Sidonnaisuudet

Tälle sivulle on koottu tiedot LSV:n institutionaalisista ja hallituksen jäsenten henkilökohtaisista sidonnaisuuksista. Hallituksen jäsenten osalta tiedot on ilmoitettu ilmoituspäivää edeltäneen kolmen vuoden ajalta.

LSV:n rahoitus

2016 (€)*
Jäsenmaksut 37,000
Julkiset avustukset 659,000
Lahjoitukset (Työpäivä maailmalle -kampanja, muut) 52,500
Muu varainhankinta (nettikauppa, seminaarien osallistumismaksut) 3,000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta (korkotuotot, osingot) 1,000
*perustuen vuoden 2016 talousarvioon

LSV:n vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös

 

LSV:n jäsenyydet ja edustukset muissa yhteisöissä

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
Health Action International (HAI)
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus (KEPA)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Suomi-Somalia Seura ry
Suomen Lääkäriliiton Kehitysyhteistyön Neuvottelukunta
Global Health -kurssin johtoryhmä
Global Clinic
Suomen Somalia-verkosto

 


2018 hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten sidonnaisuudet

Puheenjohtaja Kati Juva

Tiedot annettu 30.10.2016
Päätyö Erikoislääkäri (neurologia), HUS Psykiatriakeskus
Sivutyöt ja palkkiot Diakonissalaitos Hoiva / Leenankoti (johtava lääkäri), lääkärikeskus Diacor (itsenäinen ammatinharjoittaja), luentopalkkiota (potilasyhdistyksiltä, ammatillista järjestöiltä, kunnilta, yliopistolta), kirjoituspalkkioita (ammattilehdiltä, Kustannus Oy Duodecimilta), lausuntopalkkioita yksityishenkilöiltä (oikeustoimikelposuudesta)
Luottamustoimet IPPNW (International Council puheenjohtaja), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (valtuuskunta), Suomen Lääkäriliitto (eettinen neuvottelukunta), Vihreä liitto (puoluevaltuuskunta), Helsingin kaupunginvaltuusto (varavaltuutettu), Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta (varajäsen), Helsingin sote 2.jaosto (varapuheenjohtaja).
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Varapuheenjohtaja Merja Metsä-Heikkilä

Tiedot annettu 11.9.2016
Päätyö Itsenäinen ammatinharjoittaja, vastaanotto useissa eri lääkärikeskuksissa (Aava, Femeda, Kouvolan Lääkärikeskus).
Sivutyöt ja palkkiot Suomen Lääkärilehden lääkäritoimituksessa lääkäritoimittajana sekä Suomen Gynekologiyhdistyksen kehitysyhteistyöpienryhmän vetäjänä
Luottamustoimet ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa ei ole

Toiminnanjohtaja Salla Nazarenko

Tiedot annettu 3.9.2016
Päätyö Toiminnanjohtaja, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (11/2014-)
Sivutyöt ja palkkiot Kirja tyttöjen ympärileikkauksesta yhdessä valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa; kolumni sanomalehti Karjalan Heilissä ja satunnaiset kirjoitus- ja luennointityöt (Helsingin yliopisto ymv)
Luottamustoimet  Kehitys-lehden toimituskuntatyöskentely
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa   ei ole

Anneli Milén

Tiedot annettu  15.1.2018
Päätyö Professori, Globaaliterveys ja -kehitys
Sivutyöt ja palkkiot   ei ole
Luottamustoimet Puheenjohtaja Integroitu lääketiede ry
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Heli Salmi

Tiedot annettu 17.8.2016
Päätyö Erikoistuva lääkäri, HUS ATeK
Sivutyöt ja palkkiot Tutkija, HUS LaNu ja HUS Akuutti
Luottamustoimet  ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Apurahat: Lastentautien tutkimussaäätiö, Etelä-Karjalan Lääkäriseura, Helsingin yliopisto, Suomen Lääketieteen Säätiö

Antti Junkkari

Tiedot annettu 11.09.2016
Päätyö Tohtoriopiskelija, Itä-Suomen yliopisto
Sivutyöt ja palkkiot Henkilökohtaisia apurahoja: Suomen Kulttuurirahasto, Maire Taposen Säätiö.
Luottamustoimet Itä-Suomen ylioppilaskunta (ISYY) edustaja 2016-2018, Suomen Medisiinariliitto (SML), ylioppilaskuntavaliokunnan puheenjohtaja 2016-2017
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  Osallistunut Orionin koulutustapahtumaan v. 2016 (Tuohilampiseminaari).

Emma Lommi

Tiedot annettu 17.10.2016
Päätyö Erikoistuva lääkäri Kymenlaakson keskussairaala
Sivutyöt ja palkkiot Tutkijana THL:n ja SYKE:n yhteisessä projektissa
Luottamustoimet  Institute for Indian mother and Child (IIMC) Finland ry:n yksi Suomen vastaavista
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa  ei ole

Elina Seppälä

Tiedot annettu 5.1.2017
Päätyö LL, tohtoriopiskelija, maisteriopiskelija (Master’s Degree Programme in Health Sciences/ International Health)
Sivutyöt ja palkkiot Terveyskeskuslääkäri, Kauhajoen terveyskeskus
Luottamustoimet  ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Tutkimusapurahat: Sigrid Juseliuksen säätiö, Korvatautien tutkimussäätiö, Tampereen kaupunki; AbbVien kustantama psoriaasiaiheinen koulutusmatka Kööpenhaminaan v. 2014

Line Kurki

Tiedot annettu 16.1.2017
Päätyö Opiskelija
Sivutyöt ja palkkiot  ei ole
Luottamustoimet S.U.L.L.E.-projektivirkailija (FiMSIC Helsinki)
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia / huomioitavaa Apurahat antropologian opintoihin: Carl-Johan von Troils minnesfond, Svenska studiefonden, Sophie von Julins stiftelse, Fanny Palménin rahasto, Suomen Aatelisliitto r.y.

Matti Parry

Tiedot annettu 27.1.2018
Päätyö Erikoistuva lääkäri, Jorvin sairaala, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet
Sivutyöt ja palkkkiot Doctagon oy, vastaanottotoiminta
Luottamustoimet ei ole
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä ei ole
Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa ei ole

Varajäsenet

Najma Yusuf Mohamed

Tiedot annettu 11.1.2018
Päätyö Olen lääketieteen opiskelija, 5. vuosikurssi
Sivutyöt ja palkkiot Lääkärin sijaisuuksia ja tulkkauksia satunnaisesti
Luottamustoimet  Somalitaustaisten yleis-ja hammaslääkäreiden yhdistyksen, SLY:n, varapuheenjohtaja.
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä Ei ole
Muut sidonnaisuudet Suomi-Somalia Seura ry jäsen

Irina Holma

Tiedot annettu 27.1.2018
Päätyö Osastolääkäri, HUS/HYKS, Geropsykiatrinen pkl, Neuro-, Gero-, Päihde-, Psykiatria linja
Sivutyöt ja palkkkiot Aava, erikoislääkäri, vastaanottotoiminta
Tutkimustyö LT/Väitellyt 2013 masennuksen aiheesta. Nykyinen tutkimustyö: Parissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Tutkimusalueet: psykoositutkimus ja tietoisuustutkimus.
Luottamustoimet Varaluottamusmies, HUS, Psykiatria, Pääkaupunkiseudun paikallisosaston johtakunnan varajäsen, Lääkäriliitto, Psykiatrian yhdistyksen fisofofian jaoksen varapuheenjohtaja.
Omistukset terveydenhuoltoalan yrityksissä  ei ole
Muita sidonnaisuuksia/huomioitavaa Lääkäriliiton paikallisosaston hallituksen varajäsen