Testamentin tekeminen

Testamentin voi tehdä itse. Sen laadinnassa on kuitenkin hyvä käyttää asiantuntijaa, koska testamentin tulee täyttää asiakirjalta vaadittavat muotomääräykset. Asiantuntijoita ovat lakimiehet. Kauttamme saa edullisesti lakimiespalvelut niin halutessaan, jolloin testamentin teon hinnaksi tulee 100e. Sivun alaosasta löytyy kaksi testamenttimallipohjaa joita voi käyttää.

Testamentin teko-oikeus

 • Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu tekemään testamentin.
 • Testamentin tekijältä vaaditaan riittävää tervejärkisyyttä, sillä testamentin tekohetkellä ratkaisevassa asemassa on testamentin tekijän henkinen tila.
 • Testamentti on aina tehtävä henkilökohtaisesti eikä kukaan voi valtuuttaa toista tekemään testamenttia puolestaan.
 • Testamentti tulee tehdä tarkan harkinnan jälkeen, sillä siitä ilmenee yksiselitteisesti viimeisen tahdon määrittely. Tekijään ei saa kohdistua ulkopuolista painostusta.
 • Testamentin voi saada hyväkseen vain joko ihminen tai oikeushenkilö, kuten yhdistys tai säätiö.

Muotovaatimuksia

 • Testamentin täytyy olla kirjallinen, se tulee allekirjoittaa ja oikeaksi todistaa.
 • Testamentin voi kirjoittaa itse tai joku muu.
 • Testamentin teksti voi olla toisen kirjoittamaa, mutta allekirjoituksen tulee olla testamenttaajan itsensä tekemä.
 • Päiväys on välttämätön.
 • Allekirjoitettu testamentti säilytetään huolellisesti esim. pankissa.

Todistajat

 • Vähintään kaksi, jotka samanaikaisesti paikalla ollessaan todistavat tekijän allekirjoituksen oikeaksi.
 • 15 vuotta täyttänyt
 • Ymmärtää, mitä testamentin tekeminen tarkoittaa.
 • Pystyy arvioimaan testamentin tekijän henkistä tilaa.
 • Ei saa olla lähisukulainen.
 • Ei voi olla henkilö, joka itse tai jonka lähisukulainen hyötyy testamentista.

Mallitestamenttipohjia

Testamentti itselle ja aviopuolisolle

Testamentti itselle

Lisätietoja testamentin tekemisestä saa ottamalla yhteyttä toimistoomme.