Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

En arbetsdag för världen 2021

Delta i Läkarens sociala ansvars (fi Lääkärin sosiaalinen vastuun, LSV) kampanj En arbetsdag för världen (Työpäivä maailmalle) genom att donera en dagslön till våra utvecklingsprojekt inom hälsosektorn. Temat för årets kampanj är ungdomars sexuella rättigheter i Indien.

Trakasserier och våld mot kvinnor i Indien är ett problem som fått världsomfattande uppmärksamhet. Detta har ofta sina rötter i ojämlikhet mellan könen. Det beräknas att en av tre indiska kvinnor har upplevt trakasserier.

Trots problemets omfattning får få kvinnor hjälp och skydd från samhället. De som utsatts för sexuellt våld utstår istället ofta dessutom stigma och skam. De lämnas ofta utan vård och polisen är ovillig att hjälpa brottsoffer. Få kvinnor i Indien har kunskap om sina egna rättigheter.

Vi påverkar särskilt ungdomars och myndigheternas attityder och medvetenhet

Läkares social ansvars nya projekt implementeras i samarbete med en lokal organisation, MAMTA Health Institute for Mother and Child, i Jaipur och Uttar Pradesh i Indien.

Projektet utmanar tankemönster kring könsnormer hos unga och deras föräldrar, ökar medvetenheten om sexuella trakasserier mot kvinnor och flickor och sprider kunskap om sexuella rättigheter. Att påverka unga är en investering i framtiden eftersom de är framtidens ledare i jämställdhet.

Förutom ungdomar arbetar vi nära med polis och vårdpersonal. Vi utbildar yrkesverksamma att identifiera och bemöta personer som utsatts för sexuellt våld. Dessutom arbetar vi tillsammans för att utveckla sätt att förhindra sexuellt våld. Genom att arbeta med myndigheterna kan vi påverka attityder och därmed öka förtroendet mellan utsatta personer och myndigheterna.

Genom din donation till kampanjen stöder du LSVs långsiktiga arbete för att främja hälsa över hela världen. Donera här.

Anställda och volontärer hos LSVs partner MAMTA berättar om situationen för sexuella rättigheter i Indien och vad vårt arbete vill uppnå. Den inledande kartläggningen av projektet bekräftar den omfattande acceptansen och normaliseringen av sexuellt och könsbaserat våld i samhället. Vi gör viktigt arbete vid precis rätt tidpunkt.

Ungdomar och deras föräldrar i Indien delar sina tankar om kvinnors roll i samhället. Kvinnor och flickor kan inte prata öppet om sina hälsoproblem och vet ofta inte var de kan få vägledning om hygienpraxis.