Sidonnaisuudet

Tälle sivulle on koottu tiedot LSV:n institutionaalisista ja hallituksen jäsenten henkilökohtaisista sidonnaisuuksista. Hallituksen jäsenten osalta tiedot on ilmoitettu ilmoituspäivää edeltäneen kolmen vuoden ajalta.

LSV:n rahoitus

2016 (€)*
Jäsenmaksut 37,000
Julkiset avustukset 659,000
Lahjoitukset (Työpäivä maailmalle -kampanja, muut) 52,500
Muu varainhankinta (nettikauppa, seminaarien osallistumismaksut) 3,000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta (korkotuotot, osingot) 1,000
*perustuen vuoden 2016 talousarvioon

LSV:n vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös

 

LSV:n jäsenyydet ja edustukset muissa yhteisöissä

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
Health Action International (HAI)
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus (KEPA)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Suomi-Somalia Seura ry
Suomen Lääkäriliiton Kehitysyhteistyön Neuvottelukunta
Global Health -kurssin johtoryhmä
Global Clinic
Suomen Somalia-verkosto

 


2017 hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten sidonnaisuudet

Puheenjohtaja Kati Juva

Tiedot annettu 30.10.2016
Päätyö Erikoislääkäri (neurologia), HUS Psykiatriakeskus
Sivutyöt ja palkkiot Diakonissalaitos Hoiva / Leenankoti (johtava lääkäri), lääkärikeskus Diacor (itsenäinen ammatinharjoittaja), luentopalkkiota (potilasyhdistyksiltä, ammatillista järjestöiltä, kunnilta, yliopistolta), kirjoituspalkkioita (ammattilehdiltä, Kustannus Oy Duodecimilta), lausuntopalkkioita yksityishenkilöiltä (oikeustoimikelposuudesta)
Luottamustoimet IPPNW (International Council puheenjohtaja), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (valtuuskunta), Suomen Lääkäriliitto (eettinen neuvottelukunta), Vihreä liitto (puoluevaltuuskunta), Helsingin kaupunginvaltuusto (varavaltuutettu), Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta (varajäsen), Helsingin sote 2.jaosto (varapuheenjohtaja).
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Varapuheenjohtaja Merja Metsä-Heikkilä

Tiedot annettu 11.9.2016
Päätyö Itsenäinen ammatinharjoittaja, vastaanotto useissa eri lääkärikeskuksissa (Aava, Femeda, Kouvolan Lääkärikeskus).
Sivutyöt ja palkkiot Suomen Lääkärilehden lääkäritoimituksessa lääkäritoimittajana sekä Suomen Gynekologiyhdistyksen kehitysyhteistyöpienryhmän vetäjänä
Luottamustoimet ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa ei ole

Toiminnanjohtaja Salla Nazarenko

Tiedot annettu 3.9.2016
Päätyö Toiminnanjohtaja, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (11/2014-)
Sivutyöt ja palkkiot Kirja tyttöjen ympärileikkauksesta yhdessä valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa; kolumni sanomalehti Karjalan Heilissä ja satunnaiset kirjoitus- ja luennointityöt (Helsingin yliopisto ymv)
Luottamustoimet  Kehitys-lehden toimituskuntatyöskentely
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  –
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  –

Miira Pettersson

Tiedot annettu  11.10.2016
Päätyö LT, Erikoistuva lääkäri,  HYKS Naistenklinikka
Sivutyöt ja palkkiot  –
Luottamustoimet Suomen Gynekologiyhdistyksen kehitysyhteistyöpienryhmän jäsen, Diabetic Pregnancy Study Groupin (EASD:n alajaos) Associate Member
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Tutkimusapurahat: Maud Kuistilan Muistosäätiö, Helsingin yliopiston tiedesäätiö, Etelä-Karjalan Lääkäriseura, Viipurin Tuberkuloosisäätiö, Suomen Lääketieteen säätiö, Paulon säätiö, Diabetestutkimussäätiö ja Synnytysten- ja naistentautien tutkimussäätiö

Heli Salmi

Tiedot annettu 17.8.2016
Päätyö Erikoistuva lääkäri, HUS ATeK
Sivutyöt ja palkkiot Tutkija, HUS LaNu ja HUS Akuutti
Luottamustoimet
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Apurahat: Lastentautien tutkimussaäätiö, Etelä-Karjalan Lääkäriseura, Helsingin yliopisto, Suomen Lääketieteen Säätiö

Antti Junkkari

Tiedot annettu 11.09.2016
Päätyö Tohtoriopiskelija, Itä-Suomen yliopisto
Sivutyöt ja palkkiot Henkilökohtaisia apurahoja: Suomen Kulttuurirahasto, Maire Taposen Säätiö.
Luottamustoimet Itä-Suomen ylioppilaskunta (ISYY) edustaja 2016-2018, Suomen Medisiinariliitto (SML), ylioppilaskuntavaliokunnan puheenjohtaja 2016-2017
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  Osallistunut Orionin koulutustapahtumaan v. 2016 (Tuohilampiseminaari).

Emma Lommi

Tiedot annettu 17.10.2016
Päätyö Erikoistuva lääkäri Kymenlaakson keskussairaala
Sivutyöt ja palkkiot Tutkijana THL:n ja SYKE:n yhteisessä projektissa
Luottamustoimet  Institute for Indian mother and Child (IIMC) Finland ry:n yksi Suomen vastaavista
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Elina Seppälä

Tiedot annettu 5.1.2017
Päätyö LL, tohtoriopiskelija, maisteriopiskelija (Master’s Degree Programme in Health Sciences/ International Health)
Sivutyöt ja palkkiot Terveyskeskuslääkäri, Kauhajoen terveyskeskus
Luottamustoimet –
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä –
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Tutkimusapurahat: Sigrid Juseliuksen säätiö, Korvatautien tutkimussäätiö, Tampereen kaupunki; AbbVien kustantama psoriaasiaiheinen koulutusmatka Kööpenhaminaan v. 2014

Line Kurki

Tiedot annettu 16.1.2017
Päätyö Opiskelija
Sivutyöt ja palkkiot –
Luottamustoimet S.U.L.L.E.-projektivirkailija (FiMSIC Helsinki)
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä –
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Apurahat antropologian opintoihin: Carl-Johan von Troils minnesfond, Svenska studiefonden, Sophie von Julins stiftelse, Fanny Palménin rahasto, Suomen Aatelisliitto r.y.

Varajäsenet

Topi Turunen

Tiedot annettu 17.1 2017
Päätyö vastuulääkäri, Doctagon Ab
Sivutyöt ja palkkiot vieraileva tutkija (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), luentopalkkioita (Helsingin yliopisto, Tribhuvan University)
Luottamustoimet
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä –
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa –

Juha-Pekka Turunen

Tiedot annettu  4.10.2016
Päätyö  Koulutuspäällikkö Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Sivutyöt ja palkkiot  Hallituksen puheenjohtaja Pro Medico, Hallituksen jäsen Taitoni Oy
Luottamustoimet ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä Multipat Oy:n osakkeita
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa ei okle