjaansa, mutta tekee myös kuntoutustyötä lasten ja nuorten kanssa. Koenkin LSV:n työn Nepalissa kuulo- ja näkövammaisten lasten kanssa erittäin tärkeäksi. Toisin kuin meillä täällä Suomessa, Nepalissa kuuloa ja näköä ei seulota rutiininomaisesti ja lapsen kuulo- ja näkövammoihin liittyy edelleen vahva stigma. Näillä lapsilla onkin suuri riski syrjäytyä ja jäädä ilman koulutusta. LSV:n tärkeän työn tavoitteena onkin puuttua näihin haasteisiin.

Jokaisella meistä, niin lapsella kuin aikuisellakin, on halu ja oikeus olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ilmaista mielipiteensä, oppia uutta ja olla aktiivisena toimijana omassa yhteisössämme. Kieli, oli se sitten tuotettu puheen keinoin, viittomin tai vaikkapa kuvien avulla, on avain näihin toimintoihin. Kuulo- ja näkövammat voivat kuitenkin huomattavasti vaikeuttaa sekä kielen kehitystä että muiden kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Tämän vuoksi kuulo- ja näkövammojen mahdollisimman varhainen seulonta sekä hoidon ja kuntoutuksen aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat ensiarvoisen tärkeitä toimia, jotta myös mahdollisia myöhempiä ongelmia kielessä, kommunikaatiossa, vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa suhteissa ja oppimisessa voidaan ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. Koska perheen ja lähiyhteisön tuki on tärkeässä roolissa myös kuulo- ja näkövammaisten lasten kehityksen tukemisessa, on myös tietoisuuden lisääminen erittäin tärkeä tavoite.

Onkin hienoa seurata LSV:n tärkeätä työtä Nepalissa. Mutta myös sinä voit auttaa. Lahjoita sinäkin Työpäiväsi maailmalle!

Jasmin Alian, tohtorikoulutettava, puheterapeutti

valokuva


Syyskuun 2018 kampanjakummi
Eveliina Nousiainen

”Pienikin teko on parempi kuin suurin aie”
— John Burroughs

Minulla on ilo ja kunnia toimia LSV:n Työpäivä maailmalle -kampanjan syyskuun kummina. Olen juuri aloittanut viidennen vuoden lääkäriopintoni naistentautien ja lastentautien parissa, ja päässyt sekä tutustumaan että osallistumaan neuvolatoimintaan Suomessa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalainen terveydenhuolto on yksi maailman parhaista laatunsa ja saatavuutensa perusteella. Suomessa neuvolatarkastuksia tehdään kaikkiaan 9 kertaa ennen yhden vuoden ikää ja ikävuosien 1 - 6 välillä on vielä 6 tarkastusta. Jokaisella kerralla kiinnitetään huomiota lasten näköön ja kuuloon, ja tarvittaessa lapset lähetetään jatkotutkimuksiin, toimenpiteisiin ja kuntoutukseen. Apua saa aina lapsuudesta vanhuuteen. Tämä kaikki on itsestäänselvää suomalaisessa yhteiskunnassa.

Näin ei ole kuitenkaan kaikkialla maailmassa. Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikko. Lisäksi näkö- ja kuulovammaisuuteen liittyy yhteiskunnassa edelleen stigma ja nämä lapset jäävät usein ilman koulutusta, mikä lisää riskiä syrjäytyä yhteiskunnasta. LSV:n Nepalin erityislapsihanke kuulo- ja näkövammaisten lasten terveyden ja koulunkäynnin edistämiseksi tukee lasten kuulo- ja näkövammojen seulontaa. Vapaaehtoisia koulutetaan tunnistamaan lasten kuulo- ja näköongelmia. Korjattavissa olevat ongelmat pyritään hoitamaan ja kuntoutuksen tarpeessa olevat lapset kuntouttamaan. Tarkoituksena on varmistaa näiden lasten mahdollisuus koulunkäyntiin. Yhteistyössä hankkeessa toimii nepalilainen kansalaisjärjestö B.P. Eye Foundation.

Itse olen osallistunut kehitysyhteistyöhön toimimalla vapaaehtoistyöntekijänä ulkomailla ja olemalla järjestöaktiivina kotimaassa. Toivon myös tulevaisuudessa lähteväni uudestaan vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja matkustavani ympäri maailmaa. Nepalissa lapset toivovat pääsevänsä kouluun. LSV:n Nepalin erityislapsihanke tekee mielestäni ensiarvoista työtä nepalilaisten lasten parissa ja laadukasta kehitysyhteistyötä, lisäten ihmisten mahdollisuuksia itse kohentaa elinolojaan ja muuttaa yhteiskuntaansa oikeudenmukaisemmaksi.

Opiskelijana minusta on inspiroivaa nähdä ja tavata ihmisiä, jotka tekevät työtä kaikista vähäosaisimpien hyväksi. Koen suurta iloa, että tulevassa ammatissani pystyn auttamaan ihmisiä myös kansainvälisesti. Minusta on hienoa, että Työpäivä maailmalle -kampanjan kautta voin tehdä työpäivän nepalilaisten lasten hyväksi ihan täällä Suomessa. Näin pystyn omalta osaltani vaikuttamaan terveydellisiin epäkohtiin ja eriarvoisuuteen maailmalla.

Lähde sinäkin mukaan ja lahjoita Työpäiväsi maailmalle!

Eveliina Nousiainen, lääketieteen opiskelija, Turun Yliopisto

valokuva


Elokuun 2018 kampanjakummi
Eeva Nikkola

Sain kunniatehtävän olla LSV:n Työpäivä maailmalle -kampanjan elokuun kummi.

Tätä kirjoittaessani vietän kesälomaa työstä, josta pidän ja johon päästäkseni olen opiskellut monta vuotta. Istun laiturilla katsellen kesäistä merimaisemaa sekä kuunnellen aaltojen liplatusta ja tuulen suhinaa.

Edeltävän kappaleen asiat tuntuvat minusta usein itsestään selvyyksiltä, vaikka eivät sitä tietenkään ole. Ne ovat monen kuulo- ja näkövammaisen ulottumattomissa, etenkin maissa, missä kaikki eivät pääse hoitoon ja missä aistivammat leimaavat ihmisen ja johtavat syrjäytymiseen ja eristämiseen yhteisöstä.

LSV:n Nepalin kummilapsihanke tukee kuulo- ja näkövammaisten lasten mahdollisuuksia käydä koulua. Hankkeen avulla pyritään entistä paremmin tunnistamaan kuulon tai näön ongelmista kärsivät lapset. Lisäksi päämääränä on varhainen hoitoonohjaus ja hoidettavissa olevien sairauksien parantaminen sekä tietoisuuden lisääminen väestössä turhan leimaamisen vähentämiseksi. Näitä tavoitteita toteutetaan kouluttamalla paikallisia vapaaehtoisia sekä järjestämällä silmä- ja korvaleirejä, joissa pienimmät vaivat voidaan hoitaa nopeasti ja isompaa hoitoa vaativat lähetetään eteenpäin sairaaloihin. Hanke on kaksivuotinen ja sillä on myös Suomen ulkoasiainministeriön rahoitus.

Minä haaveilen siitä, että pääsen vielä joskus matkustamaan Nepaliin. Moni nepalilainen lapsi haaveilee varmasti terveydestä ja opiskelusta. Haluan omalta osaltani auttaa nepalilaisia lapsia toteuttamaan omia unelmiaan.

Lahjoita sinäkin työpäivä maailmalle!

Eeva Nikkola, lastentautien erikoislääkäri, HYKS

valokuva


Heinäkuun 2018 kampanjakummi
Hilma Tölli

Nepal - Sympaattiset, ystävälliset ja sisukkaat ihmiset. Kauniit maisemat. Vuoret. Monenkirjavat väri- ja äänimaailmat.

Nepal on yksi maailman köyhimmistä ja kehittymättömimmistä maista. Lääkärin Sosiaalinen vastuu- järjestö (LSV) kampanjoi tänä vuonna Nepalin kuulo- ja näkövammaisten lasten puolesta. Nepalissa vammaisuuteen liittyy edelleen vahvaa häpeää ja uskomuksia. Vamma tai sairaus voi johtaa lapsen yhteisön ulkopuolelle sulkemiseen ja vamman vuoksi lapsella ei ole mahdollisuutta koulutukseen. Koulutuksella voidaan vähentää syrjäytymistä sekä eriarvoisuutta. LSV:n erityislapsihankkeen tavoitteena on lisätä paikallista tietoisuutta kuulon ja näön terveydestä sekä edistää 3-8 vuotiaiden kuulo- ja näkövammaisten lasten tasavertaista mahdollisuutta koulunkäyntiin.

Olen iloinen ja kiitollinen saadessani olla Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) Työpäivä maailmalle kampanjan- heinäkuun kummi. Sain keväällä 2015 mahdollisuuden toimia fysioterapeuttina vapaaehtoistyöntekijänä Kathmandun laaksossa sijaitsevassa näkö- ja kuulovammaisten lasten kuntoutussairaalassa CHEERS:ssä. CHEERS on yksi erityislapsihankkeen yhteistyö- ja kehittämiskohteista. Kuntoutussairaalan tarkoituksena on valmistaa näkö- ja kuulovammaisia lapsia kouluun. Pääosa lapsista tuli pitkäaikaiselle kuntoutusjaksolle syrjäseuduilta, osa lapsista osallistui ohjattuun ohjelmaan päiväseltään. Lapsia kuntoutusjaksolla oli tuolloin yhteensä 11, joista nuorin iältään 4-vuotias. Opetuksesta vastasivat kaksi ohjaajaa. Keittiössä työskentelevät ja lähiseudulla asuvien lasten vanhemmat olivat usein myös mukana päivittäin tapahtuvassa ohjelmassa. Ympärivuorokautisena lasten huoltajana ohjatun ajan ulkopuolella toimi lapsista hyvää huolta pitävä jo iäkkäämpi nainen. Kuntoutussairaalassa oli mahdollisuus tarvittaessa myös mm. fysioterapian, puheterapian ja lääkärin palveluihin.

Lasten päiväohjelma koostui pääosin päivittäin toistuvista yhteisistä säännöllisistä rutiineista, erikokoisissa ryhmissä toteutetuista leikki- ja opetustuokioista sekä vapaasta leikistä. Pistekirjoitus, leikit, uusiin asioihin tutustuminen ja niiden opettelu, musiikkituokiot sekä säännöllinen ruokailu olivat lapsille mieluista ohjelmaa. Ilmapiiri kuntoutussairaalassa oli myönteinen ja lapset olivat tyytyväisen oloisia.

Hanke toimii merkityksellisen aiheen parissa. Sen kohteena ovat vammansa vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Mieleeni nousee CHEERS:ssä työskentelyaikanani kuntoutuksessa ollut näkövammainen lapsi. Lasta oli kotona pidetty vamman vuoksi eristettynä ja olosuhteet olivat muutoinkin hyvin puutteelliset. Oli ilo nähdä, miten lapsi kuntoutusjaksolle tultuaan alkoi hiljalleen päivien edetessä ryhmäytymään ja eristäytymisen sijaan hakeutui herkemmin toisten lasten luo sekä aikuisten syliin. Erityisesti musiikki ja rumpujen soitto oli tälle lapselle luontevaa.

LSV:n hanke tukee Nepalin näkö- ja kuulovammaisten lasten koulutusmahdollisuuksien edistämistä monipuolisesti. Kuntoutussairaalan toiminnan edistämisen lisäksi se lisää tietoutta näön ja kuulon terveydestä, kouluttaa paikallista väestöä sekä ammattikuntaa tunnistamaan syrjäisillä seuduilla asuvia lapsia näkövammojen seulomiseksi sekä järjestää silmä- sekä korvaleirejä näkö- ja kuulovammojen diagnosointia, pieniä hoitotoimenpiteitä sekä jatkoseulontoja varten. Hankkeen nepalilaisena kumppanina toimii CHEERS-sairaalaa ylläpitävä kansalaisjärjestö B.P. Eye Foundation.

Olet lämpimästi tervetullut Nepalin lasten tasa-arvoista mahdollisuutta koulutuksen ja terveyden edistämiseen. Työpäivä maailmalle- projektin kautta annettu tuki ja lahjoitukset menevät luotettavasti perille suoraan kuulo- ja näkövammaisten lasten hyväksi. Pidetään huolta Nepalin lapsista - yhdessä olemme enemmän!

Hilma Tölli, fysioterapeutti ja näkövammaisten liikkumistaidon ohjaaja, Helsinki

valokuva


LSV:n kesäkuun Työpäivä Maailmalle-kampanjakummi on Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti

Ystävät,
on kunnia olla kuukauden kummina Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön Työpäivä maailmalle -kampanjassa. Erityistä merkitystä minulle henkilökohtaisesti on kohteena oleva Nepal ja nepalilaiset lapset. Minulla on ollut onni käydä muutaman kerran tuossa kauniissa, historialtaan ja kulttuuriltaan rikkaassa, mutta monessa muussa suhteessa vasta kehittymässä olevassa maassa. Nepalilaiset ovat ystävällisiä ja hyvin vieraanvaraisia. He katsovat vastoinkäymisistään ja ongelmistaan huolimatta eteenpäin ja haluavat oppia ja yrittää.

Nepalissa, niin kuin liian monessa muussakin maassa, aistivammaisilla lapsilla on suuri riski jäädä ilman koulutusta. Tämä johtaa helposti sellaisien mahdollisuuksien ovien sulkeutumiseen, joihin aistivammalla ei olisi mitään vaikutusta. Voimme olla mukana ja tukemassa toimintaa, joka kohentaa näkö- ja kuulovammojen ehkäisyä, varhaista toteamista ja hoitoa.

Nepalin erityislapsihanke on kaksivuotinen pilotti, ja se aloitettiin köyhässä Barassa Etelä-Nepalissa tammikuussa 2017 yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestön, B. P. Eye Foundationin kanssa. Paikallisia vapaaehtoisia koulutetaan tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Seulonnoissa löydetyt havaitut ongelmat tutkitaan tarkemmin kuulo- ja näköongelmien diagnosoimiseksi. Onneksi isolla osalla seulonnoissa löydetyistä lapsista kuulon tai näön ongelmat ovat helposti hoidettavissa tai kuntoutettavissa. Hoidon ja kuntoutuksen avulla varmistetaan lasten mahdollisuus koulunkäyntiin.

Matti Rautalahti, Duodecimin pääsihteeri

valokuva


Huhtikuun 2018 kampanjakummi
Annikka Kalliokoski

Ystävä,

olen iloinen ja kiitollinen saadessani olla kuukauden kummina Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön Työpäivä maailmalle -kampanjassa. Sen tuotosta hyötyvät nepalilaiset lapset, ja Nepalilla on aina ollut erityinen paikka sydämessäni. Jo lapsena olin heikkona Mount Everestistä kertoviin tarinoihin, ja myöhemmin sain kummilapsen Pokharasta. Vuonna 2013 pääsin Nepaliin opiskellessani kansainvälistä terveydenhuoltoa. Kokemus teki nöyräksi, niin paljon on maailmassa tehtävää.

Kampanjan tarkoituksena on edesauttaa kuulo- ja näkövammaista lasten mahdollisuuksia käydä koulua. Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei seulota rutiiniomaisesti. Vammaisuuteen liittyy uskomuksia ja häpeäleima. Vaikka suurin osa nepalilaisista lapsista aloittaa koulunkäynnin, erityislapset ovat vaarassa syrjäytyä. Osa sekä silmä- että kuulovammoista olisi ennaltaehkäistävissä tai hoidettavissa, jos saisimme lisätyksi tietoisuutta niihin vaikuttavista tekijöistä.

Nepalin erityislapsihanke on kaksivuotinen pilotti, ja se aloitettiin köyhässä Barassa Etelä-Nepalissa tammikuussa 2017 yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestön, B. P. Eye Foundationin kanssa. Hankkeessa on ensin koulutettu paikallisia terveyssisaria, opettajia ja 8–10-luokkalaisia koululaisia tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Lapset tutkitaan ja hoidetaan, jos mahdollista. Kuulo- ja näkövammaiset lapset lähetetään erilliselle kuntoutusjaksolle. Kuntoutukseen osallistetaan koko perhe ja lapsen tuleva oma koulu. Jos pilotin tulokset osoittautuvat hyviksi, voi Nepalin hallitus laajentaa toimintaa muualle maahan.

valokuva

Työpäiväni kuluvat uusien lääkkeiden vaikutusten arviointiin. Meillä Suomessa on varaa käyttää hienoja hoitomuotoja, Nepalissa on puutetta aivan perusasioista. On hienoa, että voin tehdä työpäivän Nepalin lapsille. Tiedän, että rahat menevät Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön kanavoimana sinne, minne on tarkoitus.

Tule sinäkin mukaan auttamaan Nepalin lapsia!

Annikka Kalliokoski, ylilääkäri, STM

valokuva


Maaliskuun 2018 kampanjakummi
Saara Lehtiranta

"Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa”. Suomalaisessa terveydenhuollossa työskentelemme päivittäin sen puolesta, että jokainen Suomessa syntyvä lapsi saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat kuulla, nähdä ja kokea maailmaa. Meille kuulo- ja näköseulonnat ovat muiden kehitysseurantojen ohella itsestäänselvyys. Valitettavasti näin ei tietystikään ole kaikkialla.

Lääkärin sosiaalinen vastuu – järjestö kampanjoi tänä vuonna kuulo- ja näkövammaisten etelä-nepalilaisten lasten puolesta. Vammaisuuteen liittyy Nepalissa edelleen voimakkaita ennakkoluuloja, valitettavasti kuntouttamisen sijaan vammautuneet lapset monesti piilotetaan ja syrjäytetään yhteisöstä. Erityisen surullista on, että moni vamma olisi ennaltaehkäistävissä tai hoidettavissa, esimerkiksi rokottamalla tuhkarokkoa vastaan tai huolehtimalla riittävästä A-vitamiinin saannista.

Itseäni kiehtoo Työpäivä maailmalle -kampanjassa erityisesti se, että samalla kun työskentelen suomalaislasten terveyden eteen, voin kantaa pienen korren kekoon maailman terveyden puolesta. Jos työpäiväni mahdollistaa sen, että yksi nepalilainen lapsi näkee lukea vaikkapa maantiedonkirjasta Suomesta, on työpäiväni onnistunut.

Saara Lehtiranta, lastentauteihin erikoistuva lääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala

valokuva


Helmikuun 2018 kampanjakummi
Sini Skogberg

LSV (Lääkärin sosiaalinen vastuu) tekee tärkeää kehitysyhteistyötä ympäri maailmaa. Työpäivä maailmalle -projektin kautta juuri Sinä voit osallistua kehitysyhteistyöhön www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle -sivujen kautta. Tänä vuonna lahjoitukset käytetään nepalilaisten kuulo- ja näkövammaisten lasten kuntoutukseen. Oikean diagnoosin, hoidon ja kuntoutuksen myötä syrjäytymisen riski vältetään ja lapset pääsevät mukaan koulumaailmaan ja yhteiskuntaan.

Nepalissa monet lapset elävät köyhyydessä ja lastenkodeissa. Avun tarve on suuri. Ollessani vapaaehtoistyössä nepalilaisessa lastenkodissa jouduin valitettavasti todistamaan, että osan lastenkodeista tavoite oli tehdä bisnestä, ei parempaa tulevaisuutta lapsille. Niinpä on tärkeää tietää, että apu menee ilman ylimääräisiä välikäsiä perille. Työpäivä maailmalle -projektin kautta lahjoitukset menevät varmasti suoraan kuulo- ja näkövammaisten lasten avuksi.

Lähde siis mukaan lahjoittamaan Työpäiväsi maailmalle!

Sini Skogberg, lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri, HUS

valokuva


Tammikuun 2018 kampanjakummi
Otto Helve

Suomeen on vuoden 2015 aikana ja sen jälkeen hakeutunut totuttua selvästi suurempi määrä turvapaikanhakijoita. Vaikka tulijamäärä on taas pienentynyt on muutos näkynyt yhteiskuntamme kaikilla alueilla, kuitenkin erityisen selvästi terveydenhuollossa.

Me lääkärit kohtaamme työssämme ihmisiä vauvoista vaareihin, niin hyvä- kuin kaikkein vähäosaisimpia. Olemme työmme vuoksi etulinjassa huomaamassa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Eri lääkärijärjestöt ovatkin tuoneet esille huolensa turvapaikanhakijoiden ja myös paperittomien asemasta ja terveydenhuollosta Suomessa. Lisäksi monet kollegat ovat tiedustelleet mitä vähäosaisten eteen olisi tehtävissä, sekä meillä Suomessa että ulkomailla.

Lääkärin sosiaalinen vastuu järjestämä Työpäivä maailmalle -kampanja tarjoaa meille mahdollisuuden tuoda tukea terveydellisiin epäkohtiin siellä, missä niitä on todettu ja niiden korjaamiseen voidaan vaikuttaa.

Otto Helve, dosentti LT, lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkäri

valokuva