LSV:n tuberkuloosin vastainen työ Somaliassa

 

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on tehnyt pitkäjänteistä tuberkuloosin vastaista työtä Somaliassa jo vuodesta 2006. Ohjelmassa kehitetään diagnosointi- ja hoitomenetelmiä, koulutetaan terveydenhuollon työntekijöitä, vähennetään tuberkuloosin stigmaa tietoisuutta kasvattamalla sekä jaetaan Maailman ruokaohjelman ruoka-apua  aliravituille potilaille. Lisäksi, koska tuberkuloosi ja HIV kulkevat usein käsi kädessä, kehitetään myös HIV-diagnosointia ja hoitoonohjausta.

Diagnosointi- ja hoitomenetelmien kehittäminen: tuetaan Somalimaan ja Somalian kansallisia tuberkuloosin viitelaboratorioita, jotka puolestaan kehittävät koko maan tuberkuloosidiganostiikkaa. Kehittämistyössä tehdään läheistä yhteistyötä WHO:n ja Ugandan alueellisen viitelaboratorion kanssa. Hoitomenetelmiä kehitetään kahdella LSV:n tukemalla tuberkuloosiklinikalla Hargeisassa ja Mogadishussa. Nämä klinikat tekevät myös liikkuvaa tuberkuloosityötä yhteisöissä, vankiloissa ja maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä.

Terveydenhuollon työntekijöiden kouluttaminen: koulutetaan laaja-alaisesti terveysalan työntekijöitä tuberkuloosisa (tuberkuloosiklinikoiden työntekijöitä, äiti-lapsi-terveysasemien työntekijöitä, yksityisten sairaaloiden ja lääkäriasemien työntekijöitä, apteekkien henkilökuntaa jne.).

Tuberkuloosin stigman vähentäminen tietoisuutta kasvattamalla: LSV:n tukema potilasfoorumi lisää tietoisuutta tuberkuloosia sairastavien oikeuksista ja taistelee taudin stigmaa vastaan. LSV:n tukemilla tuberkuloosiklinikoilla järjestetään viikottain terveysaiheista tiedotusta potilaille ja heidän perheilleen.

Maailman ruokaohjelman ruoka-avun jakaminen aliravituille potilaille ja heidän perheilleen: Kaikkien potilaiden ravitsemustaso tarkistetaan, ja tarvittaessa aliravitut potilaat ja heidän perheensä saavat klinikalta Maailman ruokaohjelman ruoka-apua.

HIV:n diagnosoinnin ja hoitoonohjauksen kehittäminen: Kaikilta tuberkuloosipotilaat testataan myös HIV:in varalta, sillä HIV heikentää ihmisen vastustuskykyä ja tartunnan saanut sairastuu siten herkemmin myös tuberkuloosiin. HIV:iin liittyy paljon stigmaa, jota vastaan pyritään toimimaan lisäämällä tietoisuutta ja tarjoamalla hyvää hoitoa.

LSV:n tuberkuloosiohjelma toimii läheisessä yhteistyössä Somalian ja Somalimaan terveysministeriöiden sekä Maailman terveysjärjestön ja Maailman ruokaohjelman kanssa. Vammaiskumppanuus Suomesta ja paikalliset vammaisjärjestöt tuovat ohjelmaan asiantuntemusta, jonka avulla pyritään tuomaan tuberkuloosihoito yhä useamman vammaisen henkilön saataville. Tuberkuloosiohjelman koordinaattorina toimii Meri Paunonen, lisäksi hankkeessa on mukana vapaaehtoisia terveysalan ammattilaisia. Ohjelmaa tukevat Suomen ulkoministeriö ja Global Fund to AIDS, Tuberculosis and Malaria.