Sidonnaisuudet

Tälle sivulle on koottu tiedot LSV:n institutionaalisista ja hallituksen jäsenten henkilökohtaisista sidonnaisuuksista. Hallituksen jäsenten osalta tiedot on ilmoitettu ilmoituspäivää edeltäneen kolmen vuoden ajalta.

 LSV:n rahoitus

Tilikauden tuotot 2017 (€)
Kotimaiset ja ulkomaiset avustukset 835,095
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 27,741
Jäsenmaksut 41,626
Lahjoitukset (Työpäivä maailmalle -kampanja, OmaKapua-kampanja, muut lahjoitukset) 58,806
Muu varainhankinta (verkkokauppa, osallistumismaksut)  3,914
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot (valuuttakurssituotot)  6,140
Tilikauden tuotot yhteensä  973,322

 

 

LSV:n jäsenyydet ja edustukset muissa yhteisöissä

Fingo ry – Globaalin oikeudenmukaisuuden kattojärjestö
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
Health Action International (HAI)
Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyystoimikunta
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Suomen Lääkäriliiton Kehitysyhteistyön Neuvottelukunta
Global Health -kurssin johtoryhmä
Global Clinic
Suomen Somalia-verkosto
Somalia NGO Consortium
International NGO Safety Organisation Somalia (INSO Somalia)

 


2019 hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten sidonnaisuudet

Puheenjohtaja Line Kurki

Tiedot annettu 11.12.2018
Päätyö Opiskelija
Sivutyöt ja palkkkiot Hyvinkään sairaalan päivystys
Luottamustoimet  ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa Apurahat antropologian opintoihin: Carl-Johan von Troils minnesfond, Svenska studiefonden, Sophie von Julins stiftelse, Fanny Palménin rahasto, Suomen Aatelisliitto r.y.

Varapuheenjohtaja Immi Kormi

Tiedot annettu 25.1.2019
Päätyö Erikoistuva lääkäri/ Länsi-Pohja Mehiläinen, 11.2.2019 alkaen myös Espoon kaupunki
Sivutyöt ja palkkiot: luentopalkkioita (mm Lain kesäyliopisto, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia)
Luottamustoimet Ei muita luottamustoimia
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä Ei omistuksia
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  –

Toiminnanjohtaja Mariko Sato

Tiedot annettu 24.1.2019
Päätyö Toiminnanjohtaja, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (26/1/2019-)
Sivutyöt ja palkkiot –
Luottamustoimet –
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä –
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  –

Kati Juva

Tiedot annettu 30.10.2016
Päätyö Erikoislääkäri (neurologia), HUS Psykiatriakeskus
Sivutyöt ja palkkiot Diakonissalaitos Hoiva / Leenankoti (johtava lääkäri), lääkärikeskus Diacor (itsenäinen ammatinharjoittaja), luentopalkkiota (potilasyhdistyksiltä, ammatillista järjestöiltä, kunnilta, yliopistolta), kirjoituspalkkioita (ammattilehdiltä, Kustannus Oy Duodecimilta), lausuntopalkkioita yksityishenkilöiltä (oikeustoimikelposuudesta)
Luottamustoimet IPPNW (International Council puheenjohtaja), ICAN Finland -verkosto (koordinaattori), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (valtuuskunta), Helsingin kaupunginvaltuusto, Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta, Helsingin sote-jaosto (puheenjohtaja).
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Merja Metsä-Heikkilä

Tiedot annettu 11.9.2016
Päätyö Itsenäinen ammatinharjoittaja, vastaanotto useissa eri lääkärikeskuksissa (Aava, Femeda, Kouvolan Lääkärikeskus).
Sivutyöt ja palkkiot Suomen Lääkärilehden lääkäritoimituksessa lääkäritoimittajana sekä Suomen Gynekologiyhdistyksen kehitysyhteistyöpienryhmän vetäjänä
Luottamustoimet ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa ei ole

Anneli Milén

Tiedot annettu  11.12.2018
Päätyö Eläkkeellä. Globaaliterveyden emerita professori
Sivutyöt ja palkkiot   ei ole
Luottamustoimet Puheenjohtaja Yhdistävä lääketiede ry
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Heli Salmi

Tiedot annettu 24.1.2019
Päätyö erikoislääkäri (vs.), HUS, Uusi Lastensairaala, Anestesia- ja teho-osasto
Sivutyöt ja palkkiot erikoislääkäri (vs.), Eksote/ Etelä-Karjalan keskussairaala; tutkimusapurahoja mm. Lastentautien tutkimussäätiö, HUS ATeK, HUS Akuutti
Luottamustoimet jäsen, Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta (ei palkkiota); hall. jäsen As. Oy Läntinen Brahenkatu 8
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä Ei
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  Ei

Emma Lommi

Tiedot annettu 17.10.2016
Päätyö Erikoistuva lääkäri Kymenlaakson keskussairaala
Sivutyöt ja palkkiot Tutkijana THL:n ja SYKE:n yhteisessä projektissa
Luottamustoimet  Institute for Indian mother and Child (IIMC) Finland ry:n yksi Suomen vastaavista
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Matti Parry

Tiedot annettu 27.1.2018
Päätyö Erikoistuva lääkäri, Jorvin sairaala, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet
Sivutyöt ja palkkkiot Doctagon oy, vastaanottotoiminta
Luottamustoimet ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa ei ole

Tuuli Rämö

Tiedot annettu 25.1.2018
Päätyö Lääketieteen opiskelija, 3.vuosikurssi
Sivutyöt ja palkkiot ei ole
Luottamustoimet LKS Valtuuskunnan jäsen 2019
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa ei ole

Najma Yusuf Mohamed

Tiedot annettu 11.1.2018
Päätyö Olen lääketieteen opiskelija, 5. vuosikurssi
Sivutyöt ja palkkiot Lääkärin sijaisuuksia ja tulkkauksia satunnaisesti
Luottamustoimet  Somalitaustaisten yleis-ja hammaslääkäreiden yhdistyksen, SLY:n, varapuheenjohtaja.
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä Ei ole
Muut sidonnaisuudet Suomi-Somalia Seura ry jäsen

Irina Holma

Tiedot annettu 27.1.2018
Päätyö Osastolääkäri, HUS/HYKS, Geropsykiatrinen pkl, Neuro-, Gero-, Päihde-, Psykiatria linja
Sivutyöt ja palkkkiot Aava, erikoislääkäri, vastaanottotoiminta
Tutkimustyö LT/Väitellyt 2013 masennuksen aiheesta. Nykyinen tutkimustyö: Parissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Postdoc positiossa jatkuu mielialahäiriöiden tutkimus, uutena tutkimuksen alueina
psykoositutkimusta ja tietoisuustutkimusta.
Luottamustoimet Varaluottamusmies, HUS, Psykiatria, SLL pääkaupunkiseudun paikallisosaston
puheenjohtaja, Psykiatrian yhdistyksen filosofian jaoksen varapuheenjohtaja.
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa kirjoituspalkinto/kustannussopimus Minerva, lääketiedealan
tiedekirjasta