LSV:n mielenterveystyö Somalimaassa

 

Lääkärin sosiaalisen vastuun vuonna 2019 alkaneessa hankkeessa kehitetään ihmisoikeusperustaista mielenterveystyötä Somalimaassa kouluttamalla, lisäämällä tietoisuutta mielenterveydestä ja tukemalla terveysviranomaisia mielenterveyshoidon suunnittelussa ja koordinoinnissa.

Mielenterveyden ongelmilla on vahva stigma Somalimaassa, jossa on WHO:n mukaan koko maailman raskaimpia mielenterveysongelmien taakkoja. Jopa joka kolmas somalimaalainen kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvin heikko. Somalimaassa on noin 3.8 miljoonaa asukasta ja vain kolme psykiatria (vrt. Suomessa on yli tuhat psykiatria).

LSV:n ihmisoikeusperustaisessa mielenterveystyössä Somalimaassa kehitetään yhteisöissä toimivia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja nujerretaan mielenterveyden aiheuttamaa stigmaa ja syrjintää. Lisäksi tuetaan Somalimaan terveysministeriötä maan mielenterveyspalveluiden koordinoinnissa ja kehittämisessä. Hankkeen pääpaino on seuraavissa: 1. yhteisöperustaiset mielenterveyspalvelut, 2. tietoisuuden lisääminen ja stigman vähentäminen, 3. paikallishallinnon kapasiteetin kasvattaminen mielenterveyspalveluiden suunnittelussa ja koordinoinnissa, 4. terveysalan työntekijöiden kouluttaminen mielenterveydestä. Hankkeen keskiössä ovat ihmisoikeusperustaisuus sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.

Yhteisöperustaisessa hoidossa koulutetaan yhteisössä toimivia mielenterveystyöntekijöitä, jotka tekevät yhteistyötä mm. äiti-lapsi-terveysasemien kanssa. Mielenterveyspalveluiden tarjonnassa huomioidaan erityisesti haavoittuvat ryhmät: tytöt, naiset, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit, maan sisäiset pakolaiset. Tietoisuutta kasvatetaan paitsi radio-ohjelmilla ja tapahtumilla, niin myös mielenterveyttä ja ihmisoikeuksia koskevilla koulutuksilla. Somalimaan terveysministeriön kapasiteettia kasvatetaan avustamalla ministeriötä toimeenpanemaan Somaliland Mental Health Policy vuodelta 2012, erityisesti koordinoinnin ja suunnittelun osalta.

Hankkeen paikallinen yhteistyökumppani on GAVO, jolla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveystyöstä Somalimaassa. Suomessa yhteistyökumppanina on Psykologien sosiaalinen vastuu ry. (psykologisen komponentin suunnittelu), Helsingin Diakonissalaitos (hanke voi ohjata kuntoutujia HDL:n työllistämishankkeeseen), Vammaiskumppanuus (vammaisten henkilöiden huomioonottaminen mielenterveyspalveluissa) ja Suomi-Somalia Seura (Seuran mielenterveyshankkeen toimijoiden kouluttaminen). Lisäksi hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä Somalimaan terveysministeriön ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Hankkeen koordinaattoreita ovat LSV:n vapaaehtoiset lääkärit. Hanketta tukee Suomen ulkoministeriö.