Tänä vuonna kampanjan teemaksi on valittu Nepalin erityislasten kuntoutus ja kouluunpääsy.

LSV tukee näkö- ja kuulovammaisten lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Nepalissa. Työpäivä maailmalle -kampanjan tuotto käytetään vuosittaisen teeman lisäksi kaikkien LSV:n terveysalan kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi.

Kerätyt varat käytetään lyhentämättömänä LSV:n koordinoimien kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi. Lahjoittamalla tuet LSV:n Nepalin erityislapsihankkeen lisäksi myös tuberkuloosista aiheutuvien kuolemien ehkäisyä Somaliassa. Suomen ulkoasiainministeriö rahoittaa hankkeista 85 %, ja loput 15 % katetaan vapaaehtoistyöllä ja yksityisin keräysvaroin. Vuonna 2018 Työpäivä maailmalle -kampanjan keräystavoite on LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuus, 40 000 euroa.

Polaroid-kuva

Erityislasten kuntouttaminen koulutielle on arvokasta yhteiskunnallista työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi

Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikko. Vammaisuuteen liittyy edelleen suuri stigma ja vaikka suurin osa nepalilaisista lapsista aloittaa koulunkäynnin, näkö- ja kuulovammaiset lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja ovat suuressa syrjäytymisvaarassa. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista vain 1,5% pääsee peruskouluun, tilastollisesti varhaiskasvatuksen piirissä erityislapsia ei ole lainkaan.

LSV:n erityislapsihankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran piirikunnassa Etelä-Nepalissa.

LSV haastaa sinut osallistumaan vuoden 2018 Työpäivä maailmalle -kampanjaan. Pääsy kuntoutuspalveluiden pariin on yksi keskeisimpiä kuulo- ja näkövammaisten lasten koulunkäynnin edellytyksiä. Tartu haasteeseen ja auta sinäkin tänään erityislapset koulutielle Nepalissa!